APSNE SUNE: Program AFM de finanțare Instalații 3kW PV

Joi 11 octombrie a.c. în cadrul unei conferințe organizate de AREL(Asociația Română a Electricienilor)  la Romexpo, doamna Manuela Drăghicescu, director executiv APSNE SUNE (Asociația Patronală Surse Noi și Regenerabile ) a prezentat propunerile făcute de patronatul industriei de energie din surse regenerabile, pe care îl reprezintă, pentru  un nou program de sprijinire a producătorilor de energie din surse regenerabile ce va fi derulat de AFM. Programul este în faza finală de aprobare la AFM și doamna Draghicescu a prezentat ideile conținute în ghidul de aplicare și forma sa la care s-a ajuns după mai multe ședințe cu cei implicați în viitorul program. Puterea maximă instalată a unui sistem este de 3 kW iar suma   maximă alocată pe sistem este de 20000 lei. Pagina de internet  a AFM  unde poate fi găsit textul  Ghidului anexă a programului propus inițial în august a.c. spre dezbatere publică este:  https://www.afm.ro/sisteme_fotovoltaice_legislatie.php  Iată conținutul integral al prezentării doamnei Drăghicescu, care a participat la mai multe întâlniri organizate de AFM în scopul  îmbunătățirii formei inițiale a Ghidului publicat spre dezbatere.

 Programul va fi derulat de AFM și va fi intitulat :
“Instalarea sistemelor de panouri fotovoltaice pentru producerea de energie electrică, în vederea acoperirii necesarului de consum și livrării surplusului în rețeaua națională”

Scopul programului

 • îmbunătăţirea calităţii aerului
 • reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră, prin utilizarea sistemelor de panouri fotovoltaice pentru producerea de energie electrică necesară consumului propriu și livrarea surplusului în sistemul energetic național.

Obiectivul programului:

producerea de energie electrică din surse regenerabile

Obiectul programului: 

achiziționarea și instalarea sistemelor care folosesc sursele de energie regenerabilă, nepoluante, prin finanţarea nerambursabilă acordată de Autoritate (AFM n.r.).

Indicatorul de performanţă al programului: 

cantitatea totală de gaze cu efect de seră (kg CO2) redusă, prin instalarea sistemelor de panouri fotovoltaice

Sursa de finanţare: 

 • Pentru București–Ilfov: Ministerul de Finante–vânzare la licitatie   certificate de gaze de emisii și efect de seră
 • Pentru restul țării: MinisterulDezvoltarii-POR

Administrator Program și Autoritate de Management:
Ministerul Mediului-Agenția Fondului de Mediu -AFM

Finanƫarea

 • Valoare totală: 119 Milioane euro
 • Cuantum: max 90% din valoarea cheltuielilor eligibile dar nu mai mult de 20 000 lei.
 • Alocarea: pe regiuni , urmează a fi aprobată de Președintele AFM

Cheltuieli eligibile

 • Cheltuielile cu achiziţia sistemului de panouri fotovoltaice cu putere minimă instalată de 3kWp: panouri fotovoltaice, invertor,materiale conexiuni, structura de montaj a sistemului; modul de comunicație; contor intelligent; tablou electric
 • Cheltuieli cu montajul și punerea în funcțiune a sistemului reprezentând maximum 15% din costurile echipamentelor și instalațiilor electrice
 • TVA aferentă cheltuielilor eligibile

Notă: Sunt considerate eligibile numai cheltuielile efectuate după semnarea contractului de finanţare nerambursabilă.

Părƫile

 • Solicitanții: beneficiarii, persoane fizice
 • Instalatorii: societăți comerciale
 • AFM: Autoritatea contractantă

Instalatorii

Încheie cu AFM un Contract de participare în vederea decontării valorii finanțate din proiect

Solicitanții

Încheie cu AFM un Contract de finanțare nerambursabilă

Etapele programului

a) publicarea pe pagina de internet a AFM a informațiilor necesare demarării programului;
b) validarea, încheierea contractelor cu instalatorii și publicarea listei proiectelor depuse;
c) înscrierea solicitanților, rezervarea sumelor aferente finanțării și aprobarea solicitanților;
d) încheierea contractului de finanțare nerambursabilă;
e) implementarea proiectului;
f) decontarea sumelor către instalatorii validați;
g) monitorizarea beneficiarilor finali.

Criterii eligibilitate instalatori

•Operator economic, persoana juridică, desfășoară activitatea pe teritoriul României
•Cod CAEN 4321 –instalații electrice
•Obligații de plată îndeplinite, nu este în insolvență
•Cont la Trezorerie
•Angajamente
•Nu are condamnari la mediu
•Atestat ANRE tip B
•Experiență(!!!?)
•Personal: cod COR 741103

Criterii eligibilitate solicitant

•Domiciliat în România
•Proprietar al imobilului cu extras din cartea funciară
•Imobilul să nu fie sub litigiu
•Nu are obligații restante la bugetele locale și de stat

Oferte APSNE SUNE

 • Organizare traininguri de formare în parteneriat cu AREL
 • Asigurare finanțări “tip credit punte” pentru Societățile atestate ANRE pentru valori între 100 000 și 1000000 EURO

P.S. Vom încerca să ținem la curent pe cei  interesați cu informații despre apariția reglementării, prbabil sub forma unui Ordin al Președintelui AFP,  care va include c anexă și  un Ghid cu normele de aplicare. Toate informațiile vor fi postate pe site-ul nostru www.electricianul.ro.

 

 

Share