A apărut Normativul P118/3 – 2013 privind securitatea la incendiu a construcțiilor – Partea a III-a, Instalații de detectare, semnalizare și avertizare incendiu

P118/3 -2013 cuprinde prevederi obligatorii la proiectarea, executarea, punerea în funcțiune și exploatarea instalațiilor de detectare, semnalizare și avertizare a incendiilor din construcții, în scopul îndeplinirii cerinței esențiale a construcțiilor și de satisfacere a exigențelor de siguranță a utilizatorilor.

fum2

Normativul este destinat proiectanților, executanților, verificatorilor de proiecte, experților tehnici și responsabililor tehnici cu execuția, proprietarilor sub orice titlu și utilizatorilor construcțiilor care se echipează cu astfel de instalații.

Prevederile P118/3 -2013 se aplică la proiectarea, executarea și exploatarea instalațiilor de detectare, semnalizare și avertizare a incendiilor din construcțiile civile, de producție și/sau depozitare și mixte.

Prevederile normativului se aplică instalațiilor precizate din construcțiile noi sau din construcțiile existente supuse modernizării, schimbării destinației și/sau refacerii instalațiilor.

Nu fac obiectul prezentului normativ instalațiile de detectare, semnalizare și avertizare a incendiilor pentru:

  • construcții subterane hidroenergetice;
  • metrou, porturi și aeroporturi;
  • exploatări miniere în subteran;
  • instalațiile de detectare și alarmă din sistemele de transport pneumatic, etc.
  • organizare de șantier;
  • instalații tehnologice în aer liber;
  • construcții nucleare;
  • obiective în rețelele structurilor de apărare națională, ordine publică, siguranță națională și altele asemenea nominalizate prin acte normative ale conducătorilor structurilor respective; la aceste instalații se aplică prevederile corespunzătoare, elaborate de structurile respective, aprobate potrivit legii.
Share