Montare panourilor fotovoltaice pe acoperiș se va putea face fără autorizație de construcție

Modificari la Legea 50/1991 privind autorizarea lucrărilor de construcții adoptate marți, 14 mai 2019 de Camera Deputaților

 La articolul 11 alineatul (1) din Legea 50/1991 , ce are următorul text:

Se pot executa fără autorizație de construire următoarele lucrări care nu modifică structura de rezistență și/sau aspectul arhitectural al construcțiilor

după litera o) ,  se introduce o literă nouă, litera p), cu următorul cuprins:

„p) montarea de panouri fotovoltaice si/sau panouri solare pentru încălzirea sau prepararea apei calde pe acoperișul clădirilor, cu înștiințarea prealabilă a autorităților administrației publice locale și cu respectarea legislației în vigoare.”

 Autor: Comisia pentru industrii și Servicii, Camera Deputaților

Motivația:

Pentru deblocarea programelor de investiții pentru dezvoltarea domeniului de producere a energie electrice pentru autoconsum de către utilizatori – Prosumatori

Detalii:

http://www.cdep.ro/comisii/industrii/pdf/2019/rp209.pdf

Share