Măsurarea curenților de pierdere și diagnosticarea instalațiilor cu noul clește ampermetric Megger DCM305E

Megger DCM305E

Din moment ce nu există izolația perfectă, dacă orice conductor este ridicat la un potențial peste cel al împământării, din acel conductor va trece un curent către împământare. Intensitatea curentului electric care trece depinde de:
• Tensiunea electrică a conductorului
• Reactanța capacitivă între conductor și împământare
• Rezistența electrică dintre conductor și împământare
Curenții care trec către împământare se numesc cu renți de pierdere și sunt, de regulă, de valori foarte mici, de obicei <1 mA. Cu toate acestea, curentul necesar pentru a cauza electrocutarea unei persoane sau unui animal este și el mic, acești curenți trebuie limitați prin design-ul circuitului la valori sigure.
Dacă acest lucru nu este posibil, atunci pentru protecția personală se va monta un dispozitiv de curent rezidual tip RCD sau RCBO (dispozitiv de curent rezidual cu protecție la suprasarcină) de 30mA.

Cleștele pentru măsurarea curenților de pierdere și diagnosticare Megger DCM305E, este în un clește ușor, de buzunar, proiectat să măsoare curenți alternativi foarte mici. Acesta permite detectarea pierderilor la împă mântare și localiza rea acestora fără a mai fi necesară izolarea și deconectarea circuitului. În plus, acest clește poate măsura curentul alternativ la fel ca orice clește ampermetric obișnuit. Citirea este True RMS iar domeniul maxim este de 100A.


Măsurarea pierderilor la împămân tare poate fi efectuată pe sisteme monofazate sau trifazate.
Dispozitivele de tip RCD sau RCBO monitorizează eficient curenții care trec prin conductorii de fază și neutru. În circumstanțe normale, acești doi conductori vor avea curenți egali. Un dezechilibru între curenții prin cei doi conductori va fi detectat de dispozitivul RCD/RCBO care va deconecta automat la atingerea pra gului sursa de alimentare.
Un principiu similar este utilizat la folosirea unui clește pentru pierderi la împământare pentru a detecta/măsura pierderile către împământare. Diferența între curenții de fază și neutru = curentul de pierdere.
Deși este posibilă simpla prindere a instrumentului  Megger DCM305E în jurul conductorului de împământare, această procedură va indica doar curentul de pierdere prezent în conductorul de împământare. Ea nu va indica în mod real pierderile către împământare în întreaga instalație.
Pentru depistarea posibilelor defecte de izolație în aparatele electrocasnice DCM305E este prevăzut cu o funcție de comparare care are 3 limite de pierdere presetate (3,5mA, 0,5mA, 0,25mA). Instrumentul va indica dacă limita aleasă de operator a fost depășită!
Electrocasnicele din Clasa I și Clasa II au limite de 3,5 și respectiv de 0,25mA. Pentru acesta aplicație se utilizează un cablu adaptor similar cu cel din imaginea de mai jos.

SebaKMT – Seba Dynatronic GmbH Reprezentanța în România
Str. Av. Ștefan Protopopescu nr.1, Bl.C6, Ap.25, sector 1, 011725 București tel: +40 (0)21 2309138
ro.megger.com; www.sebakmt.com; info.ro@megger.com; www.cabletestvan.com

Share