Funcționarea sistemului baterie solară – acumulator electric

În această lucrare se prezintă funcționarea unei baterii solare (BS) debitând direct pe un acumulator electric (AE). Prin adaptarea potrivită a BS la AE, în sensul că tensiunile de funcționare în gol pentru cele două componente (AE și BS) ale sistemului electroenergetic trebuie să fie potrivit alese, se realizează obținerea, pe durata unei zile, a unei valori a energiei foarte apropiată de valoarea maxim posibilă, când BS funcționează în punctul de putere maximă MPP.

Read more