CARTE VERDE. Iluminând viitorul (I)

Accelerarea implementării tehnologiilor de iluminare inovatoare

Iluminatul reprezintă 19% din consumul mondial de energie electrică și 14% din consumul la nivelul UE /1/. Pe măsură ce lămpile cu incandescență sunt eliminate treptat în Europa /2/, noi tehnologii de iluminare eficiente și ecologice încep să le înlocuiască. Tehnologia iluminării cu semiconductori („solid state lighting” – SSL) este cea mai inovatoare tehnologie apărută pe piață. Aceasta se bazează pe materiale semiconductoare emițătoare de lumină care transformă energia electrică în lumină și include iluminarea cu diode luminiscente (LED) și diode electroluminiscente organice (OLED) /3/.

oled-lamp-3

Tehnologia iluminării cu semiconductori a fost introdusă inițial la fabricarea semafoarelor și a farurilor autovehiculelor. Ea este utilizată deja la scară largă pentru iluminarea monitoarelor și a televizoarelor, pătrunzând în prezent pe piața generală a iluminatului. În următorii ani, SSL va deveni cea mai versatilă și mai eficientă tehnologie pentru iluminatul general din punct de vedere energetic, oferind o iluminare și o performanță vizuală de înaltă calitate, alături de noi opțiuni arhitecturale și conceptuale pentru sporirea confortului și a bunăstării/4/.

Punerea în practică la scară largă a tehnologiilor SSL ar putea contribui semnificativ la îndeplinirea obiectivelor Strategiei Europa 2020 pentru o creștere inteligentă, durabilă și favorabilă incluziunii, în special pentru atingerea obiectivului de creștere a eficienței energetice/5/. Ea ar avea un impact semnificativ asupra utilizatorilor europeni (atât consumatori, cât și utilizatori profesionali) și asupra competitivității industriei europene de iluminat. Cu toate acestea, produsele SSL existente se confruntă cu o serie de provocări în ceea ce privește pătrunderea mai extinsă pe piață: ele sunt scumpe; utilizatorii nu sunt familiarizați cu noua tehnologie și trebuie să capete încredere în folosirea acesteia; tehnologia este supusă unui proces de inovare rapidă; există o lipsă de standarde.

Europa dispune deja de o gamă vastă de instrumente de politică pentru stimularea adoptării tehnologiilor eficiente din punct de vedere energetic, inclusiv în ceea ce privește iluminatul, instrumente care sunt supuse unor revizuiri și actualizări regulate. De asemenea, Europa a recunoscut rolul esențial pe care îl poate juca sectorul public în accelerarea pătrunderii pe piață a acestor tehnologii prin intermediul achizițiilor publice/6/. Prin urmare, întrebarea este dacă la nivel european este necesară și fezabilă luarea de măsuri noi sau suplimentare și dacă acestea pot contribui la stimularea adoptării rapide a tehnologiilor SSL. În caz afirmativ, care sunt aceste măsuri?

Industria europeană a iluminatului trebuie să joace un rol mai clar în tranziția către folosirea tehnologiilor SSL. Este vorba despre un sector vast și de nivel mondial care este pregătit să își potențeze atuurile în domeniul iluminatului convențional cu scopul de a valorifica această tehnologie emergentă. Totuși, adoptarea pe piață a tehnologiilor SSL este un proces lent în Europa, iar activitățile de cercetare, inovare și cooperarea în domeniul SSL sunt fragmentate/4/. În alte regiuni ale lumii însă, în special în Asia și SUA, industria iluminatului avansează rapid, cu ajutorul sprijinului semnificativ din partea administrațiilor publice/7/.

Articolul integral il puteti gasi in editia tiparita a revistei Electricianul nr. 1/2012.

Pentru abonament la revista Electricianul accesati: http://www.artecno.ro/abonamente/abon.html

Share