Masa rotundă privind standardele şi normele româneşti pentru iluminatul de urgenţă

http://www.cnri.ro

Masa rotundă privind standardele şi

normele româneşti

Miercuri 1 Februarie 2017, a fost găzduit şi organizat, la ELBA din Timişoara, sub auspiciile Comitetului Naţional Român de Iluminat, o masă rotundă pe tema „Iluminatul de siguranţă în contextul implementării tehnologiilor LED şi a noilor cerinţe apărute pe piaţa românească şi cea europeană”.

Scopul declarat al acestei mese rotunde a fost crearea premiselor pentru armonizarea normelor care guvernează domeniul printr-o iniţiativă legislativă de actualizare a normelor în vigoare şi, în subsidiar, adoptarea unui act normativ care să reglementeze tipul şi performanţele aparatelor de iluminat de siguranţă, care să asigure condiţiile necesare pentru evacuarea persoanelor şi intervenţia în siguranţă a salvatorilor în situaţiile de urgenţă.

Moderatorii evenimentului au fost dr.ing. Mihai HUSCH – preşedinte Comitetului Naţional Român de Iluminat şi dr.ing. Ioan Păuţ – Director Sisteme de Iluminat, din partea gazdelor, în calitate de vicepreşedinte al CNRI.

Au luat parte la dezbateri specialişti din toată ţara, din domeniul iluminatului – cadre universitare şi practicieni din industria de profil şi, nu în ultimul rând, ai serviciilor de urgenţă – unii dintre beneficiarii direcţi ai soluţiilor de iluminat puse în discuţie.

Au fost dezbătute cerinţele actuale şi performanţele aparatelor de iluminat existente pe piaţă la ora actuală şi analizate prevederile actelor normative în vigoare, prin prisma situaţiilor întâlnite în practica de serviciile ISU.

În urma discuţiilor, participanţii au elaborat câteva linii directoare ale unui demers comun, pe care şi l-au asumat:

 • Adoptarea unei terminologii unitare adecvate în domeniul iluminatului de siguranţă;
 • Necesitatea armonizării actelor normative în vigoare în România şi corelarea acestora cu standardele europene;
 • Clarificarea cerinţelor cantitative şi calitative ale iluminatului de siguranţă în cazul situaţiilor de urgenţă;
 • Constituirea unui grup de lucru care să pregătească documentaţia suport pentru a putea demara procesul de armonizare legislativă, inclusiv a normelor specifice.
 • Organizarea următoarei întâlniri de lucru la Bucureşti, în cursul trimestrului II şi conturarea agendei de lucru pe termen lung.

De precizat că CNRI este organismul care reprezintă România la Comisia Internaţională de Iluminat (www.cie.co.at)

La dezbateri au particpat:

 • dr.ing. Mihai Husch – Preşedinte CNRI;
 • dr.ing. Ioan Păuş – Director Sisteme de iluminat ELBA-COM SA;
 • dr.ing.Matei Stelian – Director Ştiinţific Electromagnetica SA;
 • Ş.l.dr.ing. Gabriel Ispas – Facultatea de Instalaţii Bucureşti;
 • Silviu Preda – Sales Manager Eaton Romania;
 • Constantin Pica – Facultatea de Electroenergetică Cluj;
 • Maior Costantin Codreanu – ISU Timiş;
 • Specialişti ELBA-COM: Ciprian Rugea, Fetescu Mărioara;
 • Specialişti ELBA SA: Stela Gherban, Petre Pruteanu.

În urma discuţiilor purtate s-a ajuns la concluzia că există cerinţe clare pentru ca legislaţia românească să fie adaptată celei europene.

„Noi ne dorim şi am discutat la această întâlnire despre armonizarea normelor româneaşti cu cele europeane. Iluminatul de siguranţă poate salva vieţi într-o situaţie de urgenţă, iar pentru asta sunt necesare prevederi legislative clare şi lipsite de echivoc. La Timişoara, cu această ocazie, a fost decisă înfiinţarea unui grup de lucru format din profesionişti în iluminat care să identifice toate neconcordanţele şi să corecteze diferenţele cantitative, calitative şi de interpretare între diverse norme actuale aflate în vigoare şi care reglementează iluminatul de siguranţă. După adoptarea prin traducere a standardului european în domeniu (SR EN 1838), au început să fie sesizate primele probleme, care cu timpul s-au acutizat, iar în prezent clarificările sunt aşteptate de absolut toţi cei implicaţi: proiectanţi, verificatori, constructori, investitori, autorităţi publice, producători şi distribuitori de iluminat. Prima etapă urmăreşte realizarea unei argumentaţii prin care să se solicite armonizarea cerinţelor în domeniul iluminatului de siguranţă printr-o iniţiativă legislativă”, a declarat Mihai Husch, preşedintele Comitetului Naţional Român pentru Iluminat.

Şi reprezentantul Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă Banat, prezent la discuţii, Constantin Codreanu, este de acord că există multe lacune legislative în domeniu. Din păcate mijloacele de persuasiune existente în prezent asupra celor care nu deţin un asemenea sistem sunt destul de puţine.

„În documentaţiile pentru autorizarea firmelor se prevede necesitatea existenţei la sediul acestora a unui asemenea sistem de iluminat de siguranţă. Noi verificăm şi pe teren existenţa acestor sisteme, dar nu putem lua prea multe măsuri. Se poate decide închiderea activităţii doar dacă vorbim de baruri, cluburi sau alte asemenea locaţii unde au loc aglomerări de persoane. În restul cazurilor se pot aplica doar amenzi”, a declarat Constantin Codreanu, reprezentantul ISU Banat la discuţii.

Concluziile trase au fost clare: adoptarea unei terminologii unitare adecvate în domeniul iluminatului de siguranţă; necesitatea armonizării actelor normative în vigoare în România şi corelarea acestora cu standardele europene; clarificarea cerinţelor cantitative şi calitative ale iluminatului de siguranţă în cazul situaţiilor de urgenţă; constituirea unui grup de lucru care să pregătească documentaţia suport pentru a putea demara procesul de armonizare legislativă, inclusiv a normelor specifice. De asemenea, s-a decis organizarea unei noi întâlniri de lucru la Bucureşti, în cursul trimestrului II şi conturarea agendei de lucru în acest sector pe termen lung.

 

Share