SIRIUS 3UG5-releu de monitorizare cu interfață PROFINET

SIRIUS 3UG5-produs nou lansat în fabricație de SIEMENS

Familia de relee de monitorizare SIRIUS 3UG pentru mărimi electrice și neelectrice asigură monitorizarea constantă a tuturor valorilor caracteristice importante. Perturbațiile bruște și schimbările graduale în timpul funcționării pot dezvălui o cerință de mentenanță a echi pamentului monitorizat. Prin intermediul ieșirilor releului, releele de moni torizare permit oprirea directă a secțiunilor afectate ale instalației, precum și emiterea unei alarme (de exemplu, pornind o lampă de avertizare). Pentru a răspunde flexibil la perturbațiile de scurtă durată, cum ar fi variații de tensiune sau regimuri fluctuante de sarcină, releele de monitorizare SIRIUS 3UG4 au întârziere la declanșare ajustabilă în gama 0,5-20 s. Acest lucru evită alarmele false și oprirea inutilă, fapt ce îmbunătățește disponibilitatea echipamentelor.

Releele individuale de monitorizare digitale 3UG4 oferă următoarele funcții în diferite combinații:
• Monitorizare linie (lipsă fază, asimetrie faze, schimbarea succesiunii fazelor, tensiune minimă, supratensiune);
• Monitorizarea tensiunii în sis teme monofazate și trifazate;
• Monitorizarea factorului de putere;
• Monitorizarea curentului activ sau a curentului aparent;

• Monitorizarea curentului rezidual;
• Monitorizarea rezistenței de izolație în sisteme monofazate și trifazate;
• Monitorizarea vitezei;
• Monitorizarea nivelului de lichid.

Releele 3UG5 de monitorizare a sarcinii în curent continuu sunt potrivite pentru monitorizarea motoarelor, bateriilor și a altor echipamente de curent continuu. Dispozitivele monitorizează curentul continuu, tensiunea și puterea reală pentru depășirea valorii nominale sau depășirea valorilor limită setate pe unul sau două canale. Aparatul este disponibil la comandă în 2 variante (16A și 63A), se montează pe șină sau direct pe contrapanou. Produsele pot fi vizualizate și comandate accesând link-ul:
https://mall.industry.siemens.com/mall/en/ro/Catalog/ Products/10355238

Releele de monitorizare 3UG54 au o ieșire de contact basculant (CO )pentru alarme și funcționează pe principiul circuitului închis (NC). Dispozitivele pot fi parametrizate prin PROFINET cu TIA portal. SIRIUS 3UG5 transferă valorile măsurate și mesajele de diagnoză către un controler existent. Pe lângă furnizarea erorilor detaliate, aparatul contorizează și transmite consumul de energie, orele de funcționare și ciclurile de comutare, cu posibilitate de citire și resetare. La contorizarea consumului de energie, releul de monitorizare 3UG546 distinge direcția de curgere a curentului și astfel, de exemplu, evidențiază separat cantitățile de energie stocată în sau extrasă dintr-o baterie. Releele de monitorizare SIRIUS 3UG5 sunt utilizate, de exemplu, în următoarele aplicații:
• Monitorizarea valorii curentului nominal și a limitelor inferioare/superioare;
• Monitorizarea valorii tensiunii nominale și a limitelor inferioare/superioare;
• Monitorizarea întreruperilor de cablu;
• Monitorizarea performanței încărcării;
• Managementul energiei;
• Monitorizarea stării sarcinii.

SIEMENS ofera informatii complete despre sistemul modular SIRIUS pe internet la adresa:https://new.siemens.com/global/en/products/automation/industrial-controls/sirius.html

Releele de monitorizare sunt prezentate în pagina:https://new.siemens.com/global/en/products/automati on/industrial-controls/sirius/sirius-monitor/monitoringrelays.html

Birourile locale Siemens va oferă suport tehnic de specialitate pentru a identifica și alege aparatul potrivit cerințelor aplicației dvs.

Share