Grupul Legrand: Rezultate T1 2019

  • Cifră de afaceri: +7,3 %
  • Profit operaţional ajustat: +5,1%
  •  Profit net atribuit Grupului: +8,6%
  • Susţinerea strategiei bazată pe inovaţie şi achiziții, precum și a inițiativelor operaționale
  • Lansarea noului plan de Responsabilitate Socială Corporativă pentru perioada 2019-2021
  • Obiective 2019 confirmate

Grupul Legrand, specialistul global în infrastructuri electrice și digitale, anunță rezultatele financiare pentru primul trimestru al anului 2019, care reprezintă confirmarea succesului strategiei companiei, orientată spre inovație și achiziții. Astfel, compania franceză raportează o cifră de afaceri, precum și un profit în creștere, care vin să susțină îndeplinirea obiectivelor ambițioase până la finalul anului în curs. Benoît Coquart, CEO-ul Grup Legrand, a declarat:

Cifra de afaceri a Grupului a crescut cu 7,3% comparativ cu primul trimestru al anului 2018. Această dinamică susținută se datorează atât creșterii organice cu 2,9% a vânzărilor, cât și impactului unui perimetru mai mare de consolidare a companiilor din cadrul grupului, de +1,9%, dar și a efectului favorabil al cursului de schimb, de +2,3%.

Profitul operațional ajustat a crescut cu 5,1%, iar marja operațională ajustată s-a situat la 19,7% din vânzări. Înaintea achizițiilor (la perimetrul de consolidare din 2018), marja operațională ajustată a fost de 19,8% din vânzări.

Profitul net atribuit Grupului a crescut cu 8,6%, iar fluxul de numerar disponibil normalizat a crescut cu +9,5%.”             

Susţinerea strategiei bazată pe inovație si achiziții, precum și a inițiativelor operaționale

Legrand continuă să inoveze, lansând multe produse noi pentru consumatorii finali, inclusiv noile game conectate comercializate în Europa ca parte a programului Eliot, precum și game de produse destinate infrastructurilor digitale, sistemelor UPS și autonomiei asistate.

De asemenea, Grupul a achiziționat 1 Universal Electric Corporation, liderul indiscutabil în sisteme de distribuție a energiei electrice pentru centre de date din SUA. Această achiziție completează oferta companiei Legrand pe o piață promițătoare, în care deține deja poziții fruntașe.

Legrand urmărește în mod activ utilizarea inițiativelor lansate pentru a-și consolida modelul de dezvoltare durabilă și profitabilă, în special prin organizarea sediului central în cele trei regiuni, prin optimizarea amprentei sale industriale, dar și prin continuarea digitalizării operațiunilor.

Lansarea noului plan de Responsabilitate Socială Corporativă pentru perioada 2019-2021

Organizat în jurul a trei domenii de interes (ecosistem de afaceri, oameni și mediu înconjurător) și planificat pentru o perioadă de trei ani (2019-2021), noul plan, care vine în intâmpinarea provocărilor majore exprimate de către publicurile interesate ale Grupului, își propune să susțină țintele de Dezvoltare Durabilă ale ONU. De asemenea, Legrand a setat obiective ambițioase pentru 2030, vizând creșterea ponderii veniturilor provenite din comercializarea produselor sustenabile; creșterea continuă a numărului femeilor în rândul angajaților companiei; precum și reducerea emisiilor de carbon din operațiunile sale.”

(1) Achiziție anunțată pe 19 Februarie 2019 și finalizată pe 1 Aprilie 2019.

Obiective confirmate pentru anul 2019

Pe baza performanțelor obținute în primul trimestru al anului 2019, Legrand confirmă obiectivele1 pentru anul 2019 privind creșterea organică a vânzărilor între 0% și 4%, dar și obiectivul privind marja operațională ajustată înaintea achizițiilor (la perimetrul de consolidare pentru 2018) între 19,9% și 20,7%2 din vânzări.

(1)Pentru prezentarea completă a obiectivelor companiei Legrand pentru anul 2019, vă rugăm să consultați comunicatul de presă din 14 Februarie 2019 care anunță rezultatele anului 2018.

(2)După un impact favorabil estimat de aproximativ +0,1 puncte legat de implementarea standardului IFRS 16 din 1 ianuarie 2019.

CIFRE-CHEIE

Date consolidate (milioane €)(1) Primul trimestru al anului 2018 Primul trimestru al anului 2019 Modificare/Schimbari aparute
Vânzări 1445,2 1550,0 +7,3%
Profitul operațional ajustat 290,4 305,2 +5,1%
CA % din vânzări 20,1% 19,7%(2)
19,8%(2) înaintea achizițiilor(3)
Profitul operațional 271,6 285,9 +5,3%
CA % din vânzări 18,8% 18,4%(2)
Profitul net atribuit Grupului 175,3 190,4 +8,6%
CA % din vânzări 12,1% 12,3%(4)
Fluxul disponibil de numerar normalizat 219,4 240,2 +9,5%
CA % din vânzări 15,2% 15,5%(5)
Fluxul disponibil de numerar 69,8 60,4 -13,5%
CA % din vânzări 4,8% 3,9%(5)
Datoria financiară netă la 31 martie 2169,4 2553,9(6) +17,7%

(1)A se vedea anexele prezentului comunicat de presă pentru definiții și tabele de corespondență ale indicatorilor.

(2)Inclusiv un impact favorabil de aproximativ +0,1 puncte legat de implementarea standardului IFRS 16.

(3)La domeniul de consolidare al anului 2018.

(4)Implementarea standardului IFRS 16 nu are un impact semnificativ în profitul net atribuit Grupului.

(5)Inclusiv un impact favorabil de aproximativ +0,1 puncte legat de implementarea standardului IFRS 16.

(6)Inclusiv 305.5 milioane de Euro în datoriile financiare privind leasing-ul (implementarea standardului IFRS 16 începând cu 1 Ianuarie 2019.

Performanțe financiare la 31 Martie 2019

Vânzările au fost de 1miliard și 550 milioane de euro în primul trimestru al anului 2019, ceea ce reprezintă o creștere de 7,3% comparativ cu primul trimestru al anului 2018.

Creșterea organică a ajuns la 2,9%, reflectând un progres a vânzărilor Grupului în țările dezvoltate de 2% și o dinamică de +5,3% în noile economii.

Impactul asupra vânzărilor al perimetrului mai larg de consolidare a fost de + 1,9%. Pe baza achizițiilor finalizate în 2018 și 2019 și a datelor estimate ale acestora de consolidare, efectul ar trebui să crească cu aproximativ +5% până la finalulul anului 2019.

Efectul cursului de schimb a fost de +2,3% în decursul acestei perioade. Aplicând cursurile de schimb medii în martie 2019 la ultimele nouă luni și luând în considerare efectul ratei de schimb din primul trimestru al anului 2019, impactul asupra vânzărilor al fluctuațiilor cursului valutar, la nivelul întregului an, ar trebui să fie de aproximativ +2%.

Despre Legrand

Legrand este specialistul global în infrastructuri electrice și digitale. Soluțiile sale complete pentru clădiri rezidențiale, comerciale, de birouri, învățământ, data center, spitale și alte centre de sănătate, hoteluri și construcții industriale îl fac un etalon în domeniu pentru utilizatorii din întreaga lume.

În România și Republica Moldova, Grupul Legrand este prezent de peste 20 de ani şi comercializează, prin intermediul distribuitorilor săi, cele mai variate și inovatoare produse din domeniul electric sub umbrela a 15 mărci de top dintre care cele mai reprezentative sunt: Legra, BTicino, Zucchini, Cablofil.

Bazându-se pe un program în care sunt implicați toți angajații şi partenerii cheie, strategia Legrand pentru o creştere sustenabilă include lansarea constantă de produse și servicii de înaltă tehnologie adaptate la nevoile și cerințele pieței.

Legrand a raportat vânzări de aproximativ 6 miliarde de euro în 2018. Compania este listată la Euronext Paris și este o componentă notabilă a indicilor bursieri CAC 40 (cod ISIN FR0010307819).

www.legrand.ro; www.legrand.com

 

Eliot este programul lansat de Legrand în 2015 pentru a susţine dezvoltarea accelerată a Internet of Things în portofoliul său de soluţii. Ca rezultat al strategiei Grupului pentru inovaţie, programul Eliot urmăreşte să dezvolte soluţii interconectate cu beneficii pe termen lung pentru utilizatorii finali, precum şi pentru profesionişti.

http://www.legrand.com/EN/eliot-program_13238.html

 

Share