CNRI: Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației a acceptat revizuirea partiala a normativelor de iluminat NP-061 si NP062.

Având în vedere această oportunitate, dar și experiența Dvs. acumulată în domeniul iluminatului și instalațiilor electrice, rugăm membrii și simpatizanții CNRI să trimită la adresa cnri@cnri.ro observațiile și modificările pe care le consideră necesare a fi propuse pentru a fi reținute.

O echipă a CNRI va centraliza toate observațiile și propunerile Dvs. și la va trimite spre examinare la UTCB și apoi Comitetelor Tehnice de Specialitate ale ministerului.

Ținând cont de termenul scurt pe care MDLPA l-a pus la dispoziție, pentru rapiditate vă transmitem anexat și un tabel cu forma în care suntem rugați să trimitem observațiile până în data de 17.05.2022. Tabelul este indicat doar cu titlu de exemplu de completare.

Observatii vor fi primite si dupa aceasta data, in perioada de dezbatere publica a propunerilor, dar vor prima opiniile specialistilor propuse spre revizuire in faza initiala.

Colegiul Director CNRI

cnri@cnri.ro

0729962206

Revizuirea parțială a

Normativ pentru proiectarea sistemelor de iluminat rutier şi pietonal, Indicativ NP-062-2002

 

 

Variantă existentă: NP-062-2002 Varianta modificată:
Cuprins

* OBIECT. DOMENIU DE APLICARE
* TERMINOLOGIE
* ABREVIERI SI NOTATII
* CALITATEA ILUMINATULUI ARTIFICIAL DESTINAT CAILOR DE CIRCULATIE RUTIERA SI PIETONALA
* SURSE DE LUMINA
* CORPURI/APARATE DE ILUMINAT
* PROIECTAREA SISTEMELOR DE ILUMINAT DESTINATE CAILOR DE CIRCULATIE RUTIERA, CAILOR DE CIRCULATIE PIETONALA, TUNELURILOR SI PASAJELOR RUTIERE
* ANEXE

Cuprins

* OBIECT. DOMENIU DE APLICARE
* TERMINOLOGIE
* ABREVIERI ȘI NOTAȚII
* CALITATEA ILUMINATULUI ARTIFICIAL DESTINAT CĂILOR DE CIRCULAȚIE RUTIERĂ ȘI PIETONALĂ
* SURSE DE LUMINĂ
* CORPURI/APARATE DE ILUMINAT
* PROIECTAREA SISTEMELOR DE ILUMINAT DESTINATE CĂILOR DE CIRCULAȚIE RUTIERĂ, CĂILOR DE CIRCULAȚIE PIETONALĂ ȘI A ZONELOR ADIACENTE, TUNELURILOR ȘI PASAJELOR RUTIERE

* ANEXE

   
1.3. Prin proiectarea sistemelor de iluminat se va asigura realizarea următoarelor cerințe de calitate**:

A. Rezistentă si stabilitate.

B. Siguranta în exploatare.

C. Siguranta la foc.

D. Igiena, sănătatea oamenilor, refacerea si protectia mediului.

E. Izolatia termică, hidrofugă si economia de energie.

F. Protectia împotriva zgomotului.

** prevazute de Legea calitatii lucrarilor de constructii, L10/1995

 

1.3. Prin proiectarea sistemelor de iluminat se vor respecta prevederile Legii nr. 10 privind calitatea în construcții, cu modificările ulterioare, referitoare la cerinţele fundamentale de calitate:

a) rezistenţă mecanică şi stabilitate;

b) securitate la incendiu;

c) igienă, sănătate şi mediu înconjurător;

d) siguranţă şi accesibilitate în exploatare;

e) protecţie împotriva zgomotului;

f) economie de energie şi izolare termică;

g) utilizare sustenabilă a resurselor naturale.

1.1. Prezentul normativ are ca obiect proiectarea sistemelor de iluminat destinate căilor de circulatie rutieră si zonelor particulare ale acestora, sistemelor destinate tunelurilor si pasajelor rutiere, precum si proiectarea sistemelor de iluminat destinate căilor de circulatie pietonală*. 1.1. Prezentul normativ are ca obiect proiectarea sistemelor de iluminat destinate căilor de circulație rutieră şi zonelor particulare ale acestora, sistemelor destinate tunelurilor şi pasajelor rutiere, precum şi proiectarea sistemelor de iluminat destinate căilor de circulație pietonală şi a zonelor adiacente*.

*zone adiacente (zone aflate în incinta parcurilor şi a zonelor rezidențiale de tipul: locuri de joacă, platforme pentru exerciții fizice și activități recreative, etc)

3. ABREVIERI SI NOTATII

 

 

 

 

 

3. ABREVIERI SI NOTATII

3.1 Clasa sistemului de iluminat   Mi, Ci, Pi
3.2 Coeficientul de creștere a pragului percepției vizuale   Tl   [%]
3.3 Coeficientul de uniformitate generală a luminanței   U0
3.4 Coeficient de uniformitate generală a iluminării   U0   (E)
3.5 Coeficientul de uniformitate longitudinală a luminanței   Ul
3.6 Curba de distribuție a intensității luminoase   CDIL
3.7 Distanta dintre stâlpi   S   [m]
3.8 Factorul de menținere al corpului/aparatului de iluminat   MF   [%]
3.9 Factorul de menținere al lămpii   Ml   [%]
3.10 Iluminarea medie   E   [lx]
3.11 Iluminarea orizontală medie aferentă zonelor pietonale sau zonelor periculoase ale arterelor de circulație rutieră   EH   [lx]
3.12 Iluminarea orizontală minimă aferentă zonelor pietonale      [lx]
3.13 Iluminarea verticală medie aferentă zonelor pietonale      [lx]
3.14 Iluminarea semi-cilindrică minimă      [lx]
3.15 Indicele de redare a culorilor   Ra
3.16 Luminanța medie   L   [cd/m2]
3.17 Luminanța minimă   Lmin   [cd/m2]
3.18 Luminanța maximă   Lmax   [cd/m2]
3.19 Luminanța de voal   LV   [cd/m2]
3.20 Luminanța zonei de acces   L20   [Kcd/m2]
3.21 Luminanța zonei de prag   Lth   [cd/m2]
3.22 Luminanța zonei de tranziție   Ltr   [cd/m2]
3.23 Luminanța zonei interioare   Lin   [cd/m2]
3.24 Randamentul corpului / aparatului de iluminat   η   [%]
3.25 Raportul de iluminare de margine  REI
3.26 Retragerea   R   [m]
3.27 Suprafața de distribuție a intensității luminoase   SDIL
.28 Temperatura de culoare corelată   TCP   [K]

 

 

 

Share