Despre publicarea recentă în Monitorul oficial a modificărilor și completărilor Normativului pentru proiectarea, execuția și exploatarea instalațiilor electrice aferente clădirilor I7-2011

Aceiași Mărie cu alta pălărie Autor: Stelian  Matei, Laborator Fotometrie si Compatibilitate Electromagnetică Modificările și completările Reglementarii tehnice I7, publicate

Read more

Normativul pentru proiectarea, execuția și exploatarea instalațiilor electrice aferente clădirilor”, indicativ I 7—2011 a fost modificat prin ordin de ministru

În MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 512/12.VI.2023 a fost publicat Ordinul ministrului dezvoltării regionale și turismului nr. 2.741/2011

Read more