smart city

SMART City: Orașul inteligent – viziune și implicarea standardizării

Adrian Colgiu, expert standardizare, Departamentul Electric, Direcția Standardizare, Asociația Română de Standardizare (ASRO)

Un oraș inteligent este o viziune de dezvoltare urbană care integrează tehnologia informației și a comunicațiilor (TIC) și Internetul lucrurilor (IoT) într-un mod sigur pentru a gestiona activele orașului. Acestea includ sistemele informatice ale departamentelor locale, școli, biblioteci, sisteme de transport, spitale, centrale electrice, rețele de alimentare cu apă, gestionarea deșeurilor, aplicarea legii și alte servicii comunitare. Un oraș inteligent este promovat să utilizeze informatica și tehnologia urbană pentru a îm- bunătăți eficiența serviciilor. TIC permite oficialilor ora- șului să interacționeze direct cu comunitatea și cu infra- structura orașului și să monitorizeze ceea ce se întâmplă în oraș, modul în care evoluează acesta și cum să permită o calitate mai bună a vieții. Prin utilizarea senzorilor integrați în sistemele de monitorizare în timp real, datele sunt colectate de la cetățeni și dispozitive, apoi sunt procesate și analizate. Informațiile și cunoștințele acumulate sunt „chei” pentru combaterea lipsei de eficiență.

Tehnologia informației și a comunicațiilor este folosită pentru a îmbunătăți calitatea, performanța și interactivitatea serviciilor urbane, pentru a reduce costurile și consumul de resurse și pentru a îmbunătăți contactul dintre cetățeni și guvern. Aplicațiile urbane inteligente sunt dezvoltate pentru a gestiona fluxurile urbane și pentru a permite răspunsuri în timp real. Prin urmare, un oraș inteligent poate fi mai pregătit să răspundă provocărilor decât unul care are o relație „tranzacțională” simplă cu cetățenii săi.

Orașele trebuie să crească substanțial eficiența cu care operează și să-și utilizeze resursele. Îmbunătățirile majore ale eficienței pot fi realizate prin interconectarea orizontală a sistemelor individuale, cum ar fi: electricitatea, apa, canalizarea și gestionarea deșeurilor, transportul, dar și securitatea, monitorizarea mediului sau informații meteorologice.

 

Street Light Management

HealthCare

 

La nivel ierarhic, sunt puse bazele pe care se pot organiza și dezvolta orașele inteligente. Organismele de standardizare, europene ETSI, CENELEC, CEN și cele internaționale – ISO, IEC, ITU-T – conlucrează și ela- borează standarde care să acopere toate domeniile necesare dezvoltării unui oraș inteligent.

Menționăm comitetul ISO/TC 268, care a elaborat standardele:

 • ISO 37120, Dezvoltarea durabilă a comunităților – Indicatori pentru servicii în oraș și calitate a vieții;
 • ISO 37101, Dezvoltarea durabilă în comunități – Sistem de management pentru o dezvoltare durabilă – Cerințe și ghid de utilizare;
 • ISO/TR 37150, Infrastructuri ale comunității inteligente;
 • ISO 37151, Infrastructuri inteligente în comunitate – Principii și cerințe pentru măsurătorile de performanță.

De asemenea, se poate aminti Telecommunication Standardization Sector (ITU-T), care a promovat și realizat standardul Y.2060, Infrastructura informațională globală, aspectele legate de protocol internet și rețele de ultimă generație.

În sfârșit, se cuvine menționată contribuția IEC la dez- voltarea orașelor inteligente, cu seria IEC 62264, care se ocupă de sisteme de integrare în conducerea întreprin- derilor, dezvoltat pe module privind gestionarea opera-

țiunilor de fabricație.

Comitetul tehnic ISO/TC 292, Securitate și reziliență, a elaborat următoarele standarde:

 • ISO 22320, Securitatea societății – Gestionarea situațiilor de urgență – Cerințe privind răspunsul la incidente;
 • ISO 22322, Securitatea societății – Gestionarea situațiilor de urgență – Ghid pentru avertizare publică;
 • ISO 22324, Securitatea societății – Gestionarea situațiilor de urgență – Ghid pentru alerte cu coduri de culori;
 • ISO 22325, Securitate și reziliență – Managementul situațiilor de urgență.

Organismul național de standardizare – ASRO – a adoptat o serie de standarde care promovează orașul inteligent, dintre care amintim standardele care gestionează situațiile de urgență:

 • ISO 22311 (SR EN ISO 22311:2015), Securitatea societăț Supraveghere video. Interoperabilitatea exportului;
 • ISO 22320 (SR ISO 22320:2013), Securitatea societății. Managementul urgențel Cerințe privind răspunsul la eveniment.

Există, de asemenea, comitete tehnice-oglindă care au adoptat și au în vedere adoptarea de standarde privind orașul inteligent cum ar fi:

 • ASRO CT 6 – ETSI/Smart M2M, Comunicații M2M, Infrastructură IoT;
 • ASRO CT 140 – IEC/TC 57, CLC/TC 57 – Tele- conducere;
 • ASRO CT 208 – ISO/IEC JTC 1 – Tehnologia infor- mației;
 • ASRO CT 167 – IEC/PC118, Interfață utilizator – Rețea inteligentă;
 • ASRO CT 281 – ISO/TC 163, Performanța energetică a clădirilor;
 • ASRO CT 335 – ISO/TC 59, Construcții;
 • ASRO CT 345 – ISO/TC 204, Transport inteligent;
 • ASRO CT 19 – ISO/TC 257, IEC/TC 242, Mana- gementul energiei;
 • ASRO CT 376 – ISO/TC 223, Securitatea societății.

 

Share