Standarde de interes pentru domeniul electric -Grupaj

Standarde de interes pentru domeniul electric -Grupaj

  • prEN 17037 „Daylight of buildings” se află în fază de proiect la nivel CEN, urmând să fie aprobat ca standard european în cursul anului Ulterior va fi adoptat la nivel național.
  • EN 12464-1:2011 se află în revizuire la nivel CEN. Ultima ediție EN 12464-1:2011 a fost adoptată la data de 11.2011 ca standard românesc. SR EN 12464-1:2011 are versiune în limba română. Revizuirea a fost, deocamdată, suspendată.
  • EN 12464-2:2011 a fost adoptat ca standard românesc la data de 06.2014. Începând cu 29.04.2016 SR EN 12464-2:2014 are versiune în limba română.
  • EN 15193:2007 a fost înlocuit de EN 15193-1:2017 și CEN/TR 15193-2:2017. EN 15193-1:2017 va fi adoptat ca standard românesc prin metoda Notei de confirmare în septembrie 2017, iar ambele vor fi publicate ca standarde românești, prin elaborarea versiunii în limba română, în aprilie 2018.
  • EN 1838:2013 nu se află în revizuire la nivel CEN. Ultima ediție EN 1838:2013 a fost adoptată la data de 07.2014 ca standard românesc. SR EN 1838:2014 are versiune în limba română.
  • CEN/TR 13201-1:2014 nu se află în revizuire la nivel Ultima ediție CEN/TR 13201-1:2014 a fost adoptată la data 31.07.2015 ca standard românesc prin Notă de confirmare. SR CEN/TR 13201-1:2015 nu are versiune în limba română.
  • EN 13201-2:2015; EN 13201-3:2015; EN 13201-4:2015

și EN 13201-5:2015 nu se află în revizuire la nivel CEN. Ultimele ediții ale standardelor anterior menționate au fost adoptate la data de 31.05.2016 ca standarde românești prin metoda Notei de confirmare. SR EN 13201-2:2016; SR EN 13201-3:2016; SR EN 13201-4 și SR EN 13201-5 nu au versiuni în limba română.

Normativele NP 061 și I7 sunt reglementări tehnice naționale care fac referire la standardele aplicabile domeniului respectiv.

De principiu, trebuie să existe coerență între standardele și legislația dintr-un domeniu, astfel încât modificările din standardizare trebuie corelate și cu modificări ale reglemen- tarilor tehnice aplicabile.

Examinarea privind necesitatea revizuirii sau confirmarea standardelor se face sistematic, la o perioadă fixată de CEN de maxim 5 ani, dar, la cerere, se poate face și mai devreme.

În conformitate cu Legea 163/2015 privind standardizarea națională, art. 6 – „Aplicarea standardelor române are caracter voluntar. Aplicarea unui standard român poate deveni obligatorie, în totalitate sau în parte, pe întreg teritoriul, pe plan zonal sau pe plan local, numai printr-o reglementare, în cazul în care considerente de ordin public, de protecție a vieții și a securității persoanelor fizice, a mediului și a intereselor consumatorilor fac necesară o astfel de masură.”

Aplicarea voluntară este necesară pentru a nu fi impuse bariere în calea comerțului și a inovației. Spre exemplu, dacă se dorește introducerea pe piață a unui produs/tehnologie cu performanțe mai bune decât cele prevăzute în standard, caracterul obligatoriu al standardului ar împiedica acest lucru.

Pe de altă parte, standardele prevăd un nivel minim/acceptabil de cerințe privind calitatea, siguranța sau perfor- manța, astfel încât „aplicarea voluntară” trebuie înțeleasă ca fiind cerința minimă furnizată de prevederile standardelor aplicabile.

ing. dipl. Daniel Ionită, Expert Standardizare, Directia Standardizare ASRO

 

Share