Vizibilitatea semnelor de urgență în prezența fumului

Vizibilitatea semnelor de urgență în prezența fumului

-Partea 1-

Cât de îndreptățit este pompierul să ignore standardele?

Prof Dr eng S. Matei – Electromagnetica SA

 

Context

În ultima perioadă au existat dezbateri pe marginea neconcordanței între normele și standardele din iluminat. Din nefericire, aceste neconcordanțe au creat posibilitatea celor implicați să interpreteze convenabil modul de aplicare a lor. Au apărut astfel discordanțe între soluția proiectantului, solicitarea de minim a beneficiarului și, ce este de remarcat, solicitările așa numitului „pompier”. De-a lungul timpului s-a reușit oarecum impunerea propriilor norme, sub „protecția” necesității asigurării siguranței cetățenilor. Asistăm astfel la rezultate ine- dite, cum ar fi amplasarea corpurilor de iluminat și/sau de urgență/siguranță la o înălțime de 0.5 m de la podea, sub motivul vizibilității în cazul prezenței fumului (fig. 1). În absența unei pregătiri de specialitate, iluminatul de urgență/siguranță este consi- derat de aceeași categorie de „pompieri”, într-o notă de prevenire și combatere a incendiilor, independent de calificarea specialistului din iluminat.

Standardele aplicabile însă menționează cu precizie soluții, având la bază rezultatele cercetărilor dar și a expertizei în domeniu. Semnalizarea căilor de evacuare sau ilumi- natul acestora a fost de-a lungul timpului subiectul nenumăratelor studii de cercetare, până la actualul nivel de standardizare.

În acest context, este util de prezentat un articol de specialitate referitor la percepția indicatoarelor de urgență/ siguranță în prezența fumului. Acest articol este rezultatul unei cercetării solicitate de „Division of building” de la „National Research Council Canada”. Rezultatele au fost publicate de Mark. S. Rea, F.R.S. Clark și M.J. Ouellette într-un articol în anul 1985.

Scopul acestui studiu a fost de a furniza organismelor sau organizațiilor implicate în această activitate informații concrete privind vizibilitatea semnelor de urgență în prezența fumului. Rezultatele, de altfel foarte consistente, au la bază principii bine cunoscute din optică și de viziune/percepție a luminii.

Informațiile raportate au condus în final la îmbunătațirea siguranței împotriva incendiilor și ulterior la modificarea standardelor. Acest articol poate constitui un material informativ pentru  categoria  menționată  aici  ca „pompier”, în vederea reconsiderării poziției actuale.

 

Experiment

Experimentul s-a desfășurat într-un laborator cu pereți acoperiți cu folie de polietilenă neagră, format dintr-o cameră de fum și o cabină de vizionare (fig. 2 și 3). În camera de fum au fost montate pe un suport vertical fix (a) indicatoarele de urgență/siguranță, (b) țevile de evacuare ale aparatelor de generare a fumului, (c) aparatul de măsurare a densității fumului și (d) corpuri de iluminat fluorescente montate pe plafon. În cabina de observare, unde s-a aflat observatorul uman, au fost instalate comenzile pentru semnele de ieșire și corpurile de iluminat (pornit/oprit), monitorul de densitate a fumului, comenzile pentru producerea de fum, fotometrul și alte echipamente.

In camera de fum au fost montate pentru testare treisprezece tipuri de indicatoare de urgență/siguranță, de menționat că azi nu mai sunt utilizate. Șapte dintre ele au fost auto iluminate cu lămpi cu incandescență, patru cu lămpi compact fluorescente și două au fost de tip chemi luminiscente (fig. 4). Fiecare indicator auto-iluminat putea fi aprins și stins din cabina de vizualizare de către experi- mentator. De asemenea, fiecare indicator auto-iluminat putea fi acoperit sau descoperit cu o clapetă mecanică acționată tot din cabina de vizualizare. De remarcat faptul că, de-a lungul celor 32 ani de la desfășurarea experimentului, grafica/simbolistica s-a modificat considerabil.

La evaluările pragurilor de vizibilitate ale indicatoarelor de urgență/siguranță, au participat 16 (subiecți) voluntari de diferite vârste (Tabelul 1). Înaintea experimentului, vederea fiecărui observator a fost evaluată cu o suită de teste oftal- mologice pentru determinarea gradului de percepție a culorii sau a deficiențelor de vedere. Subiecții care foloseau lentile corective le-au folosit în timpul evaluării oftalmo- logice dar și în timpul experimentului, astfel încât toți subiecții au avut acuitate normală la cel puțin un ochi. Șase dintre subiecți (10-16) au fost clasificați având deficiență de culoare.

Recomandări privind vizibilitatea acestor indicatoare au fost făcute de-a lungul timpului de diverse organisme din întreaga lume în măsura să sancționare utilizarea lor. La momentul experimentului caracteristica luminanței, de altfel una dintre cele mai importante și care determină vizibili- tatea în prezența fumului, nu era specificată de multe dintre aceste organisme. Altele însă au oferit unele specificații, a căror fundamentare însă nu era documentată în mod adecvat.

Voluntar Sex rstă     Percepție culoare 
1 M 63 N
2 M 33 N
3 M 64 N
4 M 22 N
5 M 43 N
6 M 21 N
7 M 19 N
  8 F 22 N
9 M 24 N
10 M 46 N
11 M 20 D
  12 M 47 T
13 M 56 P
14 M 47 P
15 M 32 T
16 M 24 D
N – normală; D – deuteranopie; P – protanopie

 

Share