Alarmare vocală în caz de pericol – reglementări și răspuns la cerințele actuale ale siguranței utilizatorilor clădirilor

EN 60849 – standard retras, dar încă utilizat ca referință pentru sistemele de siguranță a vieții

EN 60849 este un standard elaborat în anul 1998 sub denumirea de IEC 60849:1998. El a fost preluat și în România ca standard armonizat sub denumirea de SR EN 60849 în anul 2001. A fost retras odată cu apariția standardelor armonizate din seria EN 54 referitoare la produsele utilizate în sistemele de avertizare vocală în caz de incendiu: SR EN 54-16 (“Echipament de control și semnalizare vocală a alarmei”) și EN 54-24 (”Componente ale sistemelor de alarmare vocală – difuzoare”). Începând cu anul 2015 seria de standarde EN 54 s-a îmbogățit cu partea 32 – „Ghid de aplicare pentru planificarea, proiectarea, instalarea, punerea în funcțiune, utilizarea și întreținerea sistemelor de alarmare vocală” („Planning, design, installation, commissioning, use and maintenance of voice alarm systems”), document care – similar specificațiilor tehnice TS 54-14 din perioada anterioară, referitoare la sistemele de detectare și de alarmă la incendiu – conține recomandări actualizate privind componența, clasificarea și instalarea sistemelor VA.

Deși din punct de vedere legislativ EN 60849 nu mai este actual, el este încă utilizat ca referință în numeroase situații în care – din motive legate de absența unor prevederi naționale specifice – sunt necesare sisteme de alarmare vocală care să prezinte un grad ridicat de siguranță nu doar din punct de vedere al caracteristicilor produselor (zonă acoperită de standardul EN 54) ci și din punct de vedere al aplicării acestora. Reglementând aspecte specifice referitoare la sistemele de alarmare vocală utilizate în situații de urgență, atât din punct de vedere al produselor utilizate cât și al modului de aplicare al acestora, SR EN 60849 constituie un document care – chiar dacă nu este prescriptiv – se poate utiliza drept ghid de bună practică pentru sistemele care transmit către utilizatorii unei clădiri mesaje vocale în situații de urgență.

În cazul sistemelor de detectare și de alarmă la incendiu, prevederile EN 60849 pot fi completate și cu recomandările CEN/TS 54-32, document care creează condițiile unei abordări unitare pentru sistemele care conlucrează la siguranța utilizatorilor unei clădiri în caz de incendiu.

Care sunt normele aplicabile pentru protecția utilizatorilor unei clădiri în cazul unui atac armat?

Întrebarea „Care sunt cerințele normative care trebuie îndeplinite pentru a genera soluții tehnice sigure pentru protecția persoanelor prin alarmare în cazul unui atac armat?” creează adesea o stare de nesiguranță în rândul multor persoane de decizie care trebuie să răspundă la ea.

De o vreme apar tot mai multe solicitări din diverse direcții pentru soluții care să asigure o protecție bună în asemenea situații. Întrebările apar cel mai târziu în faza de transpunere a temei de proiectare, când se pune în mod obligatoriu întrebarea privind cerințele normative care trebuie respectate de către produsele respective. Un grup relativ mare de persoane cu atribuții în domeniu sunt de părere că trebuie dezvoltate în cel mai scurt timp posibil norme corespunzătoare. Aspectele legate de siguranță pot fi însă abordate și în lumina cerințelor unor documente normative deja existente.

Domeniul de aplicare al EN 60849

În privința măsurilor de protecție în cazul unui atac armat, prevederile normei europene SR EN 60849 referitoare la „Sisteme electroacustice pentru servicii de ajutorare în caz de urgență” pot fi aplicate fără amendamente. În cadrul acestui document, indicații corespunzătoare pot fi găsite la cap. „Domeniu de aplicare și scop” („Scope and object”, conform versiunii în limba engleză preluate ca standard național, SR EN 60849:1998, pag. 17).

Domeniul pentru care se aplică EN 60849 cuprinde sistemele de amplificare și distribuție a mesajelor transmise în caz de pericol adresate utilizatorilor unei clădiri, în scopul de a permite evacuarea rapidă și ordonată. Aceste sisteme utilizează pentru avertizare semnale tonale și/sau mesaje vocale. În perioadele în care nu există situații de pericol, aceste sisteme pot fi utilizate în scopul amplificării și distribuirii unor mesaje uzuale.

EN 60849 recomandă includerea acestor sisteme într-un concept general de salvare a utilizatorilor clădirii (echipare, măsuri luate în caz de pericol, exerciții de alarmare). De asemenea, această normă specifică faptul că sistemele electrocustice de avertizare în caz de pericol pot constitui obiectul unor cerințe ale autorităților din domeniul intervenției la dezastre.

Scopul EN 60849 este stabilirea unor cerințe pentru sistemele utilizate, în principal pentru transmiterea în interiorul unei sau mai multor zone a unor informații în caz de pericol, destinate să protejeze viața oamenilor aflați în acele zone. Sunt stabilite caracteristicile necesare descrierii sistemului, precum și metodele respective de încercare.

Dacă în clădire se produce atac armat, această situație constituie cu siguranță un pericol. Dacă în asemenea situație există și necesitatea unei alarmări prin transmiterea de mesaje vocale către utilizatori (de exemplu, cu ajutorul unui sistem de transmitere a unor mesaje de pericol), norma EN 60849 își găsește aici deplină aplicabilitate.

Aplicabilitatea normei

Există doar câteva argumente împotriva aplicabilității EN 60849 pentru situații de atac armat, unul dintre ele fiind că se tratează doar cazul în care, în urma alarmării, utilizatorii unei clădiri trebuie să iasă rapid și ordonat din clădire, pe când planurile de acțiune în caz de atac armat pot prevedea și situații în care persoanele pot rămâne în clădire, baricadate în diverse zone. Aceste planuri de acțiune și salvare nu constituie însă obiectul niciunei norme, ci sunt mai curând dezvoltate în concordanță cu gradul de ocupare al clădirii, numărul și mobilitatea utilizatorilor sau cu alți parametri similari. Norma oferă doar caracteristicile și metodele de încercare necesare descrierii sistemului. De asemenea, în cadrul normei se abordează exclusiv caracteristici tehnice ale sistemului și nu moduri de reacție ale persoanelor aflate în situații de urgență.

Părțile din EN 60849 care descriu faza de evacuare rapidă și ordonată, determinată de mesajul de alarmare, nu contravin scenariului de utilizare a sistemului și în situații de atac armat.

Actualitatea normei. Exemplu: utilizare în Germania

În cadrul unei norme care descrie funcționarea tehnică a unor echipamente este neobișnuită existența unor pasaje referitoare la modul de evacuare al unei clădiri. Acest fapt are însă un motiv istoric: EN 60849 a intrat în vigoare în Germania în anul 1998 ca DIN VDE 0828 și era utilizat în repectiva perioadă pentru tratarea tuturor situațiilor de urgență – incluzând incendiul. În privința frecvenței, incendiile constituie de departe cea mai mare parte a situațiilor de pericol tratate. Indicația de părăsire rapidă și ordonată a unei clădiri în caz de incendiu nu poate fi contestată în niciun caz. Ca urmare, este concludentă existența în normă a respectivului pasaj. Odată cu intrarea în vigoare, în septembrie 2007, a DIN VDE 0833-4 „Sisteme de alarmare vocală în caz de incendiu”, situația generală s-a modificat. Echipamentele de alarmare vocală activate automat de un sistem de detectare a incendiilor au trebuit, începând cu respectivul moment, să fie proiectate și instalate în conformitate cu prevederile DIN VDE 0833-4. Norma EN 60849 a devenit din respectivul moment valabilă doar pentru alte situații de pericol. Ca urmare, în aceste circumstanțe trebuie pusă întrebarea dacă pasajul din EN 60849 referitor la evacuarea rapidă și ordonată a unei clădiri în situații de pericol mai este încă de actualitate, deoarece între timp au fost definite și alte situații de pericol (de exemplu, atacul armat), neprevăzute în momentul intrării în vigoare a normei.

Alarmare vocală conformă DIN VDE 0833-4

În această situație se pune problema instalării unui sistem de alarmare vocală DIN 0833-4 suplimentar unui sistem de îndrumare în caz de atac armat. Conform DIN VDE 0833-4, cap. 7.1.4.8, un sistem de alarmare vocală poate fi utilizat și în „alte regimuri decât cel de alarmare la incendiu”. Ca urmare, utilizarea aceluiași sistem în situații de atac armat nu este exclusă.

În raport cu EN 60849, prevederile DIN 0833-4 au multe puncte identice, uneori cerințele fiind chiar mai ridicate.

Această situație se regăsește în privința multor aspecte semnificative (de exemplu, cele referitoare la inteligibilitate), unde cerințele celor două norme sunt echivalente; în anumite privințe (de exemplu, intervalul de funcționare în regim de avarie a sursei pricipale de alimentare), cerințele DIN VDE 0833-4 sunt mai ridicate. Astfel, un sistem conform EN 60849 trebuie să funcționeze în acest regim 24 de ore, urmat de un interval de 30 de minute de alarmare, pe când unul conform DIN VDE 0833-4 trebuie să funcționeze în același regim 30 de ore urmate de 30 de minute de alarmare.

Situații critice

Ca urmare, un sistem DIN VDE 0833-4 poate fi utilizat și pentru alarmare în situații de atac armat. În această situație, la planificarea reacției în cazuri de urgență și pentru evacuare trebuie însă luate în considerare o serie de situații critice:

  • Care este reacția când, pe parcursul unei alarmări de atac armat trebuie semnalizată și o alarmă de incendiu?
  • Cum se tratează o situație în care un atacator utilizează concomitent substanțe inflamabile și arme de foc?

Scenariul pentru asemenea situații nu poate fi întocmit pe o situație generală, descrisă într-o normă care se ocupă de cerințele tehnice pentru unui sistem. Comportamentul în aceste situații trebuie adaptat situației date în clădirea respectivă și particularităților existente.

În privința cerințelor tehnice, există – așa cum s-a precizat anterior – prevederile normative ale EN 60849 și DIN 0833-4. Alarmarea efectuată cu mesaje automate sau cu adresare directă de la un microfon poate susține procedurile de intervenție în diverse situații de urgență și de evacuare. Condiția de bază este însă existența unui concept viabil pentru scenariul de acțiune în asemenea situații, adaptat cu grijă cerințelor specifice clădirii.

Pentru a îmbunătăți gradul de siguranță în clădirile publice, toate persoanele cu atribuții în domeniul reglementărilor în construcții – incluzând de exemplu cele în atribuțiile cărora se află școlile – trebuie să găsească în cel mai scurt timp posibilitatea de a implementa încă din faza de planificare a unei construcții măsuri eficiente și profesionale pentru protecția la incendiu, alarmarea vocală, evacuarea eficientă și alarmarea în caz de atac armat, prin prevederea unor scenarii adecvate, susținute de instalarea unor sisteme corespunzătoare unor asemenea aplicații.

Bibliografie:

Seria de standarde SR EN 54:
Sisteme de detectare și de alarmare la incendiu – Partea 16: Echipament de control și semnalizare vocală a alarmei
Sisteme de detectare și de alarmare la incendiu – Partea 24: Componente ale sistemelor de alarmare vocală – difuzoare
Fire detection and fire alarm systems – Part 32: Planning, design, installation, commissioning, use and maintenance of voice alarm systems
SR EN 60849: Sisteme electroacustice pentru situații de ajutorare în caz de urgență
DIN VDE 0833-4:2014-10: Gefahrenmeldeanlagen für Brand, Einbruch und Überfall – Teil 4: Festlegungen für Anlagen zur Sprachalarmierung im Brandfall
W. Unger, Productmanager sisteme VA, Novar GmbH – „Alarmierung bei Amokgefahr – Wann gilt welche Norm?”

Share