Cel mai mare târg din lume dedicat iluminatului și tehnologiei clădirilor

Light + Building Frankfurt, 30.04.2014 – 04.05 2014

Utilizarea adecvată a energiei, în scopul satisfacerii necesităților de consum și folosirea ei în mod echilibrat și sustenabil, sunt cheia dezvoltării în lumea modernă. Astfel că tema centrală a ediției din acest a târgului de la Frankfurt, Light+Building 2014, este intitulată „Tehnologia pentru viață: cea mai bună energie este cea care nu este consumată!”, cu alte cuvinte eficiența energetică pornește chiar de la reducerea directă a consumului.

lb2

Astfel, va fi abordată problema clădirii alimentate cu energie electrică în epoca rețelei electrice inteligente (Smart grid). Managementul inteligent al energiei în clădiri nu mai este un vis frumos pentru viitor. Clădirea echipată cu rețea electrică inteligentă înglobează soluții de conectare inteligentă dintre sistemul de generare a energiei, sistemul de stocare a energiei și rețeaua electrică inteligentă (Smart Grid).

Rețeaua inteligentă și rețeaua descentralizată

Cum 80 % din totalul gazelor de seră la nivel mondial sunt produse în orașe este important ca problema consumului de energie să fie rezolvată acolo.

Nu există însă o singură soluție pentru aceasta problemă ci un pachet de soluții care include folosirea energiei regenerabile, eficientizarea prin automatizare a echipamentelor și instalațiilor din clădiri, și nu în ultimul rând, gestiunea inteligentă a consumurilor de energie pentru încălzire, iluminat, transport, monitorizare și pază etc.

Utilizarea energiei regenerabile necesită clădiri și case eficiente din punct de vedere energetic. Tendința actuală din domeniul imobilelor este aceea către imobile cu un bilanț energetic pozitiv, deci către case care produc mai multă energie decât consumă, deoarece ele combină perfect standardele casei pasive cu producerea locală a energiei din surse eoliene, solare sau din biomasă.

Electricitatea din instalațiile solare cuplată cu agregate de cogenerare amplasate în apropiere, acoperă întregul necesar de energie proprie pentru încălzire și necesarul de electricitate pentru o clădire din categoria de clădiri cu bilanț energetic pozitiv. Dacă soarele strălucește sau vântul bate continuu, se produce mai multă energie decât este necesară. În multe cazuri, acest surplus de energie este injectat în rețeaua publică de energie electrică, ceea ce aduce venituri pentru proprietarii clădirii, sau este stocat în interior, de exemplu în baterii, astfel că este disponibil când energia nu mai este produsă din surse regenerabile.

Stațiile electrice pentru automobile și biciclete electrice sunt de asemenea utilizate ca sisteme tampon pentru stocare de energie.

Contoarele inteligente din case sunt vitale pentru controlul inteligent al energiei electrice. Cuplate cu sisteme de gestiune inteligentă a clădirii (BMS-Building  Management System), contoarele electronice și modulele de comunicare permit colectarea datelor detaliate nu numai despre clădire ci și despre fiecare încăpere și instalație sau echipament.

Astfel, consumul de energie devine transparent și cuprinzător. Posibilitatea reglării temperaturii individual, pe fiecare încăpere, asigură optimizarea consumului de energie.

Pe termen lung, locuitorii pot să spere în reducerea cheltuielilor cu energia și în venituri suplimentare datorate vânzării de electricitate.

Expozanții la Light+Building prezintă hardware și software pentru managementul inteligent al energiei în halele 8, 9 și 11.

Rețeaua electrică inteligentă (Smart Grid) – legătura dintre Energia Verde (energia din surse regenerabile), Casa Inteligentă și Echipamentele inteligente din Clădiri

Rețeaua electrică inteligentă (Smart Grid) este necesară în prealabil pentru furnizarea în siguranță a energiei electrice.

Energiile regenerabile, de asemenea, necesită un control inteligent și o cunoaștere detaliată a rețelei de distribuție a energiei electrice.

Cum producerea de energie regenerabilă este fluctuantă în timp, rețeaua inteligentă (Smart Grid), poate identifica locul unde se produce energie verde și, grație soluțiilor în timp real, prin echilibrarea cererii și a consumului, poate asigura stabilitatea furnizării de energie în rețea.

Rețeaua inteligentă (Smart Grid) leagă numeroasele instalații descentralizate și flexibile de producere a energie electrice cu centralele clasice, de bază.

Mai mult, rețeaua inteligentă (Smart Grid) poate nu numai să facă posibilă furnizarea de energie din surse regenerabile dar și controlul echipamentelor electrice și al electrocasnicelor din clădirile comerciale și din imobilele pentru locuit (Locuințe Inteligente – Smart Homes).

Cheia acestor spectaculoase interconectări și integrări din viitor a tuturor acestor echipamente este tehnologia de comunicații moderne pentru rețele, operatori și consumatori.

Clădirile sunt parte a rețelei electrice inteligente (Smart Grid) ca și consumatorii și instalațiile de producere a energie electrice.

Astfel, este esențial să legăm sistemele de automatizare a clădirilor de rețeaua inteligentă (Smart Grid), pentru a conserva combustibilii fosili și pentru a promova comutarea către energiile din surse regenerabile.

Conform unui studiu al Universității Tehnice din Berlin, utilizarea tehnologiilor rețelei inteligente (Smart Grid) va duce la o creștere a utilizării energiei verzi cu 23% în următorii 12 ani. Căile prin care clădirile pot comunica cu rețeaua inteligentă pot fi văzute în cadrul evenimentului ‘Smart Powered Building – Your Building in the Smart Grid’ din cadrul Light+Building 2014.

Share