La 20 de ani de activitate, Electroalfa implementează o nouă structură organizatorică

Acum, când împlinim 20 de activitate, am ajuns la maturitatea profesională și funcțională deplină, ce ne permite să abordăm piața cu o organizare internă nouă, axată pe divizii.

Configurarea noii arhitecturi de business va permite o administrare mult mai eficientă și competitivă a fiecarei linii de produs, fiind rezultatul unor ambițioase planuri strategice de dezvoltare. La baza acestui proces de reorganizare a stat preocuparea constantă pentru maximizarea zonei de contact cu piața, flexibilitate și adaptabilitate la schimbările ce caracterizează contextul actual de business.

electroalfa

Noua structură a companiei include următoarele divizii: Joasă Tensiune, Medie Tensiune, Echipamente de Electroalimentare, Antrepriză, Confecții Metalice, Mentenanță și Energie Verde. Dacă primele 6 entități s-au format ca urmare firească a portofoliului de produse și servicii deținut până în prezent, ultima divizie vine cu un suflu nou prin domeniul diferit pe care îl țintește.

Având alături o echipă de profesioniști cu experiență, Divizia Joasă Tensiune este axată pe producția de tablouri generale de distribuție până la 5000A, de tip Power Center și Motor Control Center tip DISMOD, tablouri de distribuție principale și secundare, dulapuri de servicii de curent alternativ și de curent continuu, dulapuri pentru acționări și automatizări industriale, dulapuri de protecție și automatizări din stațiile de transformare de 110kV, pupitre de comandă și panouri sinoptice.

Divizia Medie Tensiune deține în portofoliul de produse celule distribuție primară, secundară și posturi de transformare compacte în carcasă de beton. Înalta funcționalitate a echipamentelor și gradul de siguranță în exploatare constituie atribute confirmate prin încercările de tip efectuate în laboratoarele specializate. Pentru a răspunde fiecărei cerințe punctuale a clientului, ne-am mărit gama de puteri ale posturilor de transformare compacte până la 1600 kVA, obținând și omologările necesare, inclusiv pentru varianta Enel DG2061.

Firidele de branșament, blocurile de măsură și protecție, cutiile de distribuție sau joncțiune, punctele de aprindere pentru iluminat public, sursele de electroalimentare pentru echipamente GSM, compun gama de produse a Diviziei Echipamente de Electroalimentare, oferind clienților tot ce este mai bun în termen de siguranță, calitate și inovare. Pentru a ne întări poziția pe piața de profil am integrat în producție echipamente de contorizare și distribuție a energiei electrice cu posibilitatea de transmitere la distanță a datelor tip AMR.

Activitatea Diviziei Antrepriză constă în ofertarea și gestionarea lucrărilor complexe ce includ proiectarea și execuția de instalații electrice industriale și civile, proiectarea și execuția de rețele electrice care înglobează echipamente de medie și joasă tensiune, automatizări, proiectarea și execuție de stații de transformare. Divizia și-a consolidat structura prin includerea în activitatea de supraveghere a proceselor industriale a sistemului SCADA (Monitorizare, Control și Achiziții Date).

Deși a fost creată inițial cu scopul de a furniza carcase metalice pentru echipamentele noastre, reacțiile și solicitările partenerilor ne-au convins să extindem activitatea Diviziei Confecții Metalice, oferind soluții fiabile conform specificațiilor primite de la clienți sau dezvoltate împreună cu aceștia. Utilarea completă cu tehnologii inovatoare ne permite fabricarea pieselor din tablă de oțel cu grosime de până la 4mm. Dintre produsele realizate, amintim: cutii și dulapuri metalice pentru tablouri electrice, confecții metalice nestandardizate, mobilier metalic. Oferim servicii de zincare electrochimică și vopsire în câmp electrostatic. Produsele noastre sunt preferate în domenii precum: industrial, energetic, auto, alimentar, infrastructură.

Având ca priorități principale asigurarea serviciilor de mentenanță, intervenții în garanție, post-garanție și asistență tehnică pentru instalații electrice de joasă tensiune, medie tensiune, echipamente IT și Telecom, Divizia Mentenanță își va extinde piața prin  redimensionarea portofoliului de servicii. Personalului nostru calificat va fi capabil să realizeze lucrări de montaj la cheie în stații electrice de joasă tensiune (dulapuri de c.c/c.a.) cât și oferirea de servicii asociate realizării sistemelor de automatizare, acționare și protecția circuitelor de medie tensiune.

Proaspăt înființată, Divizia Energie Verde aduce un plus de forță și dinamism în consolidarea planurilor de viitor ale companiei, prin dezvoltarea unui portofoliu de proiecte ce vizează producția și furnizarea de energie nepoluantă din surse regenerabile. Un prim pas în pătrunderea companiei Electroalfa pe piața operatorilor ce furnizează soluții complete pentru energii regenerabile este construirea unei centrale fotovoltaice de producere a energiei electrice din conversia energiei solare.

Share