Analiza caracteristicilor fotometrice ale Indicatoarelor de semnalizare de urgență cu sursă proprie de lumină

Proiectele de iluminat din România sunt amendate de norme specifice de protecție contra incendiilor dar și de standarde Europene. Cu toate acestea, semnalizarea căilor de ieșire sau a punctelor care necesită o punere în evidență specială nu sunt tratate corespunzător.

Read more

Considerații privind controlul propagării fumului în clădiri

Limitarea inițierii și propagării incendiilor și a fumului din zona focarului de incendiu, obiectiv fundamental al cerinței securitate la incendiu, se realizează, pe de o parte prin limitarea contribuției la foc a produselor pentru construcții și pe de altă parte, prin mijloace de dirijare a fumului și a efluenților incendiului către exteriorul clădirii.

Read more