Scrisoarea deschisă a SIEAR către „Serviciul Reglementări în Construcții” din Direcția Tehnică a MDRAP

Doamnă inginer Carmen Iliescu,

Vă scriu din partea Societății de Instalații Electrice și Automatizări din România (SIEAR) în calitate de președinte al acestei  asociații profesionale. În perioada 17-19 octombrie 2018 a avut loc la Sinaia a 53-a Conferință de Instalații organizată de AIIR, SIEAR și CNRI. AM atașat și invitația SIEAR pentru aputea urmări programul acesteia. În ultimii trei ani la Conferințele de Instalații s-au discutat și prezentat puncte de vedere cu dificultățile de aplicare ale principalelor norme de instalații electrice de joasă  tensiune  din construcții: I-7-2011, NP099-04, NP118-3-2015, NP061-02.

În anii anteriori, la lucrările Conferinței au participat și reprezentanți ai MDRAP de la care am primit promisiuni că Ministerul va analiza propunerile făcute. Cu mare greutate, după doi ani s-au finalizat (23.10.2018)  sper, propunerile pentru îmbunătățirea normativului NP118-3-2015. La a 53-a Conferință de Instalații, s-au purtat discuții  cu deosebire despre importanța revizuirii (nu  formulării unei erate) normei I-7-2011. Vă voi prezenta mai jos punctele de de vedere -rezultate din discuții- ce propun revizuirea normei:

 1. La baza normativului I-7-2011 au stat:

-NP I-7-2002 și  I20 -2000;

-Standardele și legislația existente înperioada de elaborare 2008-2009 (menționate în Capitolul 10 din I-7-2011, un număr de 118 standarde și 21 de acte normative;

-Avizarea normei s-a efectuat în anii 2009-2010 când s-au făcut  completări.

 1. Nu toate modificările au fost aduse la cunoștința colectiovului de redactare.
 2. S-au scos din normativ referirile la o serie de norme: PE120/94, PE103/94, PE111, P100, PE102-86, PE106-99, PE142/80, NP-061-2002. În locul lor s-a introdus sintagma „Conform prevederilor tehnice specifice referitoare la proiectarea și executarea instalațiilor” , sintagmă introdusă de organele de avizare fără aprobarea colectivului de elaborare. Această prevedere  generală creează dificultăți în aplicarea normativului.
 1. Majoritatea standardelor din „Bibliografia” normativului I/7-2011 nu mai sunt în vigoare.
 2. Noua Lege a Standardizării 163/2015 menționează la articolul 15:

-(1) Standardele europene , standardele internaționale și alte  documente de standardizare sunt aplicabile în România numai înforma standardelor române care se adoptă la nivel național.

-(2) Toate standardele europene trebuie adoptate ca standarde române iar standardele naționale conflictuale se anulează.

 1. ASRO a adoptat în :

-CT 136-127 standarde

-CT 346-23 standarde

-CT159-221 standarde

(CT de interes pentru proiectarea, executarea și exploatarea instalațiilor electrice din construcții)

 1. Legislația de bază actualizată:

-Legea 10/1995 ca Legea 177/2015

-HG-925/05 ca HG-742/2018

-HG-457/2003 ca HG-409/2016

 1. Prin noile standarde și normative s-a urmărit:

-Creșterea siguranței în funcționare

-Reducerea riscului de incendiu

-Creșterea eficienței energetice

Cred că cele prezentate mai sus sunt suficiente pentru ca „Serviciul Reglementări în Construcții” din Direcția Tehnică a MDRAP să pornească  procedurile pentru revizuirea Normativului I-7/2011.

Anexez în original lista cu participanții la a 53-a Conferință de Instalații ce au liat parte la discuții și au aprobat punctele de vedere prezentate mai sus.

Am speranța că punctele de vedere semnalate vor fi utile colectivului pe care îl conduceți pentru declanșarea procedurilor de revizuire a Normativului I-7/2011.

Cu toată considerația,

Prof . univ.dr.ing.Niculae Mira,

Președinte SIEAR

 

 

Sinaia, 17-10-2018

A 53-a Conferință Națională de Instalații-Cuvânt de deshidere

Intrarea României în Uniunea Europeană este o dorință realizată și primită cu multă speranță de fiecare dintre noi.Speranța pentru noi, cei ce activăm în domeniul construcțiilor și mai ales al instalațiilor pentru construcții, era aceea că vom putea să proiectăm și să executăm acele instalații care să ofere oamenilor acel confort pe care profesorii noștri ni-l predau la cursuri. Începuturile au fost optimiste. În toate specialitățile de instalații s-au realizat noi reglementări tehnice care țineau seama de cerințele europene din acei ani. A fost posibil pentru că însăși Comunitatea Europeană ne impunea o aliniere cât mai grabnică la normalitate și nicidecum  la exigențe. Numai că normalitatea în Comunitatea Europeană se îmbunătățește permanent. ASRO este aproape la zi cu preluarea standardelelor europene din gama HD (directive armonizate).

Două exemple sunt edificatoare:

1.În patrimoniul de standarde române al CT346 referitoare la protecția împotriva trăsnetului sunt 23 de standarde din care 17 (peste 70%) sunt adoptate după 2011, anul în care a apărut Normativul I-7-2011.

2.În patrimoniul de standarde române al CT136 referitoare la instalațiile electrice din construcții, din 126 de standarde, 71 (aproape 60%) sunt norme noi.

Prima concluzie:

Normele noastre care se aplică astăzi și mă refer în mod deosebit la cele din domeniul  instalațiilor electrice pentru construcții, sunt mult depășite. Nu este necesară o „erată” – este necesară o îmbunătățire substanțială pentru a ne menține în lumea pe care ne-am dorit-o.

A doua concluzie:

Activitatea de revizuire/elaborare de norme tehnice în domeniile noastre de activitate nu  presupune pauze, și este una continuă.

A treia concluzie:

MDRAP, ministerul nostru de resort are multe obligații. Din ce se întâmplă în ultimii ani, am impresia că ori a uitat  de acestea, ori nu și le poate îndeplini. Suntem dispuși (AIIR, SIEAR, CNRI și alții) să-l ajutăm, dar trebuie ca Ministerul să-și dorească să fie ajutat.

 

Anexă cu Lista persoanelor care susțin scrisoarea prof. Mira către MDRAP

 1. Belea Constantin
 2. Nastasă Simion
 3. Mircea Ion
 4. Răsădea Victor
 5. Curpăn Cristina
 6. Pavel Ștefan
 7. Roman Radu
 8. Ioniță Mircea
 9. Ardelean Ionuț
 10. Daia Viorel
 11. Drăgănescu Eugen
 12. Demeter Cornel
 13. Moisi Dumitru
 14. Teleagă Petru
 15. Gorea Lucică
 16. Iordache Paul-Mircea
 17. Ponea Vasile
 18. Minculescu Viorel
 19. Petrescu Cozmin
 20. Smilovici Marius
 21. Denes Istvan
 22. Filipescu Bogdan
 23. Șamu Carol
 24. Chiș Nicolae
 25. Aruxandrei Viorel
 26. Țîțu Marin
 27. Roman Radu
 28. Ioniță Mircea
 29. Ponea Gabriela
 30. Boca Valentin
 31. Bordea Cristian
 32. Gheți Camelia Daniela
 33. Nemeș Dumitru
 34. Borșan Eugen
 35. Narcis Pică
 36. Mihai Savu
 37. Ene Lucian
 38. Borza Ioan
 39. Mihaela Gușă
 40. Mira Niculae
 41. Croitoru Dan Alexandru

 

Share