Normativ de securitate la incendiu a construcțiilor – NP118

Normativul de siguranță la foc din 1999, indicativ P 118-99, ce tratează acțiunea focului asupra construcțiilor, a doua cerință esențială de calitate conform legislației europene, a fost revizuit și se speră că versiunea finală va fi aprobată și va intra în vigoare până la finele anului în curs. Sunt definite clasele de reacție la foc ale materialelor de construcții conform standardelor europene, măsurile de protecție active și pasive față de foc, clasele de periculozitate ale materialelor depozitate.

Read more

Funcționarea sistemului baterie solară – acumulator electric

În această lucrare se prezintă funcționarea unei baterii solare (BS) debitând direct pe un acumulator electric (AE). Prin adaptarea potrivită a BS la AE, în sensul că tensiunile de funcționare în gol pentru cele două componente (AE și BS) ale sistemului electroenergetic trebuie să fie potrivit alese, se realizează obținerea, pe durata unei zile, a unei valori a energiei foarte apropiată de valoarea maxim posibilă, când BS funcționează în punctul de putere maximă MPP.

Read more

Studiu experimental privind producția de energie a turbinelor cu ax verical

Coeficienții de performanță înregistrați în cazul turbinelor eoliene cu ax vertical, având la bază principiul Savonius, sunt mai reduși decât cei aferenți turbinelor eoliene cu ax orizontal cu rotor de tip elice, datorită faptului că, în timp ce rotoarele cu ax vertical de rotație utilizează numai efectul de frecare aerodinamică pentru a genera mișcare de rotație, cele cu ax orizontal au proprietatea că, pe lângă efectul de frecare aerodinamică, folosesc și efectul de ascensiune aerodinamică, în acest fel rotorul având capacitatea de a atinge valori ale turației mult mai ridicate.

Read more

Cu termodetectorul PTD 1 se pot detecta locurile cu izolație deficitară din casă

Indiferent dacă este vorba despre un loc izolat defectuos, o fereastră neetanșă sau despre pericolul de apariție a mucegaiului – datorită noului termodetector PTD 1 de la Bosch pot fi stabilite rapid locurile critice din casă. Utilizatorul nu are nevoie de cunoștințe prealabile speciale despre punțile termice, mucegai și izolație eficientă energetic. Aparatul inteligent de la Bosch măsoară atât temperatura suprafeței pereților și obiectelor, temperatura ambiantă și umiditatea aerului din casă, cât și determină dacă este nevoie să se acționeze.

Read more