Normativ de securitate la incendiu a construcțiilor – NP118

Normativul de siguranță la foc din 1999, indicativ P 118-99, ce tratează acțiunea focului asupra construcțiilor, a doua cerință esențială de calitate conform legislației europene, a fost revizuit și se speră că versiunea finală va fi aprobată și va intra în vigoare până la finele anului în curs.

incendiu

Noul normativ, NP118, tratează următoarele aspecte legate de incendiile din clădiri:

  • comportarea la foc a construcțiilor (materiale și produse de construcții în general);
  • instalații pentru detecție, semnalizare și avertizare în caz de incendii în clădiri;
  • instalații pentru stingerea incendiilor în clădiri.

Sunt definite clasele de reacție la foc ale materialelor de construcții conform standardelor europene, măsurile de protecție active și pasive față de foc, clasele de periculozitate ale materialelor depozitate.

Partea a IV-a a normativului NP 118 (care până acum a fost inclusă în normativul I18) cuprinde prevederile obligatorii pentru proiectarea, executarea și exploatarea instalațiilor de detectare, semnalizare și avertizare a incendiilor din construcții, în scopul satisfacerii exigențelor de siguranță a utilizatorilor. Ele sunt conforme cerințelor standardului european EN54-13.

Aceste prevederi se adresează proiectanților, executanților, verificatorilor de proiecte, experților tehnici și responsabililor tehnici cu execuția, proprietarilor sub orice titlu și utilizatorilor construcțiilor care se echipează cu astfel de instalații. Prevederile se aplică la proiectarea, executarea și exploatarea instalațiilor de detectare, semnalizare și avertizare a incendiilor din construcțiile civile, de producție și depozitare.

Prevederile normativului se aplică la instalațiile precizate anterior din construcțiile noi, modernizările, schimbările de destinație a construcțiilor existente precum și la refacerea instalațiilor existente din clădiri.

Sunt enumerate și clasificate din punct de vedere funcțional detectoarele de incendiu, de fum și de căldură, ca și principiile de funcționare ale acestor echipamente, sistemele lor de comunicație și de conectare la centrale de alarmare. Sunt specificate valorile parametrilor ce trebuie respectați la proiectarea instalațiilor de detecție a fumului și focului. În cazul utilizării unui echipament de control al sistemelor de stingere a incendiilor, normativul specifică obligația pentru centralele de alarmare de a fi conforme cu BS EN 12094-1:2003.

Share