A fost aprobat prin Ordin de Ministru , Ghidul de finanţare a Programului privind instalarea sistemelor de panouri fotovoltaice pentru producerea de energie electrică, în vederea acoperirii necesarului de consum şi livrării surplusului în reţeaua naţională

A fost publicat pe site-ul www.afm.ro , al Administraţiei Fondului de Mediu,  aprobat prin Ordin de Ministru , Ghidul de

Read more