DOEPKE prezintă DCTR

DOEPKE prezintă DCTR

DCTR (Differential Current TRansformers) reprezintă soluția furnizată de Doepke (experții în tehnologiile destinate protecției diferențiale) pentru monitorizarea continuă a curenților diferențiali în instalațiile electrice cu ajutorul unor transformatoare inteligente, conforme cu standardul european EN 62020. Acestea permit indicarea valorii efective a curenților diferențiali cu ajutorul unei interfețe integrate cu ieșire în curent în intervalul: 4÷ 20 mA.

Cu ajutorul acestor dispozitive este posibilă evaluarea directă a curentului rezidual în instalația monitorizată. Un releu integrat este activat atunci când o valoare limită fixă este depășită, ceea ce poate permite declanșarea unei prealarme sau, dacă este utilizat în combinație cu un disjunctor, se poate izola partea disfuncțională a sistemului. Semnalul de ieșire poate fi achiziționat folosind o unitate standard de evaluare, care să poată fi ulterior integrată într-un sistem centralizat de monitorizare și control, care să permită prelucrarea informatizată a datelor, garantând astfel o monitorizare permanentă a instalației, cu cea mai bună protecție posibilă împotriva riscurilor de incendiu.

Transformatoarele de curent rezidual DCTR Doepke permit și o analiză a curenților reziduali parțiali – în diverse zone ale unei instalații. Acest lucru permite efectuarea mai rapidă și cu o mai mare precizie a mentenanței predictive în sistemele complexe, generând importante economii și o reducere semnificativă a duratei întregului proces. Curentul nominal al transformatoarelor este determinat de secțiunea transversală a cablurilor și diametrul interior al transformatorului în sine. Echipamentele DCTR Doepke sunt disponibile atât în versiunile sensibile AC de tip A (pentru curenți reziduali alternativi și pulsatorii) cât și de de tip B (care includ și curenții reziduali continui) cu un curent rezidual nominal de 300 mA. Senzorii de curent rezidual au un diametru interior de 35 mm sau de 70 mm și sunt acționați de o sursă de alimentare de 24 Vc.c.

Pentru detalii consultați www.doepke.de.

Share