De ce protecție diferențială DOEPKE de tip B ?

De ce protecție diferențială DOEPKE de tip B ?

În funcție de caracteristica de funcționare, dispozitivele diferențiale conform normativelor în vigoare(I7 -2011- art. 4.1.5.2.5 ÷ 4.1.5.2.6) pot fi:

  • dispozitiv diferențial de tip AC, pentru care declanșarea este asigurată pentru curenți diferențiali, alternativi, de forma sinusoidală, care sunt aplicați brusc sau care cresc lent. Acest tip de dispozitiv în anumite țări (Germania) nu mai este admis în instalații;
  • dispozitiv general de tip A, pentru care declanșarea este asigurată pentru curenți diferențiali alternativi, sinusoidali sau pentru curenți diferențiali continui pulsatorii;
  • dispozitiv diferențial de tip B, pentru care declanșarea este asigurată pentru curenți diferențiali alternativi sinusoidali, pentru curenți diferențiali continui pulsatorii și pentru curenți diferențiali, care pot proveni de la circuite redresoare.

În cadrul instalațiilor electrice de joasă tensiune, receptoarele electrice actuale sunt, în marea lor majoritate, receptoare neliniare – care distorsionează forma de undă a curentului absorbit sau chiar a tensiunii de la bornele acestora. Acești consumatori pot fi întâlniți atât în instalațiile electrice industriale: variatoare de turație motoare, invertoare, redresoare, soft-startere și altele, cât și în instalațiile casnice (aferente clădirilor civile) unde, deși puterea receptoarelor este redusă, numărul lor este foarte mare: aparate de birotică (sisteme de calcul, copiatoare, faxuri etc.) sau corpuri de iluminat cu lămpi economice (cu descărcări sau tip LED).

Această formă de abatere de la calitatea energiei electrice în instalație poate determina o serie de disfuncționalități care să se manifeste și în modul în care este asigurată protecția împotriva șocurilor electrice (la atingere directă și indirectă) și protecția împotriva incendiilor. În acest context, aparatele de protecție diferențiale de curent rezidual (DDR) trebuie să-și mențină funcționalitatea chiar și în cazul unor curenți de defect de frecvență foarte ridicată sau cu o puternică componentă de curent continuu. Aparatele diferențiale Doepke de tip B sunt dimensionate special pentru a funcționa corespunzător în aceste regimuri.

Pentru invertoare de frecvență utilizate pentru acționarea unor utilaje mobile (macarale, lifturi, sisteme acționate electric din parcurile de distracție etc.) pot fi utilizate exclusiv dispozitive de protecție diferențială de tip B. De asemenea oriunde sunt condiții favorizante de apariție a unor curenți de defect datorită mediului agresiv sau cu risc ridicat (instalații de șantier, instalații provizorii sau în medii umede etc.).

Pentru detalii consultați www.doepke.de

Share