A apărut Normativul P118/3 – 2013 privind securitatea la incendiu a construcțiilor – Partea a III-a, Instalații de detectare, semnalizare și avertizare incendiu

P118/3 -2013 cuprinde prevederi obligatorii la proiectarea, executarea, punerea în funcțiune și exploatarea instalațiilor de detectare, semnalizare și avertizare a incendiilor din construcții, în scopul îndeplinirii cerinței esențiale a construcțiilor și de satisfacere a exigențelor de siguranță a utilizatorilor.

Read more