Sistem de telemanegement ELECTROMAGNETICA

http://www.electromagnetica.ro

Sistem de telemanegement pentru iluminat Iluminat stradal în locaţia Calea lui Traian, Râmnicu Vâlcea

autor:  dr.ing  Stelian Matei, ELECTROMAGNETICA S.A.

Introducere

Cu o tradiţie de peste 80 de ani, Compania Electromagnetica este cunoscută în ultimii ani ca un producător şi furnizor important de soluţii ce au la bază aparate de iluminat cu LED.

Implementarea tehnologiei de iluminat cu LED pe scară largă contribuie semnificativ la îndeplinirea obiectivelor de creştere a eficienţei energetice. Împreună cu sisteme de control şi management poate avea un impact semnificativ la economia de energie electrică dar şi a modului de utilizare a sistemelor de iluminat.

Recent, un astfel de proiect, în care a fost solicitat un iluminat stradal de calitate, a fost finalizat în oraşul Râmnicu Vâlcea.

 Proiectul

Principalul obiectiv al strategiei serviciului de iluminat public a constat în asigurarea la parametri corespunzători a nivelului de iluminat necesar funcţionării în condiţii optime. Pentru aceasta, au fost desfăşurate lucrări de modernizare, dezvoltare şi extindere a sistemului de iluminat public.

S-a realizat un sistem inteligent de telemanagement a două tipuri de aparate de iluminat. Elementele de noutate în cadrul acestui proiect sunt: un sistem specific iluminatului de poduri şi sistemul de telemanagement care integrează 2 tipuri de aparate diferite de la 2 producători diferiţi.

Sistemul de telemanegement

Sistemul realizează controlul şi monitorizarea de la distanţă via IP VPN (Data Center la concentrator de date) şi LON (subreţea concentrator de date) a corpurilor de iluminat cu LED.

Implementarea acestui sistem a condus la reducerea consumului de energie electrică cu cca. 20% şi implicit la creşterea duratei de funcţionare a corpurilor de iluminat.

Interfaţa utilizator a sistemului permite aprinderea/ stingerea şi reducerea fluxului luminos (nivel de dimming) al corpurilor de iluminat, individual sau pe grupuri logice; programarea şi reprogramarea facilă a pofilelor de funcţionare a acestora (aprins/stins, nivel de dimming), pentru paliere orare diferite; vizualizarea pe hartă şi cunoaşterea stării de funcţionare a fiecărui corp de iluminat precum şi a unor parametri electrici măsuraţi automat, local.

În cadrul lucrării sistemul de telemanagement comandă un număr de 67 aparate de iluminat cu led tip Orion, cu o eficienţă de 130 lm/W şi 43 aparate de iluminat Orus Thorn lighting cu 100 lm/w prin protocol PWM.

Iluminatul

Soluţia de iluminat a respectat cu stricteţe condiţiile impuse de standardul SR EN 13201, realizând-se un nivel de iluminare uniform. Aspectul geografic dar şi prezenţa unor obiective (pod, denivelare etc.) au impus însă soluţii tehnice deosebite, prin utilizare de corpuri de iluminat specifice aplicaţiei, cum sunt aparatele folosite la iluminat podul sau cele pentru stradal.

Pe lângă aceste aspecte, au fost considerate în mod deosebit caracteristicile de mentenanţă şi durata de viaţă. În acest sens se estimează că degradarea luminoasă nu este mai mare de 10% la 30000 de ore de funcţionare.

În vederea verificării conformităţii impuse atât de standard dar şi de caietul de sarcini, s-au efectuat măsurători de luminanţă. Pentru exemplificare s-a ales zona Calea lui Traian – pod.

Pentru validarea rezultatelor, s-a efectuat o simulare cu programul Dialux în vederea comparaţiei cu valorile obţinute practice. Parametrii utilizaţi la simulare sunt cei descrişi mai sus care au fost verificaţi şi practic: dimensiunea străzii, distanţa dintre corpuri, înălţimea de montare, calitatea străzii etc.

Concluzie

Parametrii simulaţi cu programul Dialux au fost confirmaţi prin măsurători cu fotometrul EOS 550D.

Camera foto/fotometru a permis economisirea de timp. A fost mai uşor de manevrat şi a oferit o mai bună imagine de ansamblu a situaţiei luminanţei în zona de măsurare, comparativ cu un luminanţmetrul cu punct de măsurare.

Share