Cine este SC SIMTECH INTERNATIONAL SRL?

I. SC SIMTECH INTERNATIONAL SRL este o firmă cu capital privat românesc 100%, înființată în anul 2004, cu domenii de activitate orientate către Sistemul Energetic National privind:
Proiectare: transformatoare de putere, mașini electrice rotative, sisteme de izolație, centrale electrice și instalații aparținând stațiilor electrice.
Măsurători și testare: transformatoare de putere, mașini electrice rotative, centrale fotovoltaice, centrale eoliene, comutatoare, descărcătoare.
Monitorizare și diagnosticare: transformatoare de putere, mașini electrice rotative.
Expertizare: transformatoare de putere, mașini electrice rotative, centrale fotovoltaice și eoliene, sisteme de izolație.
Posedă următoarele certificate /autorizații/brevete de invenții:

1. Autorizări ANRE: atestat tip A (încercări de echipamente și instalații electrice), A3 (încercări de echipamente și instalații electrice, în vederea certificării conformității centralelor electrice eoliene și fotovoltaice cu normele tehnice aplicabile), C1B (proiectare de linii electrice, aeriene sau subterane, cu tensiuni nominale de 0.4 kV÷110 kV și posturi de transformare cu tensiunea nominală superioara de cel mult 20 kV), E1 (proiectare de stații electrice și de instalații aparținând părții electrice a centralelor);

2. Certificate SRAC calitate ISO 9001:2015, mediu ISO 14001:2015, sănătate ISO 18001:2007;

3. Brevete de invenții:

a) Metodă și aparat pentru determinarea stării izolației, precum și a conținutului de umiditate a echipamentelor electrice – brevet nr. 123448;

b) Sistem și metodă de monitorizare și diagnosticare on-line a sistemelor de izolație ale transformatoarelor de medie și mare putere (SMD SITP) – brevet nr. 128324;

c) Sistem și metodă de monitorizare și diagnosticare a sistemelor de izolație ale mașinilor electrice de medie și mare putere (SMD SIME) – brevet nr. 125933 – copartener la start-upul GESIN RESEARCH.

II. Produse importante
1. Sistem de monitorizare și diagnosticare pentru transformatoare de putere
Sistemul a fost dezvoltat, începând din 2008, în etape succesive. Prima versiune, plecând de la constatarea că funcționarea fiabilă și extinderea ciclului de viață a transformatoarelor de putere constituie obiective importante pentru managerii centralelor electrice, asigură monitorizarea on-line a componentelor cele mai expuse la defectări (treceri izolate, sisteme de izolație, comutatoare de reglaj sub sarcină (CRS), sisteme de răcire, conservatoare de ulei), gestionarea on-line a alarmelor și o evaluare off-line a duratei de viață rămasă a transformatorului după o anumită durată de exploatare (fig. 1).
S-a adăugat ulterior un echipament care evaluează calitatea uleiului prin metoda curenților de absorbție/resorbție, cu ajutorul unei celule de ulei IRLAB CL-2, alimentată cu tensiuni continue reglabile în trepte de la 0 la 1000 V. Sistemul include un calculator încorporat cu o placă puternică pentru achiziția de date și prelucrări specifice (Fig.2).
Din fig.3 se observă că măsurarea și evaluarea condițiilor de încărcare (curenți JT/IT), analiza curenților capacitivi și a capacităților trecerilor izolate, evaluarea stării sistemului de izolație prin analiza on-line a 5 gaze dizolvate în ulei, asociind și temperatura înfășurărilor

Fig.1 Vedere a cofretului de monitorizare online a transformatoarelor-versiunea 2008

 

Fig. 2 Vedere a cofretului de monitorizare online a transformatoarelor-versiunea 2010

 

Fig.3 Vedere a cofretului de monitorizare online a transformatoarelor-versiunea 2016

 

Fig.4. Vederea cofretului de monitorizare versiunea 2018 (EDVTP)

 

măsurate on-line cu senzori de fibră optică, analiză stării comutatorului de reglaj sub sarcină (CRS), analiza și evaluarea stării și eficienței sistemului de răcire (ventilatoare /pompe, temperaturi de intrare/ ieșire ale bateriilor), analiza nivelurilor uleiului din cuvă/CRS. Sistemul utilizează un echipamentul produs de Simtech Internațional, denumit MD 1001, care asigură achiziție și tran misie date către software-ul specific de monitorizare și diagnosticare.
Ultima versiune a sistemului, în varianta denumită EDVTP, asigură analiza condițiilor de încărcare (curenți JT/IT) prin utilizarea analizoarelor de energie, înglobează un echipament de analiză a curenților capacitivi și capacitățile trecerilor izolate, analiza descărcărilor parțiale, precum și o versiune îmbunătățită a echipamentului propriu MD 1001 de achiziție si transmisie date.
2. Sistem de monitorizare și diagnosticare pentru mașini electrice rotative
Acest sistem permite o gestionare on-line a alarmelor și o diagnosticare parțial on-line, parțial off-line a mașinilor electrice de mare putere, utilizând date obținute prin monitorizarea on-line a mașinilor electrice, cum ar fi: temperaturi ale înfășurărilor, temperaturi ale miezului magnetic, temperatura mediului ambiant, curenții și tensiunile din stator, intensitatea descărcărilor parțiale, nivelul zgomotului, vibrațiile statorului și ale lagărelor, viteza de rotație. La acestea se adaugă date monitorizate off-line, cum ar fi: curenții de absorbție/resorbție prin sistemul de izolație, rezistențe de izolație, tangenta unghiului de pierderi dielectrice, indicele de polarizare.
3. Echipament portabil pentru măsurarea curenților de absorbție resorbție prin sisteme de izolație ID1000-01 (fig. 6)
4. Produsul software – EMonitor
EMonitor este o aplicație desktop care monitorizează parametrii de funcționare și de stare ai transformatoarelor de putere. Are posibilitatea vizualizării simultane a mai multor transformatoare și a
parametrilor acestora. Aplicația furnizează informații despre evoluția parametrilor în timp, avertizează și transmite alarme la depășirile domeniilor de variație admisibile ale parametrilor monito –
rizați, permite utilizatorului să creeze propriile rapoarte de stare cu datele monitorizate.

 

Fig. 8 Fereastra de deschidere a aplicației EMonitor

 

Fig. 5 Vedere cofret de monitorizare a sistemului de monitorizare diagnosticare mașini rotative -SMDSIME

Fig. 6 Echipamentul ID 1000 pentru măsurarea curenților de absorbție resorbție

5. Produsul software – DiagConsole
Este un software web pentru monitorizarea și diagnosticarea echipamentelor electrice, care poate fi folosit pentru vizualizarea și verificarea echipamentului testat în orice moment și pentru determinarea rezervei sale de viață. Pe lângă acestea, aplicația stabilește evoluția în timp a parametrilor monitorizați și vizualizează evoluția lor.


DiagConsol integrează aplicații de monitorizare – diagnosticare on-line și offline, asigură generarea de rapoarte cu comparații între echipamentele de același tip aflate în locații diferite constituind un instrument de asistență a ma n a g eme n t u l u i electroenergetic, în special pe partea de mentenanță

III. Servicii prestate
1. Proiectare și modernizări efectuate: în peste șase
stații de transformare din SEEN;
2. Evaluarea stării de umezire a sistemului de izolație prin metoda cabs (curenți de absorbție /resorbție): la peste 25 de transformatoare electrice de putere din SEEN;
3. Expertize tehnice la transformatoare electrice de putere: la peste 25 de transformatoare electrice de putere din SEEN;
4. Teste de performanța și/sau studii pentru CEF și CEE în vederea obținerii certificatelor de conformitate: la peste 40 de centrale din SEEN.

IV. Sisteme de monitorizare – diagnosticare implementate
1. SEEN: peste 20 buc
2. MAVIR – UNGARIA: 7 buc

V. Proiecte de cercetare dezvoltate finanțate din fonduri publice
• Testarea sistemelor de izolație ale mașinilor electrice de medie și mare putere – TIZE: derulat în cadrul programului național de CDI CEEX, contract nr. 566/2006, în parteneriat cu Universitatea Politehnica din București, Institutul de cercetări ICPE-S.A.
• Metodă și instalație de testare, diagnosticare și monitorizare a sistemelor de izolație ale transformatoarelor de putere – MIDMIT: în parteneriat cu Universitarea Politehnica din București și ICMET Craiova, în cadrul programului CEEX cu contractul nr. 22080/2008.
Monitorizarea eficienței sistemului de răcire la transformatoare de putere: derulat în parteneriat cu Universitatea din Craiova și ICMET Craiova, în cadrul proiectului, CNMP Programul 4 – Parteneriate în domenii prioritare. Metodă și echipament pentru determinarea duratei de viața rămasă a sistemelor de izolație ale transformatoarelor de putere – EDVTP: contract UEFISCD nr.6PTE/2016, în calitate de coordonator, în parteneriat cu Universitatea Politehnica din București, Laboratorul de Materiale electrotehnice.

https://simtech-international.ro

Share