Schneider Electric lansează programul Connect

București, 30 mai 2012 — Schneider Electric, specialistul mondial în managementul energiei, prezintă obiectivele strategice și prioritățile operaționale ale Grupului incluse în programul Connect, pentru perioada 2012 – 2014.

sigla connect

Un pas înainte important în transformarea Grupului prin implementarea programului One (2009-2011)

Cu ajutorul One, Schneider Electric s-a reorganizat pe 5 linii de business orientate spre categoriile de clienți țintă și și-a întărit portofoliul integrat pentru a se poziționa ca referință globală în managementul energiei. Grupul a devenit lider în furnizarea de soluții cu valoare adăugată ridicată și și-a consolidat poziții importante în țări noi care au reprezentat între 37% și 39% din vânzările realizate în anul 2011, o creștere majoră față de 2008. Astfel, ca urmare a aplicării programului One, Schneider Electric a devenit o companie mai eficientă, și-a simplificat lanțul de furnizori, a redus numărul brandurilor și a dezvoltat un nivel înalt de operaționalitate.

“Programul One a fost un succes și a reprezentat un pas semnificativ în transformarea profilului Grupului. A pus, de asemenea, bazele unei fundații solide pentru viitorul nostru: un singur brand, o singură companie pentru clienții și angajații noștri, o singură organizație pretutindeni și un grad de eficiență mult mai ridicat față de 2008”, a declarat Jean-Pascal Tricoire, Președinte și CEO Schneider Electric.

Jean-Pascal Tricoire

“Connect, noul nostru program, este un alt pas major în transmiterea consistentă a strategiei noastre. Cu ajutorul Connect, vom putea extinde fundația puternică, realizată de One, către toate componentele noastre strategice: produse și soluții, economii mature și economii emergente, angajații noștri, toate acestea realizându-se concomitent cu procesul de continuare a implementării unui grad înalt de eficiență la toate nivelurile”, a adăugat Președintele Schneider Electric.

Connect:  patru inițiative majore pentru a atinge un nivel și mai înalt de performanță

Connect, noul program planificat pentru următorii trei ani, 2012 – 2014, include patru inițiative majore:

–          Conectarea cu clienții: Îmbunătățirea performanței modelelor de business și poziționarea ca lider în furnizarea de produse și soluții:

 • Parteneriate de excelență: Efectul aplicării programului One va determina Schneider Electric să creeze în continuare noi oportunități pentru distribuitori și parteneri, concomitent cu dezvoltarea de noi produse. Astfel, Grupul își va consolida poziția de lider în inovație de produse în vederea continuării dezvoltării de relații tip ‘win-win’ cu partenerii. Această inițiativă va întări și mai mult poziția de lider a Grupului pe segmentul de Produse.
 • Excelență în furnizarea de soluții: Această initiațivă vizează atingerea unui echilibru între oferta unică a Grupului și a multiplelor soluții pe care le pune la dispoziție, creșterea competitivității din punctul de vedere al costului per echipament, punerea accentului pe implementare, dar, totodată, selectivitate în alegerea de proiecte și impulsionarea creșterii vânzărilor de servicii. Această inițiativă va avea un impact pozitiv temporar asupra creșterii business-ului de soluții, dar va spori semnificativ profitabilitatea și rata de recuperare a investițiilor.
 • Un lanț de aprovizionare perfect adaptat cerințelor clienților noștri: Aducerea lanțului de aprovizionare la un nivel și mai ridicat de excelență prin alinierea organizației la nevoile clienților și furnizarea de modele diferențiate de producție și livrare pentru fiecare segment de clienți. Această inițiativă este menită să conducă la atingerea unui nivel și mai ridicat al satisfacției clienților și eficienței stocurilor.

–          Conectare pretutindeni: Identificarea de zone cheie în economii emergente pentru realizarea de investiții și crearea de oportunități noi în țări mature în vederea poziționării ca lider în ambele tipuri de economii:

 • Creștere în țări emergente: Extinderea arealului geografic prin creșterea prezenței grupului în orașe cu dezvoltare rapidă și penetrarea acestor piețe cu oferte special create pentru piețe de talie mijlocie și susținute de branduri puternice, cu o largă acoperire locală. Această inițiativă va continua să ofere suport potențialului de creștere pe termen lung al țărilor emergente din portofoliul Schneider Electric.
 • Creștere în economii mature: Multiplicarea activităților care se dezvoltă independent de tendințele tradiționale dirijate de cheltuielile de capital și care se concentrează pe oportunități determinate de cheltuielile operaționale și atragerea de noi proiecte. Aceasta include dezvoltarea bazei deja create și a serviciilor de management al energiei, captarea de oportunități privind rețeaua inteligentă (Smart Grid), investind, în același timp, în zone noi de business, precum crearea infrastructurii de încărcare a vehiculelor electrice, automatizări și gestionarea emisiilor de carbon. Cu această inițiativă, Grupul are drept obiectiv crearea unui impuls de creștere în țări cu economie matură.

–          Conectarea cu oamenii: Crearea unei culturi și a unui mediu de lucru propice angajaților Grupului pentru a se dezvolta și performa:

 • Lideri implicați: Instruirea liderilor în cadrul Universității Schneider Electric și promovarea diversității.
 • Angajați implicați: Susținerea dezvoltării angajaților prin training, oferirea de responsabilități noi, putere de decizie și mobilitate între diversele linii de business ale companiei.
 • Un mediu de lucru implicat: Intensificarea colaborării și multiplicarea comunităților, regruparea locațiilor, asigurarea unui nivel ridicat de siguranță la locul de muncă și dezvoltarea așa-numitei ‘Metode Schneider’.

–          Conectare pentru eficiență: Un nou capitol în istoria Grupului în ceea ce privește profitabilitatea și creșterea responsabile:

 • Productivitate industrială: Creșterea exigenței în ceea ce privește lanțul de aprovizionare special adaptat cerințelor clienților și sporirea semnificativă a productivității industriale prin achiziții eficiente, reducerea amprentei de carbon, proiectarea unor noi procese în furnizare și raționalizarea transportului. Această inițiativă va fi susținută de cel mai bun proces de planificare pe fiecare segment de clienți, și de un sistem IT aliniat cu obiectivele de segmentare a lanțului de aprovizionare.
 • Eficiența funcțiilor suport: Realizarea de economii în departamentele suport prin raționalizarea achizițiilor neproductive, intensificarea și extinderea procesului de globalizare a funcțiilor corporative, simplicarea infrastructurii de business și la nivel de țară și implementarea de sinergii în achiziții. În același timp, compania va continua să investească în activitățile sale comerciale și de cercetare și dezvoltare pentru a susține creșterea și pe viitor. Cheltuielile cu cercetarea și dezvoltarea vor atinge 5% din totalul vânzărilor Grupului.
 • Barometrul Planetă & Societate: Menținerea celui mai înalt standard în sustenabilitate de mediu și responsabilitate socială. Compensarea managementului este parțial conectată la performanțele realizate prin atingerea obiectivelor acestui barometru.

Până la finalul anului 2014, cu ajutorul programului Connect, se estimează că performanța Schneider Electric va atinge un nivel și mai înalt de excelență.

Share