Analiza caracteristicilor fotometrice ale Indicatoarelor de semnalizare de urgență cu sursă proprie de lumină

Analiza caracteristicilor fotometrice ale Indicatoarelor de semnalizare de urgență cu sursă proprie de lumină

Prof. Dr. Ing. S. Matei – Electromagnetica SA

Introducere

Proiectele de iluminat din România sunt amendate de norme specifice de protecție contra incendiilor dar și de standarde Europene. Cu toate acestea, semnalizarea căilor de ieșire sau a punctelor care necesită o punere în evidență specială nu sunt tratate corespunzător. Majoritatea semnelor/indicatoarelor de urgență nu îndeplinesc caracteristicile impuse de Standardele SR EN 1838 și ISO3864 în ceea ce privește caracteristicile fotometrice. Prezentul articol analizează caracteristicile fotometrice ale indicatoarelor de semnalizare de urgență în conformitate cu standardele aplicabile.

Indicatoarele de semnalizare de urgență analizate

În general, semnele/indicatoarele sunt alese după criterii strict legate de preț, fără o considerație serioasă a funcției ce trebuie îndeplinită. Acest lucru este însă susținut și de existența unor ambiguității în norme. Spre exemplu, în Normativul de securitate la incendiu al parcajelor subterane pentru autoturisme NP127:2009 nu sunt menționate expres prezența indicatoarelor de urgență și nici obligativitatea conformității cu SR EN 1838.

În scopul analizei de conformitate s-au ales trei indicatoare de semnalizare cu iluminare proprie utilizate în diferite proiecte.

• Indicator de semnalizare de urgență Nr. 1, achiziționat din piață, care are specificată conformitatea cu SR EN 1838:2014 (Fig. 1).

• Indicator de semnalizare de siguranță Nr. 2, cu autocolant tipărit pe ambele fețe (Fig. 2) achiziționat din piață.

• Indicator de semnalizare de siguranță Nr. 3, vopsit verde și alb (Fig. 3) achiziționat din piață.

• Indicator de semnalizare de siguranță Nr. 4, de tip „cutie” (Fig. 4).

Măsurătorile fotometrice au fost efectuate cu un luminanțmetru de tip cameră digitală EOS 550D, cu obiectiv cu unghi de vedere 28° orizontal și 19° vertical, instalat pe un trepied la o distanță corespunzătoare încadrării suprafeței de analiză.

Standarde de conformitate (extras)

SR EN 1838:2014

5.3 Cerințe pentru indicatoarele de securitate

Indicatoarele de securitate trebuie să fie conforme cu ISO 3864-1, ISO 3864-4 (proprietăți fotometrice) și EN ISO 7010 (proiectare).

5.4.1. (SR EN 1838:2014) – Luminanța oricărei suprafețe a culorii de securitate a unei pictograme trebuie să fie minim 2 cd/m2.

5.4.2. (SR EN 1838:2014) – Raportul dintre luminanța maximă și cea minimă fie din interiorul culorii albe sau al culorii de securitate nu trebuie să fie mai mare de 10:1. Se recomandă să fie evitate variațiile mari între punctele alăturate – Raport luminanță între culori.

5.4.3. (SR EN 1838:2014) – Raportul între luminanța Lculoare de contrast și luminanța Lculoare securitate trebuie să fie mai mare de 5:1 și mai mic de 15:1 – Contrast.

Puteti citi articolul integral in editia tiparita a revistei Electricianul nr. 8/2016.


Share