Tester multifuncțional pentru instalații electrice, SONEL MPI-520

SONEL MPI 520 este un tester multifuncțional pentru măsurarea parametrilor instalațiilor electrice în conformitate cu EN61557.

Sonel MPI-520
Sonel MPI-520

Măsurarea buclei de scurtcircuit

SONEL MPI-520 permite măsurarea impedanței buclei de scurt circuit în rețele electrice cu tensiuni nominale de la 95…440V și frecvență 45…65Hz. Măsurătorile pot fi efectuate în circuitele L-PE, LN și LL. Pe ecran sunt afișate urmatoarele rezultatele: impedanța buclei de scurt circuit, rezistența și reactanța buclei de scurtcircuit, curentul de scurtcircuit precum și valorile tensiunii și frecvenței.

SONEL MPI-520 permite, de asemenea, efectuarea de măsurători ale buclei de scurt circuit în rețele securizate cu siguranțe RCD, astfel încât în timpul măsurătorilor siguranța RCD nu va declanșa.

Măsurarea dispozitivelor de curent rezidual de tip AC, A și B

SONEL MPI-520 este unul dintre cele câteva testere de pe piață, care permite măsurarea parametrilor RCD-urilor (siguranțelor de protecție diferențiale) de toate tipurile: AC, A și B. Măsurătorile se pot face pentru RCD-uri cu valoare nominală a curentului rezidual de la 10 mA la 1000 mA, generale, selective și cu întârziere scurtă, care funcționează la tensiuni de la 95…270 V. Se pot măsura și verifica timpii de declanșare, curenții de declanșare, tensiunea de atingere și rezistența împământării.

Instrumentul are funcția unică de măsurare a timpului și curentului de declanșare în timpul unei singure declanșări.

De asemenea, SONEL MPI-520 are funcția specială AUTO ce permite efectuarea unui set de măsurători pentru un RCD. Tipurile de măsurători ce pot fi efectuate cu funcția AUTO sunt definite de către utilizator în meniul instrumentului.

Măsurarea rezistenței de izolație

O altă funcție utilă a instrumentului SONEL MPI-520 este măsurarea rezistenței de izolație. Măsurarea poate fi efectuată cu următoarele tensiuni de test: 50 V, 100 V, 250 V, 500 V sau 1000 V.

Descărcarea automată a obiectului măsurat este o caracteristică foarte importantă pentru siguranța utilizatorului. Domeniul maxim de măsură a instrumentului este de 3GW.

Măsurătorile rezistenței de izolație pentru cablurile cu 3, 4 și 5 fire se pot face automat, folosind adaptorul AutoISO-1000C. Este posibilă măsurarea rezistenței de izolație între fiecare pereche de fire, toate comutările necesare fiind făcute automat.

Măsurarea rezistenței de împământare

Măsurarea rezistenței de împământare se face folosind metoda tehnică cu 3 poli. Pentru a injecta un curent de test respectiv pentru a citi o diferență de potențial în pământul măsurat se folosesc 2 țăruși auxiliari, ce sunt incluși în setul standard de accesorii ale testerului.

Măsurarea continuității

SONEL MPI-520 permite măsurarea la joasă tensiune a rezistențelor mici. Înainte de efectuarea măsurătorilor, se pot face teste de calibrare a rezistenței cablurilor de măsură. După această calibrare, multimetrul va memora rezistența cablurilor de măsură și va compensa în mod automat această rezistență.

Măsurarea rezistenței poate fi efectuată cu curent mic de 10 mA, cu semnalizare acustică sau cu curent bidirecțional de 200 mA. Tensiunea pe terminalele deschise este între 4V și 7V.

Măsurarea tensiunii, curentului și puterii

SONEL MPI-520 permite măsurarea tensiunii în timp real, a curentului (folosind clește de curent), a puterii (activă, reactivă, aparentă) și a factorului de putere, cos j.

Verificarea succesiunii fazelor

SONEL MPI-520 permite verificarea secvenței fazelor.

Pentru conectarea ușoară la prize trifazice de 16, 32 și 63 amperi este posibilă procurarea de adaptoare speciale din seria AGT.

Instrumentul are o memorie de 990 măsurători pentru fiecare funcție. Rezultatele memorate pot fi transferate la PC prin intermediul interfeței USB sau wireless.

Pentru mai multe informații despre SONEL MPI-520 sau alte produse SONEL, vă rugăm să verificați site-ul nostru, www.sonel.ro sau www.sonel.pl

Share