Gabriel Tănăsescu, Simtech Internațional: Cum am fabricat în România ?

-Interviu cu Dl. Gabriel TĂNĂSESCU, director general al firmei S.C. SIMTECH INTERNAȚIONAL S.R.L.-

Electricianul: Ce v-a determinat să produceți în România? A fost o investiție pornită de la zero, de tip Green Field? Oferiți pe lângă produse și servicii? Cum ați demarat activitatea?
Gabriel Tănăsescu: În 2004, după o experiență de peste 10 ani ca inginer cu responsabilități de execuție și conducere în structuri ale Sistemului Electroenergetic Național, sesizând nișa de oportunitate de afaceri în domeniul monitorizării și diagnosticării stărilor tehnice ale echipamentelor electroenergetice, am decis să înființez pro pria mea firmă cu obiect de activitate în acest domeniu, valorificând astfel pregătirea științifică obținută prin parcurgerea unui ciclu doctoral, finalizat cu o teză de doctorat în domeniul diagnosticării stărilor tehnice ale transformatoarelor electrice de putere, precum și buna cunoaștere a echipamentelor de stațiile electrice ale SEN.
De ce în România? Păi, fac parte dintre cei care au cunoscut o Românie în care specialiștii formați în țară, în domeniul electro-energetic, nu aveau nici un complex tehnico-științific în fața celor formați în străinătate. Apoi, cunoșteam în profunzime punctele tari și punctele slabe ale SEN și aveam deja o viziune a ceea ce ar trebui făcut pentru a moderniza acest sistem.
Dacă am pornit de la zero? Da, pot să afirm că am pornit o investiție „de la zero” din punct de vedere economic. Dar, bagajul de cunoștințe tehnico-științifice pe care-l aveam era considerabil, căci „mi-a plăcut cartea” și am avut și șansa de a fi întâlnit încă din facultate profesori și, mai apoi, specialiști care știau cu ce „se mănâncă” echipamentele electroenergetice.
Cum am demarat afacerea? Desigur cu mult optimism și oarecare naivitate! Tot ce am făcut până atunci „mi-a cam reușit”, ca sa spun așa, ca un oltean modest! Avem puțin peste 35 de ani, eram doctor inginer în mașini electrice (doctorat obținut de la unul dintre cei mai buni „mașiniști”- regretatul profesor Bălă Constantin), cunoșteam echipamentele din SEN, în special pe cele de înaltă tensiune, aveam „uși deschise” la cei mai buni specialiști în mașini electrice de la Facultatea de Electrotehnică a UPB! Ce-mi mai trebuia? Să definesc clar ce aș putea să fac în domeniul aproape virgin al monitorizării și diagnosticării transformatoarelor și mașinilor electrice!

Electricianul: Care este gama produselor și serviciilor oferite de firma dvs. în prezent în România?
Gabriel Tănăsescu: Domeniile de activitate declarate al firmei mele, SIMTECH INTERNATIONAL, sunt: consultanță și proiectare de mașini și transformatoare electrice, în special sisteme de izolație, încercări și măsurători la echipamente și instalații electrice din SEN; expertizare și asistență tehnică în domeniul mașinilor și transformatoarelor electrice de putere, realizarea și instalarea de sisteme de monitorizare și diagnosticare pentru echipamente electroenergetice, tratarea sistemelor de izolație ale echipamentelor electrice, elaborarea de aplicații software pentru sisteme de achiziții date și organizare baze de date; microproducție. Să ne înțelegem bine: oricât aș fi eu și echipa de specialiști pe care am adunat-o în jurul meu de „tari”, natura specială a produselor și serviciilor oferite de firma mea trebuie să fie adaptativă la evoluția SEN! A fost o vreme când tratarea sistemelor de izolație era „o bună pâine de mâncat”. Dar, echipamentele electroenergetice
mari (transformatoare, mașini rotative, linii electrice, echipament de comutație) au tot îmbătrânit și a ajuns în prin plan proiectarea de reabilitare a sistemelor de izolație a unor echipamente. Evident, m-am asociat cu cei care făceau reabilitările și am elaborat proiecte adecvate. Am constatat apoi că marii proprietari de echipamente electro energetice au adoptat pe scară largă mentenanța predictivă, am trecut la producerea de echipamente performante de monitorizare și diagnosticare în timp real a transformatoarelor și mașinilor rotative de putere, de astă dată  asociindu-mă cu centre de cercetare performante (Facultatea de Inginerie electrică din UPB, ICMET Craiova), dar susținând și integrând în echipa mea doctori ingineri și masteri în acest domeniu. În consecință, ponderea diferitelor produse și servicii variază de la an la an. Cu titlu de exemplu, în 2017, ordinea descrescătoare a pon derii în cifra de afaceri este: 43% produsele de monitorizare diagnosticare, 25% expertize tehnice, 13% teste de performanță pentru certificare conformitate, 8% proiectare, 6% cercetare dezvoltare, 5% tratare izolație hârtie ulei.
Printre produsele cu mare pondere în cifra de afaceri se află: sistem de monitorizare și diagnosticare pentru trans formatoare de putere (EDVTP) ajuns la a patra generație, sistem de monitorizare și diagnosticare a mașinilor electrice rotative (SMDSIME), ajuns la generația a doua, echipament pentru măsurarea curenților de absorbție-resorbție (ID-1000-1), echipament de monitorizare a trecerilor izolate ale transformatoarelor (BM 1001), produsele software EMonitor, DiagConsol.

Electricianul: Care este volumul producției firmei dumneavoastră în prezent? La cât se cifrează investiția inițială și cea totală? Dezvoltați afacerea în continuare? Ce proiecte de dezvoltare derulați în acest sens? Câți angajați aveți?
Gabriel Tănăsescu: În ultimii ani, cifra anuală de afaceri a firmei mele este în jur de 2 mil. lei. Investiția inițială a fost de aproximativ câteva mii de lei, ajungând ca în prezent să se ridice la câteva sute de mii de lei anual. Datorită creșterii interesului pentru diagnosticarea cât mai fiabilă a stării tehnice a transformatoarelor și mașinilor electrice rotative, în anii următori voi continua în primul rând producția sistemelor puse la punct până în prezent, dar voi dezvolta activitățile de cercetare-dezvoltare pentru a introduce în piață noi sisteme și echipamente de diagnosticare multicriterială a echipamentelor electroenergetice. Proiectul pe care urmează să-l implementez în viitorul imediat extinde monitorizarea și diagnosticarea online la toate echipamentele aflate în stațiile de transformare. Într-un orizont ceva mai îndepărtat, intenționez să ofer soluții de monitorizare și diagnosticare on-line la echipamentele din centrale electrice, în special hidroelectrice.

În ce privește angajații, firma are în jur de 4-6 persoane cu foarte înaltă calificare (dr. ing., master), 2-3 ingineri și tehnicieni pentru fabricație, 2-3 persoane pentru compartimentele economic-juridic. În anumite situații, când dezvoltăm programe de cercetare, nu ezităm să angajam pe durate determinate specialiști recunoscuți în domeniu cercetării. Datorită specificului fabricației de echipamente de înaltă tehnicitate, multe din lucrări sunt externalizate.

Electricianul: Ce așteptări aveți pentru viitor legate de afacerea dumneavoastră? Și cum vedeți evoluția acestei afaceri?
Gabriel Tănăsescu:În general, produsele noastre nu sunt de tipul celor care pot fi expuse într-un magazin. Beneficiarii acestor produse sunt mari operatori din SEN. În consecință, adesea trebuie să lucram „a la carte”, adaptând anumite componente la situația transformatorului sau mașinii rotative ce urmează a fi reabilitată sau înlocuită cu un produs nou, adesea aflat în fază de proiectare. Limitarea cererii este în prezent datorată faptului că furnizorii de energie electrică nu trebuie să facă dovada că posedă sisteme de diagnosticare on-line a instalațiilor de producere și transport. Dezvoltarea însă a rețelelor inteligente, interconectate la nivelul UE, impune dotarea cu astfel de sisteme. În consecință, suntem optimiști, con tinuând cercetările și dezvoltarea de noi produse, dar
prudenți, încercând să menține o talie optimă a firmei și a numărului de angajați permanenti.

Electricianul: Ce avantaje oferă produsele/serviciile firmei dumneavoastră Clienților?
Gabriel Tănăsescu: O să vă răspund cu… o întrebare: ce avantaj vă oferă orice echipament care vă permite să cunoașteți în fiecare moment calitate și durata de viață rămasă a echipamentelor dumneavoastră de producție? În esență, sistemele noastre de monitorizare și diagnosticare au trecut de la etapa de gestionare în timp real a alarmelor la etapa evaluării duratei de viață consumată
într-un anumit interval de timp și a rezervei de durată de viață, ceea ce oferă clienților noștri o libertate de politică economică și tehnică.
Electricianul: Aveți și export pentru produsele/serviciile firmei dumneavoastră?
Gabriel Tănăsescu: Da, avem și export de sisteme de monitorizare și diagnosticare on-line a transformatoarelor electrice, în Ungaria și suntem în negocieri și pentru Serbia.

Electricianul: Cum evaluați ajutorul primit de la statul român? Aveți așteptări în prezent în acest sens? Cum vedeți acest ajutor și în ce să constea el? Bani? Ajutor financiar? O legislație mai favorabilă?
Gabriel Tănăsescu: De la început trebuie să vă informez că începând din 2006 am beneficiat de diferite forme de ajutor din partea statului. În primul rând, ne-am implicat în finanțarea concurențială a proiectelor de cercetare dezvoltare, asociindu-ne cu entități recunoscute în cercetarea științifică românească și am reușit să beneficiem de finanțări din fonduri nerambursabile-naționale și europene (5 proiecte), prin diferite Programe. Evident, fiecare proiect a presupus și cofinanțări din partea noastră, uneori până la nivel de 30%. După cum bănuiți, finanțările cu fonduri nerambursabile nu sunt un cadou. Acestea implică definiri precise de obiective, organizare riguroasă, cheltuire transparentă a banilor publici și, uneori, răbdare!
Ce așteptări avem în acest domeniu? Ar fi destule, dar m-aș opri doar la: ceva mai multă predictibilitate în elaborarea calendarelor competiționale, definire neambiguă a condițiilor competiționale, cu menținerea lor pe toată durata derulării competiției (neschimbarea regulilor în timpul jocului!), definirea unor obiective competiționale plecând de la nevoile reale ale economiei și nu de la potențialele de cercetare ale unor mari institute de cercetare.

Electricianul: Cum apreciați piața din domeniul dvs. de activitate?
Gabriel Tănăsescu: În domeniile de activitate ale firmei mele piața este în dezvoltare, nevoia de sisteme de monitorizare și diagnosticare on-line fiind în creștere, ca urmare a îmbătrânirii infrastructurii energetice.

Date de contact:
TĂNĂSESCU Gabriel
Mail: gtanasescu@simtech-international.ro,
Tel. 0722319678

Share