Gold în competența Microsoft Cloud Platform: COPA-DATA își demonstrează competența în aplicații industriale bazate pe cloud

 

Echipa Kreatron Automation

 

Pe lângă proiecte de automatizare clasice, cererea
pentru soluții scalabile care oferă conectivitate de la
senzor la cloud și cu dispozitive mobile este în continuă
creștere printre firmele de producție industrială. COPADATA
răspunde acestei cereri prin integrarea softwareului
său, zenon, cu platforma cloud Microsoft Azure.
Datorită cunoștințelor și experienței în ceea ce privește
soluțiile bazate pe cloud pentru smart factory și smart city
(fabrici și orașe inteligente), COPA-DATA a obținut sta –
tutul Gold în competența Microsoft Cloud Plarform.
Prin acordarea competențelor, Microsoft își susține
partenerii din cadrul Microsoft Partner Network în a-și pre –
zenta abilitățile de lideri în industrie și cunoștințele de
specialitate într-o manieră profesională în scopul dife –
rențierii în mod clar de concurență. Pentru a obține una
sau mai multe competențe într-una din cele șase categorii
existente în prezent, este necesar să se îndeplinească
anumite cerințe iar acestea să fie evidențiate în evaluări
anuale. În funcție de gradul în care aceste cerințe au fost
îndeplinite, unei companii i se poate acorda o competență
Gold sau Silver. Numai partenerilor care au demonstrat o
performanță ridicată constantă și dedicare excepțională li
se acordă competența Gold.
După obținerea Silver status în competența Cloud
Platform în 2016, COPA-DATA a îndeplinit acum toate
cerințele pentru a atinge cel mai înalt nivel – Gold – în
această categorie.
”Cerințele pentru obținerea Gold status în această
competență sunt mari”, explică Johannes Petrowisch,
Global Partner & Business Development Manager la
COPA-DATA. ”Unul dintre criterii, de exemplu, a fost să fi
avut vânzări de cel puțin 100 000 USD în ultimele două –
sprezece luni pentru Microsoft Azure. Pentru acest lucru
companiile trebuie să implementeze proiecte pentru
clienți la o scară relativ largă și într-un timp destul de scurt
pentru a obține competența în cauză. Suntem, așadar,
deosebit de mulțumiți de faptul că am reușit să eviden –
țiem acest aspect și ne-am putut afirma ca un partener
expert pentru proiecte în cloud.”
Cum zenon este perfect integrat cu Microsoft Azure,
datele pot fi preluate și procesate centralizat și în timp
real. Asta înseamnă, de exemplu, că indicatorii relevanți
pentru producție, performanță sau consum din locații dife –
rite, pot fi interceptați, colectați, procesați și comparați
pentru a identifica potențialul de îmbunătățire și pentru a
se lua măsurile de optimizare corespunzătoare. Datorită
conectivității de la orice nivel până la cloud, interacțiunea
dintre cele două tehnologii oferă o gamă complet nouă de
aplicații ce permite îmbinarea proiectelor clasice de auto –
matizare cu proiecte de IT sau business. Ca rezultat,
eficiența producției poate fi crescută, folosirea resurselor
optimizată, iar modele complet noi de servicii sau
business pot fi implementate – astfel numind doar câteva
dintre beneficii.
Integrarea dintre zenon și Microsoft Azure a început în
anul 2014. Inițial, principalul motiv pentru integrarea
anumitor servicii Microsoft Azure a fost să ofere o soluție
scalabilă pentru stocarea volumelor mari de date colec –
tate centralizat în proiecte industriale într-o infrastructură
eficientă din punct de vedere al costurilor. ”Pentru
aplicațiile industriale din ziua de azi, care se extind până la
cloud, modelul de livrare este folosit în special pentru
calcule între diferite sisteme sau diferite locații și pentru
analize predictive”, explică Stefan Reuther, Director
Vânzări la COPA-DATA. ”Pentru a capta, colecta, agrega,
procesa mai departe și prezenta date, utilizatorii necesită
un software de performanță înaltă precum zenon pentru a
obține informații utile referitoare la debitul producției,
consumul de energie și indicatori ai calității.”
Pe lângă competența Gold Cloud Platform, COPADATA
este de asemenea prezentat ca partener cu com –
petență Gold pentru Application Development (Dezvoltare
de aplicații).

 

Share