A fost aprobat prin Ordin de Ministru , Ghidul de finanţare a Programului privind instalarea sistemelor de panouri fotovoltaice pentru producerea de energie electrică, în vederea acoperirii necesarului de consum şi livrării surplusului în reţeaua naţională

A fost publicat pe site-ul www.afm.ro , al Administraţiei Fondului de Mediu,  aprobat prin Ordin de Ministru , Ghidul de finanţare a Programului privind instalarea sistemelor de panouri fotovoltaice pentru producerea de energie electrică, în vederea acoperirii necesarului de consum şi livrării surplusului în reţeaua naţională, pentru sistemele cu petere instalată de maxim 3 kW. Subvenţia maximă acordată pe instalaţie este de 20000 lei.

Respectivul Ordin este publicat în Monitorul Oficial 1287 din 5 decembrie 2018 iar Ghidul poate fi consultat la adresa de internet:

https://www.afm.ro/main/programe/sisteme_fotovoltaice/2018/ordin_1287-05_12_2018.pdf

Ghidul  a fost aşteptat cu mult interes de beneficiarii persoane fizice dar şi de firmele de instalaţii menite să execute lucrările de construcţie montaj ale sistemelor de panouri fotovoltaice. Există deci aşteptări mari legate de acest Ghid, care ar trebui să determine o creştere a producţiei de energie din surse regenerabile-panouri fotovoltaice. Este de menţionat că principalul obiectiv  luat în considerare de Ghid şi urmărit prin contorizare este reducerea emisiilor de bioxid de carbon, rezultată ca urmare a producerii de energie electrică nepoluantă prin panouri fotovoltaice. Ghidul a simplificat şi procedurile necesare obţinerii Avizului Tehnic de Racordare a instalaţiei la reţea.

Share