Standarde de interes pentru domeniul electric -EN 54

EN 54

 

EN 54 este un standard pe părți (de la 1 până la 31) la CEN/TC 72, sunt în revizuire/moficare  următoarele:

  • EN 54-13:2017/prA1  (WI=

00072134) Fire detection and fire alarm systems – Part 13: Compatibility and connectability assessment of system components – Under Drafting;

  • EN 54-22:2015/prA1  (WI=

00072130) Fire detection and fire alarm systems – Part 22: Resettable line-type heat detectors – Under Enquiry;

  • prEN 54-10 rev (WI=00072121)

Fire detection and fire alarm systems – Part 10: Flame detectors – Point detectors – Under Drafting;

  • prEN 54-20 rev (WI=00072127)

Fire detection and fire alarm systems – Part 20: Aspirating smoke detectors – Under Drafting;

EN 62606:2013 are un proiect de amendament în lucru care preia IEC 62606:2013/A1:2017;

Project: EN 62606:2013/FprA1: 2016, s-a încheiat votul final.

În conformitate cu legea 163/2015, art.7, referirile la standarde în legislația națională (inclusiv normativele) repre- zintă o modalitate recomandată fără a fi singura însă. Fiind reglementări tehnice, normativele trebuie să conțină reguli tehnice recunoscute, care să reflecte stadiul tehnicii la momentul respectiv, ceea ce conduce la intro- ducerea unor trimiteri la standardele aplicabile. Se recomandă ca referirea la standarde să fie o referință indicativă, nedatată, ceea ce înseamnă că una din modalitățile de îndeplinire a cerințelor normativului este respectarea unui anumit standard. Totodată, trebuie reținut că autoritatea competentă care a inițiat reglementarea are obligația să asigure finanțarea necesară pentru adoptarea standardului citat ca standard național în versiune română în maxim doi ani de la intrarea în vigoare a reglementării.

Share