Iluminat de siguranță sau de urgență?

Iluminat de siguranță sau de urgență?

Prof. Dr. Ing. S. Matei – Electromagnetica SA

Prezentul articol dezbate existența unor neconcordanțe în și între norme dar și în și între standardele românești precum și necesitatea armonizării acestora cu normele și standardele Europene. Își propune pentru început să analizeze în mod specific problema legată de semnele și/sau indicatoarele de urgență.

Context

Standardele relevante definesc iluminatul de urgență ca fiind iluminatul activat ca urmare a unei defecțiuni la iluminatul artificial general. Obiectivele acestui iluminat fiind:

• evacuare din zona problemă;

• vizibilitate adecvată și orientare;

• identificare ușoară a stingerii incendiilor și a echipamentelor de siguranță.

În ultima perioadă, proiectele de iluminat din România au fost amendate de norme specifice de protecție contra incendiilor, impuse de organisme/organizații de specialitate dar și de standarde Europene. În urma analizei modului de implementare a acestor norme și standarde, s-au evidențiat neconcordanțe semnificative atât între norme și standarde dar și între norme. Aceste neconcordanțe sunt remarcate în procesul de studiu al normelor și standardelor la momentul stabilirii corecte a parametrilor solicitați în proiecte. Parte din parametrii analizați sunt:

• nivelul de iluminare de siguranță/urgență;

• gradul de etanșeitate impus acestor corpuri de iluminat;

• poziționarea corpurilor de iluminat și a indicatoarelor/semnalizatoarelor de  urgență.

Normele aplicabile iluminatului de urgență utilizate curent sunt: SR EN 1838, SR EN 60598-2-22, NP 061-2, NP 127-1, NP I7,IEC 60529, ISO 3864.

Analiza neconformității

În urma consultării normelor și standardelor menționate, aplicabile iluminatului de urgență, se evidențiază următoarele tipuri neconcordanțe:

1. de terminologie – termeni utilizați incorect sau inconsecvent;

2. de traducere în limba română;

3. de specificații ca urmare a ambiguităților/neclarităților.

Ca un exemplu de neconcordanță legată de terminologie la traducere, este utilizarea termenilor “de securitate”, “de siguranță” și “de urgență” (inconsecvență și pe alocuri utilizare inadecvată). Spre exemplu în paragraful 7.32 din  Norma NP 061-02, sunt utilizați doi termeni pentru același tip de iluminat: “iluminat de siguranță” dar și “iluminat de securitate”. Pentru acești termeni găsim în dicționarul explicativ al limbii romane următoarele definiții:

SECURITÁTE 1. stare de siguranță, de lipsă de primejdie. 2. protecție, apărare.

SIGURÁNTĂ 1. situație fără pericol; lipsă de primejdie; securitate.

In Standardele Europene, termenul utilizat pentru acest tip de iluminat este, “emergency” și care se traduce în românește prin “de urgență”. Semnificația acestui termen este însă diferită de a celor menționați anterior astfel:

URGÉNTĂ 1. Însușirea, caracterul a ceea ce este urgent; situație care necesită o rezolvare urgentă; necesitate de a rezolva imediat o problemă.

Această neconcordanță o regăsim și în standardul SR EN 60598-2-22, la traducerea expresiei „Luminaires for emergency lighting”, prin „Corpuri de iluminat pentru iluminatul de siguranță” . Cu toate acestea în Standardul SR EN 1838 din 2014, același termen de „Emergency lighting”  a fost preluat prin ”Iluminatul de urgență” cu toate că în versiunea din 2003 a fost tradus prin „siguranță” (Fig. 1).  Așa cum se poate observa în cele două standarde, există (doar) un singur termen în limba engleză, respectiv „emergency”, tradus în românește diferit în cele două standarde (în SR EN 60598-2-22 prin „siguranță”). Din punct de vedere al aplicației însă, conform explicației din dicționarul explicativ, înțelesul ar putea fi însă diferit:

• Iluminatul de siguranță: iluminatul unei situații fără pericol sau lipsită de primejdie (o situație rezolvată sau de supraveghere).

• Iluminatul de urgență: iluminatul unei situații care necesită rezolvare de urgență (situație în curs de rezolvare).

Un alt exemplu legat de utilizarea corectă a termenilor îl găsim în „Normativul de securitate la incendiu a parcajelor subterane”, indicativ NP 127:2009 (la Art. 139) unde termenul de corp sau aparat de iluminat este substituit prin „punct luminos” astfel:

(2) Iluminatul de siguranță al căilor de evacuare a utilizatorilor va fi constituit din puncte luminoase…

(3) Punctele luminoase dispuse…

(4) Fiecare punct luminos trebuie să…

În absența definiției termenului, asimilarea acestuia prin aparat/corp de iluminat ar trebui să fie incorectă, având în vedere semnificația diferită din vocabularul de specialitate (fotometrie, luminotehnică cu asimilare subiectivă: suprafață vs punct).

În continuare, în același Normativ, prezentarea caracteristicilor relevă neconcordanțe în armonizarea cu Standardele și Normativele care reglementează iluminatul de urgență astfel:

(4) Fiecare punct luminos trebuie să aibă un flux luminos de minimum 45 lumeni pe o perioadă de 60 de minute.

(5) Punctele luminoase dispuse la partea inferioară pot fi încastrate în pardoseală, cu condiția respectării rezistenței mecanice necesare, sau pot fi amplasate în apropierea pardoselii.

(6) Punctele luminoase dispuse la partea inferioară care nu se încastrează în pardoseală se dispun la cel mult 0,50 m deasupra pardoselii.

Ca urmare, reglementarea aplicabilă la punctul (4) legată de nivelul iluminării (lux) este surpasată de valoarea minimă a fluxului luminos. În altă ordine de idei, se poate crea confuzia dintre corp și indicator (Fig. 2).

Implementarea „ad literam” presupune ca utilizatorul/ beneficiarul să aleagă între achiziționarea de corpuri de iluminat „de siguranță”, obișnuite/standard menite continuării lucrului, intervenției (Normativ I7) sau să-l construiască din puncte luminoase dispuse la partea inferioară sau superioară (Normativ NP 127).

Dacă aceste puncte sunt asimilate cu corpuri/aparate, atunci se poate presupune existența unui asemenea tip de corp/aparat și care trebuie să răspundă următoarelor probleme (de altfel deosebite):

• Care este raportul de flux luminos între cele două nivele pentru a îndeplini cerințele de iluminare și uniformitate impuse de alte norme și/sau standarde?

• Ce fel de distribuție luminoasă?

• Ce grad de protecție (special) se impune nivelului inferior: protecție la șoc mecanic (ce nivel?), grad etanșeitate IP (în caz de inundație?), temperatura de culoare (grad de vizibilitate special?).

Lipsa de armonizare o regăsim între Normativul NP 061 și SR EN 1838 legat și de caracteristicile nivelului de iluminare. Valorilor acestor nivele sunt exprimate în mod diferit atât ca unitate de măsură dar și ca valoare echivalentă astfel:

SR EN 1838, exprimă nivelul minim de iluminare în lux în timp ce în Normativul NP 061 îl exprimă în procente din nivelul „normat” al iluminării ce ar putea rezulta într-un nivel de iluminare mult mai mare.

ndicator de urgenta cu sursa proprie de lumina, unde este prezenta numai culoarea verde

De asemenea, în NORMATIVUL de securitate la incendiu al parcajelor subterane pentru autoturisme, indicativ NP 127:2009 este menționat:

Art. 44. – Corpurile de iluminat de siguranță se montează atât la partea superioară, cât și la partea inferioară a spațiilor de circulație, după caz, în pardoseală.

Art. 45. – În spațiile utilitare aferente parcajului subteran, iluminatul de siguranță se realizează conform prevederilor reglementărilor tehnice de specialitate aplicabile.

Fără a se menționa care sunt reglementările tehnice aplicabile. De asemenea, nu sunt menționate prezența indicatoarelor de urgență și nici obligativitatea conformității exprese cu SR EN 1838.

Articolul integral il puteti citi in editia tiparita a revistei Electricianul nr. 7/2016.

Share