Revizuirea unor importante normative tehnice pentru instalații: I5, I7, I9, I13, NP 061, NP 062

 Universitatea Tehnică de Construcții București desfășoară proiectul intitulat Auditarea și revizuirea sistemului de reglementări tehnice în cadrul proiectului „Sistematizarea legislației din domeniul amenajării teritoriului, urbanismului și construcțiilor și consolidarea capacității administrative a structurilor de specialitate din instituțiile publice centrale cu responsabilități în domeniu”, cod SIPOCA 50, autoritate contractantă fiind Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației.
Vă invităm acum la ancheta publică pentru normativele:
I 5 – Normativ pentru proiectarea, executarea şi exploatarea instalaţiilor de ventilare şi climatizare
I 7 – Normativ pentru proiectarea, execuția și exploatarea instalațiilor electrice aferente clădirilor
I 9 – Normativ privind proiectarea, execuţia şi exploatarea instalaţiilor sanitare aferente clădirilor
I 13 – Normativ pentru proiectarea, executarea și exploatarea instalațiilor de încălzire centrală
NP 061 – Normativ pentru proiectarea şi executarea sistemelor de iluminat artificial din clădiri
NP 062 – Normativ pentru proiectarea sistemelor de iluminat rutier şi pietonal
în urma avizării Redactării I în cadrul Comitetelor Tehnice de Specialitate ale Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației.
Versiunea normativelor atașate este apropiată de cea care a făcut obiectul consultărilor online.
Termenul limită pentru răspuns este 12 mai 2022 ora 12.00.
Vă rugăm ca toate observațiile să se regăsească în tabelul de mai jos,  Observații anchetă publică I5, I7, I9, I13, NP061, NP062.docx
Termenele sunt foarte scurte deoarece Guvernul României și autoritatea contractantă și-au asumat termene în Planul Național de Redresare și Reziliență al României.

Observații anchetă publică I5, I7, I9, I13, NP061, NP062.docx

 

Nr.crt. Indicativ normativ Paragraf

și aliniat

Observație Formulat de Răspuns
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45

 

Share