Conferința ARTS 2016

Conferința ARTS 2016

Asociația Română pentru Tehnică de Securitate (A.R.T.S.) a organizat joi 2 iunie a.c. cea de a VIII-a ediție a Conferinței Naționale. ARTS grupează firmele din domeniul tehnologiilor de securitate la efracție și la incediu și este membră din 2009 a EURALARM, forul european al industriei de profil. Conferința ARTS din acest an s-a desfășurat la două săptămâni distanță de Adunarea Generală a Euralarm, care a propus un plan strategic pe 3 ani, 2016-2019 ce are ca scop creșterea competitivității și a nivelului de siguranță și securitate pentru cetățenii europeni. Contextul european actual este unul deosebit și marcat de creșterea importanței securității persoanelor și obiectivelor  în condițiile creșterii și multiplicării factorilor de risc. Dl. Liviu Mateescu, președintele ARTS, a deschis Conferința cu informații recente despre toate aceste probleme.

Standardele domeniului

Cum reglementările sunt cadrul general de desfășurare a oricărei activități, Conferința ARTS a abordat în primul rând problema standardelor europene și naționale din  domeniului securității fizice și la incendiu.

Standardele de produs actuale nu sunt suficiente și nu garantează funcționarea unui întreg sistem de securitate și, de aceea, industria dorește adoptarea unui sistem al calității paneuropean pentru testarea eficientă, auditarea și certificarea produselor electronice destinate securității,  sistemelor și serviciilor, bazat pe scheme de testare armonizate și unitare. Viitorul standard european de servicii, aflat în fază de proiect, prEN16763, la care EURALARM este implicată activ, va ajuta la dezvoltarea pieței europene a securității.

Master universitar în ingineria securității în mediul construit

Una din problemele industriei de tehnologii de securitate este lipsa de specialiști. În cadrul Facultății de Ingineria Instalațiilor (FII) din București, se dorește dezvoltatea unui program de master care să ofere acestei industrii absolvenți cu cunoștințe solide în domeniile securității la incendiu și securității fizice în clădiri. Dl Conferențiar Mihnea Sandu și Dl Conferențiar Daniel Popescu din cadrul FII București au prezentat proiectul viitorului master, derulat pe parcursul a 3 semestre și care este un răspuns adecvat al învățământului superior din România la necesitățile pieței de profil, lipsită de școli specializate pe aceste domenii.

Securitatea infrastructurilor critice

Un domeniu de importanță majoră astăzi este cel al securității infrastructurilor critice, supuse unor amenințări variate, de la cele fizice, până la cele informatice. Protejarea acestor obiective definite ca infrastructuri critice, revine tot firmelor din industria de securitate, deci și membrilor ARTS. Câțiva membri ARTS au sesizat totuși că acest segment al pieței, securitatea infrastructurilor critice, ce oferă un potențial semnificativ de dezvoltare, nu este deschis pentru membrii ARTS din varii motive. Definirea și lista obiectivelor ce țin de infrastructuri critice nu sunt disponibile, fiind informații clasificate, iar membrii ARTS ar trebui să beneficieze de sprijinul unei legislații naționale adecvate.

Alarmarea vocală

Clădirile înalte, mall-urile, spațiile aglomerate cum sunt școlile, spitalele, sunt cele mai vulnerabile în caz de incendiu sau de amenințări pentru securitatea persoanelor ocupante. Avertizarea  vocală în aceste cazuri este cea mai eficace arată studiile întreprinse. În România avertizarea vocală  în aceste spații este doar o recomandare, conform normativului P118-3. La nivel european, seria de standarde EN54-16 (preluat și la noi ca SR EN 54-16), EN54-24 și EN54-32  reglementează domeniul avertizării vocale sub toate aspectele ce țin de echipamente, difuzoare, proiectarea, utilizarea și întreținerea sistemului de avertizare vocală.

Cele trei paneluri ale conferinței au fost:

  • Securitatea fizică și rolul ei în securitatea națională și regională și standardele naționale aplicabile ei;
  • Sistemul de alarmare vocală în mall-uri, spații aglomerate și clădiri înalte;
  • Siguranța și securitatea în unitățile medicale și de învățământ.

Pentru detalii despre eveniment și despre activitatea ARTS, accesați www.arts.org.ro

Share