Corpuri de iluminat standardizate

Încă din momentul apariției primelor becuri și dezvoltarea tehnologiei de iluminare s-a ridicat problema aspectului vizual pe care acestea îl pot lua. Becurile au fost plasate inițial în diferite abajururi, iar forma lor a fost îmbunătățită continuu până la corpurile de iluminat existente în prezent. În timp, a devenit esențială și siguranța acestor produse pentru persoane și mediul înconjurător. În acest context, comunitatea de standardizare are rolul de a elabora și revizui standardele menite să ofere linii directoare și reguli pentru proiectarea, producerea și utilizarea eficientă a corpurilor de iluminat.

Recent, ASRO a publicat noua ediție a standardului SR EN IEC 60598-1:2021 – Corpuri de iluminat. Partea 1. Cerințe generale și încercări (cu versiune în limba engleză), un standard complex care acoperă cerințele generale pentru corpurile de iluminat ce conțin surse electrice de lumină, pentru funcționarea la tensiuni de alimentare de până la 1.000 V. Cerințele și încercările corespunzătoare din acest standard se referă la: clasificarea, marcarea, construcția mecanică, construcția electrică și securitatea privind efectele fotobiologice ale corpurilor de iluminat.
Standardul este util în special producătorilor de echipamente de iluminat, organismelor de certificare și designerilor de interior.
SR EN IEC 60598-1 face parte dintr-o serie mult mai amplă de standarde privind corpurile de iluminat, care acoperă toate particularitățile și cerințele necesare comercializării și utilizării acestora, cunoscută sub indicativul IEC 60598.
Această primă parte a seriei are scopul de a furniza un ansamblu de cerințe generale și încercări aplicabile majorității tipurilor de corpuri de iluminat prescrise în specificațiile particulare ale IEC 60598-2 – această parte este formată din mai multe standarde, sub formă de secțiuni, care abordează diferite tipuri de corpuri de iluminat, precum: corpuri de iluminat pentru zonele clinice ale spitalelor, cele pentru iluminatul public, lămpile de veghe montate în priză, ghirlandele luminoase, proiectoarele, cele pentru iluminatul
scenelor de teatru, studiouri de televiziune și de cinema, corpurile de iluminat pentru acvarii etc.
Standardul a fost revizuit complet, modificările realizate reflectând progresele tehnologice din domeniu, din ultimii ani. Cele mai semnificative schimbări includ: o nouă evaluare a pericolelor luminii albastre, noi cerințe pentru sistemele PoE (alimentarea cu putere electrică prin Ethernet), modificări ale cerințelor de marcare, noi cerințe pentru corpurile de iluminat cu LED-uri, modificări sau cerințe noi de construcție a corpurilor de iluminat, precum și proceduri de testare noi sau îmbunătățite.
Standardul înlocuiește SR EN 60598-1:2015, inclusiv toate amendamentele și/sau eratele aferente acestuia.
Pentru mai multe standarde care fac referire la corpurile de iluminat, vizitați magazinul online al ASRO: https://magazin.asro.ro/.
Despre ASRO
ASRO – Organismul Național de Standardizare – este platformanațională pentru elaborarea și adoptarea standardelor europene și internaționale.
Ca parte a comunității globale de standardizare, fiind membru al ISO, IEC, CEN, CENELEC și ETSI, ASRO joacă un rol important în punerea la dispoziție, pentru o gamă tot mai largă de părți interesate, a unei platforme ușor accesibilă, necesară pentru participarea la activitatea de standardizare a acestor organizații. Aceasta ajută la furnizarea de soluții eficiente pentru afaceri competitive, sprijinirea obiectivelor de politici publice, sprijinirea certificării și supravegherii pieței și oferă un mecanism eficace de promovare a protecției consumatorului și a responsabilității sociale.
Website: www.asro.ro
Contact media: relatii.publice@asro.ro
Twitter: @RoStandard

 

Share