Monitorizarea tensiunii baterilor reîncărcabile cu sistemul Megger BVM

O instalație de baterii nu poate fi mai bună decât cea
mai slabă celulă a ei, iar până acum a fost dificil să se
evalueze starea celulelor individuale. Aceasta înseamnă
că pot exista celule slabe în baterie care reușesc să-și facă
treaba, dar care vor trebui să fie înlocuite totuși în curând.
Sistemul BVM de la Megger face posibilă găsirea acestor
celule. El este un înregistrator de date care monitorizează
și înregistrează tensiunea pe terminalele fiecărei celule
individuale în timpul testării capacității. Sistemul BVM
folosește cleme de tip crocodil pentru a se putea realiza
conexiuni rapide și ușoare cu fiecare celulă.


Dacă curba de înregistrare a tensiunii unei celule arată
o activitate neobișnuită, celula critică este identificată și
evaluată imediat. Testul de capacitate este oprit imediat
dacă o celulă atinge punctul în care ar putea exploda. De
asemenea, sistemul BVM determină rapid dacă merită
efectuat un test de capacitate de lungă durată. Dacă celu –
lele individuale prezintă o activitate neobișnuită chiar de la
începutul testului de capacitate, acesta nu se va mai
desfășura întrucât rezultatele testului nu vor mai fi semni –
ficative. Sistemul BVM, care funcționează împreună cu
trusa de test TORKEL, monitorizează, de asemenea, pro –
cesul de reîncărcare atunci când bateria este reconectată
la redresorul de încărcare după efectuarea unui test de
capacitate. Acest lucru vă asigură și că încărcarea este
efectuată corect.

Protectia personalului de test
Sistemul BVM are o și altă caracteristică foarte im –
portantă: protejează personalul de test împotriva
pericolelor grave, deoarece nu trebuie să intre în camera
sistemului de baterii în timp ce se efectuează testul de
capacitate. Celulele dintr-o baterie au înmagazinată o
concentrație mare de energie, motiv pentru care pot, în
anumite condiții, să explodeze. Dacă se întâmplă acest
lucru, celulele pot zbura prin camera sistemului de baterii
ca gloanțe mortale. O celulă care va exploda nu dă nici un
avertisment în avans – nu scoate fum, nu face scântei, nu
face zgomot și nu miroase. Fără BVM, personalul de test
ar trebui să intre în camera sistemului de baterii în timpul
testului și să verifice tensiunea terminală a fiecărei celule,
expunându-se la riscul de explozie.


Setarea sistemului BVM se face rapid și ușor. Fiecare
uni tate BVM este identică cu celelalte și poate fi conec –
tată în orice poziție în configurația de testare a acumu –
latoarelor, oferind o flexibilitate și interșanjabilitate ma –
ximă. Pentru a testa un banc de acumulatori se pot înlăn –
țui până la 120 de BVM-uri. Funcția BVM de “Descoperire
Automată” permite dispozitivului gazdă să determine
automat numărul de acumulatoare testate și oferă
identificarea secvențială a fiecărui BVM din lanțul testat.
Cel mai rău moment posibil pentru a descoperi o pro –
blemă la o baterie reîncărcabilă în așteptare este atunci
când aceasta ar trebui să furnizeze energie în timpul unei
întreruperi a alimentării cu energie electrică. Dar acest
scenariu de coșmar poate fi evitat prin gestionarea ba –
teriilor reîncărcabile bune și prin testarea lor regulată.
Acum, cu cele mai noi echipamente de test Megger,
aceste sarcini sunt mult mai puțin împovărătoare decât
erau până acum.

SebaKMT – Seba Dynatronic GmbH
Reprezentanța în România
Str. Av. Ștefan Protopopescu nr.1, Bl.C6, Ap.25,
sector 1, 011725 București
tel: +40 (0)21 2309138; fax: +40 (0)21 2039381
www.megger.com; www.sebakmt.com;
seba.ro@sebakmt.com; www.cabletestvan.com

 

Share