Orașul viitorului

Orașul viitorului

Liviu Mateescu, președinte ARTS

Explozia populației urbane conduce rapid orașele spre limitele lor de guvernare, în ceea ce privește aprovizionarea cu energie, securitatea, comunicarea digitală, transporturile. Numai când toate acestea funcționează perfect, orașele pot oferi locuitorilor o viață de calitate ridicată  și pot genera dezvoltare economică. Un răspuns la aceste provocări este pentru urbaniști, ”Smart City” (”Orașul Inteligent”). Baza acestui concept o reprezintă standardele uniforme pentru infrastructuri inteligente, sigure și reziliente.

Mega-orașele și securitatea

Spațiul urban este deosebit de vulnerabil iar accidentele, dezastrele naturale sau atacurile teroriste conduc la blocaje majore în alimentare și aprovizionare, cu rezultate severe pentru o populație densă și pentru o infrastructură de transport suprasolicitată. Cum 80% din infracțiuni au loc în orașe,  măsurile de contracarare  sunt necesare pentru a proteja viața și proprietatea ca libertăți și valori fundamentale. Banca Mondială a estimat că, în funcție de țară, costul total al criminalității poat ajunge la 25% din PIB. Uniunea Europeana cheltuie cel puțin 5% din PIB-ul statelor membre pentru a contracara atacurile teroriste, infracțiunile și dezastrele naturale. Provocările generate de securitate în mediul urban sunt deci considerabile.

Smart City, entitatea încă necunoscută

Orașul inteligent promite să îmbunătățească calitatea serviciilor publice și private prin intermediul tehnologiilor digitale. Simultan se urmărește reducerea costurilor și consumul redus de resurse, utilizarea eficientă a acestor resurse. Văzut în această perspectivă, fiecare oraș ar vrea să fie ”inteligent”. Dar ce înseamnă aceast lucru, cum poate fi evaluat, ce criterii trebuie să îndeplinească un  oraș pentru a fi ”inteligent”?

Problemele presante ale mediului urban sunt traficul sporit, consumul sporit de energie, reducerea poluării, securitatea și siguranța locuitorilor și nu în ultimul rând, finanțarea acestor necesități.

Astfel, nu există în prezent o definiție exactă a ceea ce este un oraș inteligent în realitate. Diferite companii și mass-media de afaceri au definit niște indicatori inițiali, care sunt însă diferiți și inadecvați pentru a compara transparent orașele și calitățile ”de orașe inteligente”. Ar fi necesari indicatori cheie de performanță, așa zișii KPI. Dintre acești KPI lipsește unul care să evalueze gradul de protecție, securitate și reziliență a unui oraș. Un oraș nesigur, nu poate fi un oraș inteligent !

Necesitatea uniformizării standardelor

Investitorii și experții au nevoie de indicatori de performanță cheie transparenți, pentru a fi în măsură să evalueze orașele inteligente deși și părți interesante ale orașelor ca de exemplu administrația orașului,  poliția, pompierii și apărarea civilă se bazează pe standarde. Numai atunci va fi posibil să se facă progrese sistematice.

Grupul Focus al Uniunii Internaționale a Telecomunicațiilor (UIT) pentru orașele inteligente oferă rapoarte și specificații tehnice pentru securitatea cibernetică și protecția datelor.

În plus, au fost definiți diferiți indicatori cheie pentru a ajuta la clasificarea orașelor inteligente în domenii cum ar fi telecomunicațiile. UIT definește orașele inteligente astfel: ”Un oraș inteligent durabil este un oraș inovator, care utilizează tehnologiile informației și  comunicațiilor (TIC) precum și alte mijloace de îmbunătățire a calității vieții, asigurând eficiența operațiunilor urbane și serviciilor precum și competitivitatea, garantând în același timp că îndeplinește nevoile prezente și viitoare ale generaților în ceea ce privește aspectele economice, sociale și de mediu.”

ISO 37120

ISO (International Organisation for Standardization) a definit standardul ISO 37120, cu un număr de 100 de indicatori pentru evaluarea orașelor, din punctele de vedere ale serviciilor și calității vieții. Un număr de 11 astfel de indicatori se referă la siguranță și securitate astfel incluzând: securitatea, siguranța la foc, gestiunea situațiilor de criză, securitatea infrastructurilor critice (ce țin de apă, energie, transport). În prezent standardul este în curs de revizuire și vor fi introduși mai mulți indicatori de securitate și siguranță, de exemplu ce țin de acoperirea cu sisteme de supraveghere video (CCTV) a zonelor de transport urban și a infrastructurilor critice.

Iată de ce ISO 37120 este singurul standard cu indicatori (KPI) adecvați pentru măsurarea gradului de securitate și siguranță în orașe, pe bază comparativă. Aproximativ 250 de orașe din 80 de țări sunt membre în ”World Council on City Data” (http: //open.datacities.org/) și folosesc  acest standard pentru a raporta valori precum numărul de decese cauzate de incendii la 100 000 de locuitori și timpul de răspuns al poliției și pompierilor după apelul inițial. Acest lucru face posibil să se indice în mod transparent și verificabil cât de sigur este cu adevărat un oraș.

Faptul că ISO 37120 include diferiți indicatori de siguranță și securitate nu este un accident. Specialiștii EURALARM în sisteme de siguranță și securitate, organism la care este afiliată ARTS, au contribuit activ la dezvoltarea standardului, în grupuri de lucru pe această temă. Aceasta a condus semnificativ la dezvoltarea măsurabilității și clasificării siguranței și securității.

În acest timp, TC 268-ISO planifică mai multe standarde din familia 371xxISO. Unul dintre ele este adaptat în mod special cerințelor orașelor occidentale avansate, care doresc să devină ”smart”. De exemplu, comparativ cu forma de bază a ISO 37120, acesta include un indicator pentru ”numărul de clădiri publice cu sisteme de siguranță la foc sau securitate legate la centrul de monitorizare al forțelor de intervenție”. Un alt standard se va concentra pe imaginea de ansamblu privind reziliența-consolidarea infrastructurii și rezistența acesteia, capacitatea de adaptare organizațională, numărul de  instruiri pentru situații de urgență și exerciții anuale, numărul de angajați ai autorităților dedicați planificării și strategiei privind reziliența etc. Cu toate acestea, dezvoltarea acestor indicatori nu a început încă.

Siguranța și securitatea ca fundament al orașului inteligent

Orașul viitorului are nevoie de soluții inteligente, sigure și reziliente de infrastructură. Eforturile orașelor inteligente care se concentrează exclusiv pe utilizarea inteligentă a energiei nu sunt suficiente.

Până acum, siguranța, securitatea și reziliența au fost adesea văzute ca efecte secundare, care nu necesită o planificare separată. Dar chiar opusul acestei abordări s-a dovedit a fi adevărat. O comunitate urbană poate funcționa corespunzător numai dacă funcțiile urbane pot fi reluate cât mai repede posibil după un incident, cum ar fi un incendiu major sau un atac terorist. Ideal ar fi,în primul rând, ca astfel de incidente să fie prevenite.

Prevenirea acestor riscuri necesită conectarea inteligentă a subsistemelor individuale de securitate. Sistemele de securitate oferă interoperabilitate, siguranță și stabilitate. O componentă esențială este securitatea fizică a infrastructurilor și rețelelor informatice. Chiar și cele mai sofisticate firewall-uri sunt inutile dacă ușa camerei serverelor nu dispune de un sistem performant de control al accesului. ”Coloana vertebrală virtuală” a orașelor include nu numai resursele economice și intelectuale importante, cum ar fi universitățile, clădirile publice, birourile și facilitățile de producție dar și rețelele de  transport și telecomunicații. Având în vedere rolul IT-ului, mereu în creștere în furnizarea de servicii urbane, protecția acestei ”coloane vertebrale urbane ” devine din ce în ce mai importantă. În cele mai multe cazuri, protejarea infrastructurilor critice nu necesită ”reinventarea roții”. De la soluțiile de supraveghere video, până la evacuarea inteligentă a oamenilor, industria de securitate are deja numeroase soluții aplicabile. Sarcina este de a încorpora în mod logic aceste soluții în contextul unui  ”oraș inteligent”. Acest lucru presupune integrarea unor sisteme diverse -comunicare, alarmare automată, transmitere de  informații și sistemele de supraveghere video – într-o platformă centrală de comandă și control pentru a asigura un răspuns eficient și cuprinzător în caz de incident. Aici se află inima orașului inteligent.

Punerea în aplicare a standardelor de securitate necesită implicarea tuturor părților interesate – de la administrațiile comunităților la ONG-uri și comitetele de standardizare – pentru a crea politici care să motiveze nu numai punerea în aplicare a acestora ci și să stabilească standarde internaționale transparente. ISO 37120, rapoartele tehnice și specificațiile UIT reprezintă un bun punct de plecare.

În același timp, nu ar trebui să pierdem din vedere faptul că reziliența orașelor tinde să fie mult supraestimată și că, în cele din urmă, tehnologia nu este soluția pentru toate problemele. Responsabilitatea cetățenească și forțele de intervenție eficiente vor rămâne elemente cruciale pentru securitatea și siguranța unui oraș.

Siguranța și securitatea orașelor – obiect de concurență la nivel mondial

Orașele au un interes propriu fundamental în a evalua și a compara transparent structurile urbane, deoarece mediile urbane sigure sunt deosebit de atractive în competiția globală pentru capital financiar și uman. De multe ori, chiar și orașele care se consideră ”smart” nu abordează adecvat problema siguranței și securității. Așadar, una din principalele responsabilități ale politicienilor este să identifice părțile interesate în dezvoltarea de soluții. Acest proces necesită o definire a unor standarde clare de siguranță și securitate pentru orașe inteligente, precum și furnizarea sau crearea de mijloace și stimulente pentru punerea în aplicare a acestora.

Conceptul de ”smart cities” va revoluționa viața urbană mai mult decât a făcut-o revoluția industrială. Pentru a face această revoluție una de succes și pentru binele tuturor este absolut esențial să creăm o fundație sănătoasă încă de la început. Siguranța și securitatea nu trebuie lăsate la sfârșitul acestui proces!

Această prezentare a fost susținută de dl. Liviu Mateescu, președinte ARTS, la ediția din acest an a Smart Cities of Romania, 2-9 noiembrie, București, desfășurată în Universitatea Politehnica din București, organizată de ITS Event în colaborare cu ARTS.

Share