Normativele privind detecția și stingerea incendiilor

Situația actuală

Modul în care clădirile din România trebuie echipate cu instalații de semnalizare și de stingere a incendiilor este reglementat în prezent (ianuarie 2015) prin următoarele normative specifice:

• I18-2 Normativ pentru sisteme de detectare și de alarmă la incendiu, valabil din 2002. Acesta va fi înlocuit de P118-3, elaborat deja și care a fost notificat de aproape un an organismelor de specialitate ale UE de la Bruxelles, dar care din motive necunoscute nu a fost încă publicat în Monitorul Oficial.

• P118-2 Normativ privind securitatea la incendiu a construcțiilor, Partea a II-a – Instalații de stingere, indicativ P118-2, valabil din 24.10.2013.

Se remarcă faptul că, prin noile norme, a fost practic schimbat modul de încadrare a echipamentelor de semnalizare și respectiv de stingere a incendiilor, care acum se regăsesc (sau se vor regăsi în curând, în cazul lui P118-3), în secțiunile cu indicativele 3 și respectiv 2 ale noului normativ P118 elaborat în 2013.

incendiu

Astfel, este tratat acum unitar domeniul incendiilor din clădiri, atât din punct de vedere al construcției ca atare (materiale de construcție, soluție arhitecturală etc.) cât și din punct de vedere al echipamentelor de semnalizare și stingere ce trebuie să doteze clădirea.

Aceasta deoarece noul normativ P118 are 3 părți, și anume,

• prima parte, P118-1 care tratează construcția (materiale de construcții, soluția arhitecturală), din punctul de vedere al comportamentului la incendii. Este de menționat că nici acesta nu a apărut în Monitorul Oficial, deci nu este valabil, ceea ce înseamnă că acest sector de activitate este în prezent reglementat încă de vechiul normativ de siguranță la foc a construcțiilor, P118 din 2002.

• partea a doua, P118-2 care privește instalațiile de stingere a incendiilor, a apărut deja în Monitorul Oficial și a intrat deja în vigoare.

• partea a treia, P118-3 privește sistemele de detectare și alarmare la incendii și care nu a apărut încă în Monitorul Oficial, sectorul de activitate fiind încă reglementat de I18-2 din 2002.

Pentru unele construcții speciale, cum sunt parcajele subterane, performanțele specifice ale instalațiilor sunt incluse în Normativul de securitate la incendiu a parcajelor subterane pentru autoturisme, indicativ NP 127: 2009.

Părerea specialiștilordin domeniul siguranței la incendiu

Iată ce declara recent către SecurityPortal.ro, prof. Niculae Mira, președintele SIEAR și profesor la Facultatea de Inginerie a Instalațiilor din București, conducătorul colectivului care a elaborat normativul P118-3: “Pentru scenariul de securitate la incendiu, P118/3 este absolut necesar… față de I18/2 (vechea normă), este schimbat în proporție de 80%”.

Iar dl. maior dr. ing. Ionel Puiu Golgojan declara tot către SecurityPortal.ro: “Principala modificare adusă în noul cadru de reglementare o reprezintă categoriile de construcții la care este obligatorie echiparea cu instalații de semnalizare a incendiilor“.

Noua normă și importanța ei pentru persoanele ce utilizează clădirile

Noul normativ are prevederi mai stricte referitoare la semnalizarea și alarmarea la incendiu iar importanța lui constă în faptul că este un pas serios făcut de reglementator în direcția sporirii gradului de siguranță al clădirilor. Clădirile echipate conform noii norme vor fi mai sigure pentru ocupanții lor deoarece riscul de incendiu va scădea, prin sesizarea rapidă a eventualelor incendii. De asemenea, clădirile echipate conform noii norme vor fi mai sigure pentru că ocupanții lor vor putea să fie anunțați și evacuați mult mai rapid în caz de incendiu.

Procesul de evacuare este mult mai clar precizat, scenariul la foc este mult mai bine descris.

Impactul asupra firmelor producătoare de echipament de detectare a incendiilor și integratorilor acestor soluții

Deoarece P118-3 impune noi reguli și pentru echipamentele de detecție a incendiilor, și firmele producătoare de astfel de echipamente vor fi influențate de aplicarea acestei norme care va reglementa și modul de introducere pe piață a acestora. Firmele care vor instala și vor asigura întreținerea acestor echipamente vor fi de asemenea influențate de noua normă.

Concluzie

Noua normă P118-3 este așteptată pe piață cu mult interes iar apariția P118-3 în Monitorul Oficial și intrarea ei în vigoare vor avea un impact deosebit de favorabil asupra pieței construcțiilor de clădiri. Clădirile vor fi mai sigure odată cu noul normativ.

Share