Tablourile Smart Prisma Med – by Schneider Electric

Siguranța pacienților, experiența pe care aceștia o trăiesc pe perioada în care primesc servicii medicale și, deopotrivă, eficiența cu care se cheltuiesc resursele unităților spitalicești repezintă cei trei mari piloni care trebuie luați în considerare la construcția sau modernizarea unui spital sau clinică medicală, încă din faza de proiectare.

Read more

Enerlin’x – Managementul energiei nu a fost niciodată mai simplu

Noile cerințe privind eficiența energetică, stipulate în Directiva privind performanța energetică a clădirilor (EBPD), precum și norma Europeană EN 15232 privind impactul automatizărilor asupra acesteia impun, pentru clădiri, proiecte care să conducă, în final, la obținerea unor consumuri energetice reduse pentru același nivel de performanță.

Read more