STANDARDUL BS-EN 60849:1998

Laurențiu Ivașcu – Specialist/consultant în sisteme de adresare publică, alarmare
vocală și pro-sound; specialist în proiectare/design acustic și simulări fonice

Laurentiu_ivascu@yahoo.com

Obiectivele Standardului
• Vizează funcționarea sistemelor audio pentru evacuare vocală și alarmare civilă (EVAC) în cazuri de urgență;
• Specifică cerințele de randament pe care sistemele audio trebuie să le atingă.
Echipamentele audio care compun un sistem de sonorizare EVAC au propriile standarde, pe care trebuie să le respecte, ca de exemplu:
• EN 54-24, Partea 24 ”Componente ale sistemelor de alarmare vocală – Difuzoare”: este un standard european aplicat difuzoarele audio folosite în sisteme de alarmare pentru incendiu și evacuare vocală;
• EN 54-16, Partea 16 vizează detectarea și semnalizarea vocală a sistemului de alarmare în caz de incendiu.
Cerințe de sistem
• Sistemul trebuie să fie capabil să transmită mesajul de urgență, ignorând difuzarea altor mesaje în scop utilitar, la identificarea unei alarme.
• Să fie în stare de funcționare permanent, să se poată dispune de el în orice moment.
• Să transmită mesajul de urgență în 10 secunde de la alimentare.
• Să transmită în 3 secunde de la identificarea evenimentului primul semnal de atenționare.
• Să transmită mesajul pe mai multe zone, simultan.
• Operatorul sistemului să poată primi oricând informații referitoare la buna funcționare a echipamentelor.
• Să poată transmite în continuare mesaje de urgență chiar și în cazul în care se defectează amplificatorul audio sau difuzoarele.
Atenție! Fiecare zonă de apel trebuie prevăzută cu cel puțin 2 amplificatoare audio, iar schema de alimentare a difuzoarelor să fie proiectată pe linii diverse.
• Mesajele de alarmare difuzate în situațiile de criză să fie clare (scurte, fără să prezinte ambiguități) și monitorizate în timp pentru a se verifica integritatea lor.
• Conform procedurilor de evacuare, sistemul audio poate accepta împărțirea pe zone de apel diverse.
• În proiectarea zonelor de apel să se țină seama de faptul că mesajele transmise trebuie să fie la fel de inteligibile în toate ariile de acoperire.
• În cazul în care există mijloace de funcționare automată, acestea să poată fi preluate manual.
Cerințe de funcționare
• Este necesară desemnarea unei persoane care să se ocupe de întreținerea sistemului.
• Rezultatele măsurătorilor la punerea în funcțiune a instalației de sunet trebuie păstrate:
– setări ale comenzilor, setări ale nivelului de ieșire al liniilor de difuzoare;
– presiunea sonoră înregistrată în fiecare zonă;
– rezultate ale măsurătorilor privind gradul de inteligibilitate;
Cerințe tehnice
Gradul de inteligibilitate admis în aria de acoperit trebuie să fie mai mare sau egal cu 0,7 (pe scara CIS).
Afișajul automat al stării sistemului:
– disponibilitatea sistemului audio;
– disponibilitatea surselor de alimentare;
– semnalizarea defecțiunilor.
Supravegherea automată a defecțiunilor tehnice
– deconectare/defecțiune sursă principală de alimentare;
– deconectare/defecțiune sursă de alimentare adițională/alternativă;
– deconectare/defecțiune sursă încărcare baterie;
– defecțiuni ale microfonului/capsulei/cablajului;
– defecțiune la nivelul lanțului critic – defecțiune care determină încetarea funcționării sistemului audio sau a unei părți a acestuia;
– lipsă amplificator audio/module din lanțul critic;
– defecțiune a amplificatorului audio de rezervă;
– defecțiuni care vizează mesajele de evacuare preînregistrate;
– defecțiuni circuite de difuzoare (situații – scurtcircuit, în gol);
– deconectare dispozitive de alarmare vizuale;
– defectare procesor de execuție program.
Conectarea sistemului audio cu sistemul de detecție:
– Legătura celor două sisteme trebuie monitorizată în permanență.
Sursa de alimentare de rezervă (sursa adițională) trebuie să asigure transmiterea mesajelor pentru 30 de minute.
Garanție și mentenanță
Proiectantul sistemului și producătorul echipamentelor trebuie să stabilească procedurile prin care sistemul să fie verificat. Verificarea sistemului trebuie efectuată de circa 2 ori pe an de către o persoană desemnată. Persoana responsabilă de mentenanța sistemului trebuie să aibă competențele necesare.

Share