ORASUL INTELIGENT-viziune si implicarea standardizarii

ORASUL INTELIGENT-viziune si implicarea standardizarii

Un oras inteligent este o viziune de dezvoltare urbana integreaza tehnologia informatiei si a comunicatiilor (TI care C) si Internetul lucrurilor (IoT) întrun mod sigur pentru a gestiona activele orasului. Acestea includ sistemele informatice ale departamentelor locale, scoli, biblioteci, sisteme de transport, spitale, centrale electrice, retele de alimentare cu apa, gestionarea deseurilor, aplicarea legii si alte servicii comunitare. Un oras inteligent este promovat sa utilizeze informatica si tehnologia urbana pentru a îm bunatati eficienta serviciilor. TIC permite oficialilor ora sului sa interactioneze direct cu comunitatea si cu infra structura orasului si sa monitorizeze ceea ce se întâmpla în oras, modul în care evolueaza acesta si cum sa permita o calitate mai buna a vietii. Prin utilizarea senzorilor integrati în sistemele de monitorizare în timp real, datele sunt colectate de la cetateni si dispozitive, apoi sunt procesate si analizate. Informatiile si cunostintele acumulate sunt „chei” pentru combaterea lipsei de eficienta.

Tehnologia informatiei si a comunicatiilor este folosita pentru a îmbunatati calitatea, performanta si interactivitatea serviciilor urbane, pentru a reduce costurile si consumul de resurse si pentru a îmbunatati contactul dintre cetateni si guvern. Aplicatiile urbane inteligente sunt dezvoltate pentru a gestiona fluxurile urbane si pentru a permite raspunsuri în timp real. Prin urmare, un oras inteligent poate fi mai pregatit sa raspunda provocarilor decât unul care are o relatie „tranzactionala simpla cu cetatenii sai.

Orasele trebuie sa creasca substantial eficienta cu care opereaza si sa-si utilizeze resursele. Îmbunatatirile majore ale eficientei pot fi realizate prin interconectarea orizontala a sistemelor individuale, cum ar fi: electricitatea, apa, canalizarea si gestionarea deseurilor, transportul, dar si securitatea, monitorizarea mediului sau informatii meteo- rologice.

La nivel ierarhic, sunt puse bazele pe care se pot organiza si dezvolta orasele inteligente. Organismele de standardizare, europene ETSI, CENELEC, CEN si cele internationale ISO, IEC, ITU-T conlucreaza si ela boreaza standarde care sa acopere toate domeniile necesare dezvoltarii unui oras inteligent.

Mentionam comitetul ISO/TC 268, care a elaborat standardele:

  • ISO 37120, Dezvoltarea durabila a comunitatilor Indicatori pentru servicii în oras si calitate a vietii;

  • ISO 37101, Dezvoltarea durabila în comunitati Sistem de management pentru o dezvoltare durabila Cerinte si ghid de utilizare;

  • ISO/TR 37150, Infrastructuri ale comunitatii inteligente;

  • ISO 37151, Infrastructuri inteligente în comunitate Principii si cerinte pentru masuratorile de performanta.

De asemenea, se poate aminti Telecommunication Standardization Sector (ITU-T), care a promovat si realizat standardul Y.2060, Infrastructura informationala globala, aspectele legate de protocol internet si retele de ultima generatie.

În sfârsit, se cuvine mentionata contributia IEC la dez- voltarea oraselor inteligente, cu seria IEC 62264, care se ocupa de sisteme de integrare în conducerea întreprin derilor, dezvoltat pe module privind gestionarea opera

tiunilor de fabricatie.

Comitetul tehnic ISO/TC 292, Securitate si rezilienta, a elaborat urmatoarele standarde:

 • ISO 22320, Securitatea societatiiGestionarea situatiilor de urgentaCerinte privind raspunsul la incidente;
 • ISO 22322, Securitatea societatiiGestionarea situatiilor de urgenta Ghid pentru avertizare publica;
 • ISO 22324, Securitatea societatiiGestionarea situatiilor de urgenta Ghid pentru alerte cu coduri de culori;
 • ISO 22325, Securitate si rezilienta Managementul situatiilor de urgenta

Organismul national de standardizare ASRO a adoptat o serie de standarde care promoveaza orasul inteligent, dintre care amintim standardele care gestioneaza situatiile de urgenta:

 • ISO 22311 (SR EN ISO 22311:2015), Securitatea societatii. Supraveghere video. Interoperabilitatea exportului;ISO 22320

 • (SR ISO 22320:2013), Securitatea societatii. Managementul urgentelor. Cerinte privind raspunsul la eveniment

 

Exista, de asemenea, comitete tehnice-oglinda care au adoptat si au în vedere adoptarea de standarde privind orasul inteligent cum ar fi:

  • ASRO CT 6 ETSI/Smart M2M, Comunicatii M2M, Infrastructura IoT;

  • ASRO CT 140 IEC/TC 57, CLC/TC 57 Tele conducere;

  • ASRO CT 208 ISO/IEC JTC 1 Tehnologia infor- matiei;

  • ASRO CT 167 IEC/PC118, Interfata utilizator Retea inteligenta;

  • ASRO CT 281 ISO/TC 163, Performanta energetica a cladirilor;

  • ASRO CT 335 – ISO/TC 59, Constructii;

  • ASRO CT 345 ISO/TC 204, Transport inteligent;

  • ASRO CT 19 ISO/TC 257, IEC/TC 242, Mana gementul energiei;

  • ASRO CT 376 ISO/TC 223, Securitatea societatii.

Share