Conferința Sisteme de siguranță a vieții – Competență și Responsabilitate

Peste 130 de specialiști în sisteme de siguranță a vieții au participat joi, 27 iunie 2013, la cea de-a doua ediție a conferinței „Sisteme de siguranță a vieții – Competență și Responsabilitate“, ediție dedicată prezentării și dezbaterii noutăților legislative europene și naționale în domeniul sistemelor de siguranță a vieții, precum și prezentării unor sisteme tehnice realizate cu produse Honeywell Life Safety și utilizate în proiecte de importanță deosebită din România.

Această ediție a conferinței a coincis cu sărbătorirea a 20 de ani de activitate de producție în România a firmei Honeywell Life Safety.

Aspecte de la Conferinta
Aspecte de la Conferinta

Conferința a fost deschisă de dl Mihai Brana, Country Manager – Honeywell Life Safety România, care, în prezentarea sa, a evidențiat câteva repere ale dezvoltării firmei Honeywell Life Safety România în această perioadă de 20 de ani de activitate.

În continuare, dl dr. ing. Sorin Calotă, președintele Comitetului Tehnic de Standardizare Securitate la Incendiu, director Acreditare  Organisme de Certificare-Inspecție RENAR, a prezentat aspecte legate de intrarea în vigoare la 1 iulie 2013 a Regulamentului UE nr. 305/2011 de stabilire a unor condiții armonizare pentru comercializarea produselor pentru construcții.

Prof. univ. dr. ing. Niculae Mira, profesor în cadrul Facultății de Instalații a Universității Tehnice de Construcții București, președinte SIEAR, a prezentat proiectul viitorului normativ pentru sisteme de detectare și de alarmă la incendiu – partea a treia a noului Cod Național pentru Securitate la Incendiu a Clădirilor.

Pe parcursul conferinței au fost prezentate soluții de vârf în domeniul sistemelor de siguranță a vieții, la care, pe lângă aportul tehnologic al produselor sale Honeywell Life Safety România a contribuit prin intermediul specialiștilor săi și cu susținerea tehnică necesară realizării acestor sisteme. Cele două proiecte importante din România prezentate participanților la conferință au fost:

  • Sistemul de detectare alarmă și comandă a evacuării fumului și gazelor fierbinți care echipează clădirea de birouri Sky Tower București – cea mai înaltă clădire din România;
  • Modernizarea sistemului de detectare și de alarmă la incendiu a unui combinat siderurgic de mari dimensiuni.

Un moment de dinamism și interacțiune a fost reprezentat de debate-ul moderat de Ilinca Obadescu – securityportal.ro, ocazie cu care participanții la eveniment au purtat discuții cu membrii prezidiului  și cu alți specialiști din domeniu.

Honeywell Life Safety România distribuie sisteme de detectare a incendiilor, sisteme de adresare publică, alarmare vocală și sisteme de apel și comunicare în unități medicale (Intelligent Life Care). HLS România comercializează aceste produse sub mărcile „ESSER by Honeywell” și „ACKERMANN by Honeywell”.

În cadrul evenimentului organizat de HONEYWELL a fost prezentată viitoarea normă P118/3-2013, Normativ privind proiectarea, executarea și exploatarea instalațiilor de detectare, semnalizare și alarmare la incendiu, în forma în care se află în prezent pentru notificare la CE.

Colectivul de elaborare a fost condus de o echipă a Facultății de Ingineria Instalațiilor din Universitatea Tehnică de Construcții București – prof. N. Mira, prof. D. Moroldo, conf. Hrisia Moroldo, asist. Cristina Iordache. Din echipa de elaborare au făcut parte specialiști recunoscuți și apreciați din domeniu – N. Geambașu, S. Nițulescu, M. Șmilovici, V. Râmniceanu (SIEAR), C. Șoricuț (ARTS), P. Golgojan, R. Daniel, C. Pietreanu, R. Strugariu (IGSU), C. Samu, M. Brana (Honeywell), S. Arion, S. Calotă (ARISI), N. Pica (Bosch), Eugenia Aghinii (ASRO).

Noua reglementare are la bază norme europene din ultimii ani, cele mai multe preluate deja de ASRO-SR EN 54-1….SR EN 54-25, SR EN 13501-1+A1-2010, SR EN 12094-1, SR EN 12094-9-2004 etc. De asemenea, au fost consultate normele similare din Germania, Franța, Marea Britanie, Polonia ca și prevederile Comisiei Europene a Asiguratorilor – CEA 4040.

Apreciem că noua normă va fi o normă modernă, de nivel european. Aceasta va înlocui vechea normă I18/2, partea referitoare la detectarea, semnalizarea și alarmarea la incendiu.

www.hls-romania.com.

Share