Metode de test pentru corpurile de iluminat cu surse OLED și sursele de lumină cu OLED-CIE S 025-SP1 / E: 2019    

 CIE(http://cie.co.at/   Comitetul Internațional pentru Iluminat) anunță disponibilitatea noii documentații pentru metodele de testare a corpurilor de iluminat cu surse OLED și a surselor de lumină OLED

Metode de test corpurile de iluminat cu surse OLED   și sursele de lumină cu OLED-CIE S 025-SP1 / E: 2019          

Acest supliment la mai vechiul standard CIE S 025: 2015 – Metoda de testare a lămpilor cu LED, a corpurilor de iluminat cu LED și a modulelor LED ,  specifică cerințele pentru măsurarea mărimilor electrice, fotometrice și colorimetrice ale corpurilor de iluminat OLED și ale surselor de lumină OLED.

Aceste surse nu au fost acoperite de CIE S 025: 2015, chiar dacă sunt extrem de similare în ceea ce privește tehnicile de măsurare.

Îmbunătățirile recente în tehnologie și disponibilitatea extinsă a produselor de iluminat bazate pe OLED au pus problema necesității  extinderii CIE S 025: 2015 la produsele OLED. Corpurile de iluminat OLED și sursele de lumină OLED oferă o varietate mare de configurații în ceea ce privește geometria și / sau culoarea. Parametrii electrici, fotometrici și colorimetrici ai acestor dispozitive trebuie determinați  pentru fiecare configurație, cu excepția cazului în care se poate demonstra că o anumită configurație are performanțe echivalente cu alta.

Clauzele relevante din CIE S 025: 2015 sunt luate în considerare în ceea ce privește aplicabilitatea lor la măsurarea corpurilor de iluminat OLED și a surselor de lumină OLED și, dacă este necesar, sunt prezentate cerințe specifice. Pentru măsurători de lămpi cu LED, corpuri de iluminat cu LED și module LED, cerințele CIE S 025: 2015 rămân neschimbate. Documentul urmărește în special să acopere metodele de măsurare pentru testarea conformității surselor de lumină OLED și a corpurilor de iluminat OLED cu cerințele fotometrice și colorimetrice ale standardelor de performanță OLED emise de IEC / TC 34 „Lămpi și echipamente conexe”, în special IEC 62922.

Acest standard internațional CIE a fost aprobat de comitetele naționale CIE. Acesta este disponibil cu ușurință de la Webshop-ul CIE sau de la Comitetele Naționale ale CIE (în România CNRI, www.cnri.ro).

CIE mai oferă și alte documentații. https://www.electricianul.ro/noile-reglementari-in-ue-privind-proiectarea-ecologica-si-etichetarea-energetica-a-produselor-de-iluminat-cu-impact-ghiduri-de-iluminare-europene-sunt-disponibile-din-decembrie-a-c/

Share