SATEC și contorizarea inteligentă

SATEC și contorizarea inteligentă

Compania SATEC LTD, lider mondial în soluții de Smart Grid, Contorizare și Facturare a Energiei (Energy Metering and Billing), cu sprijinul SIER – Societatea Inginerilor Energeticieni din România și al SEEEI – Society of Electrical and Electronics Engineers in Israel (Societatea Inginerilor Electricieni și Electroniști din Israel), a organizat în 25 și 26 mai a.c. două  conferințe pentru specialiști din companiile din România din sectorul energiei și al utilităților, structurate astfel:

  • 25 mai 2016, „România – SATEC Energy Metering and Billing Conference”.
  • 26 mai 2016, „România – SATEC Smart Grid Conference”.

Organizate la sediul ISPE București și beneficiind de deschiderea în prezența ambasadorului statului Israel la București, Conferințele au prezentat întreaga gamă de contoare electrice inteligente SATEC, care măsoară consumurile de energie și evaluează calitatea energiei electrice, dezechilibrul fazelor, nivelul de armonici ca și mulți alți parametri. Toate aceste informații sunt stocate și pot fi  folosite pentru analize ulterioare ale profilului consumatorilor și astfel este posibilă realizarea unui management eficace al consumurilor de energie.

Ron Davidescu, Regional Sales Director SATEC LTD

Parametrii ce se măsoară pot fi folosiți de exemplu și pentru luarea unor decizii în timp real, cu un impact substanțial în eficientizarea consumurilor și mentenanță predictivă.

Caracteristici ale contoarelor SATEC :

  • sunt contoare trifazate sau monofazate ce măsoară tensiunea, curentul (inclusiv pe conductorul neutru),  factorul de putere, puterea pe armonici, dezechilibrul fazelor;
  • pot fi folosite direct pentru tensiuni de până la 690 V în c.a. și c.c.;
  • pot fi folosite pentru frecvențe de 25, 50, 60 și 400 Hz;
  • sunt echipate cu interfețe de comunicație și utilizează protocoale de comunicație uzuale;
  • au caracter modular și pot fi folosite pentru mai multe puncte de măsură.

Avantajele contorizării

Consumurile de energie pot fi reduse cu 4-12%, reducerea fiind maximă atunci când datele despre consum sunt utilizate în timp real la nivelul aparaturii electrice.

O soluție de economisire ce implică contorizarea inteligentă este achiziția de energie electrică la tensiune medie și revânzarea ei la joasă tensiune către utilizatorii finali, lucru posibil în cazul unor mall-uri, al unor parcuri industriale. Diferența între cele două prețuri de vânzare ale energiei, la joasă și la medie tensiune este de 15%-40%, și această marjă oferă un bun profit imediat și permanent pentru proprietarii care revând energia.

Contorizarea consumurilor de energie permite detectarea furturilor de energie, repartizează corect toate costurile în funcție de consum și permite evitarea unei dimensionări greșite a rețelei.

Prin înregistrarea nivelului de armonici ca și a valorilor factorului de putere, se monitorizează permanent și calitatea energiei electrice.

Importantă este și mentenanța predictivă pe care contorizarea o permite prin înregistrarea duratei de utilizare a rețelei pentru fiecare consumator, semnalarea unor evenimente cum ar fi suprasarcini sau dezechilibre.

Share