Simpozionul Național de Iluminat – Sinaia 2010

La 15 octombrie a avut loc la Sinaia, Simpozionul Național de Iluminat al anului 2010, în conexiune cu a 45-a Conferință a Asociației Inginerilor de Instalații din România – AIIR.

Tema actualului Simpozion a fost: Eficiență energetică și calitate la nivel european în iluminatul interior și exterior din România.

Desfășurarea lucrărilor simpozionului a fost condusă de prezidiul format din: Prof. dr. ing. C. Bianchi, Președinte, Prof. dr. ing. D. Moroldo, vicepreședinte și directorii de Divizii CNRI, Conf. dr. ing. D. Beu, Dr. ing. M. Husch, Dipl. ing. D. Vătăjelu.

Simpozionul, prin maturitatea lucrărilor profesioniste, prezentate de conducerea CNRI, a avut ca scop stimularea activității profesionale a celor care lucrează în domeniul LUMINII și ILUMINATULUI, pentru promovarea soluțiilor moderne pe baza normelor și experienței europene și internaționale.

foto desfasurare simpozion

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Astfel a rezultat necesitatea azi, de realizare a unor sisteme de iluminat interior moderne, integrate iluminat electric – iluminat natural, capabile să asigure un confort vizual constant în timp, necesar activității de muncă intelectuală și/sau fizică, în condițiile reducerii substanțiale a consumului de energie electrică.

Lucrările prezentate de către CNRI prin Prof. C. Bianchi, au expus toate structurile și sistemele moderne de utilizare eficientă și de calitate a luminii naturale, inclusiv unele idei originale, (prelucrare acces prin ferestre; utilizarea zonelor de acces centrale și laterale largi și înguste, utilizarea structurilor compacte, relativ ușor de implementat și la clădiri existente).

S-a subliniat de asemenea necesitatea creării și în România a structurilor inteligente – automate, pentru menținerea constantă a parametrilor mediului luminos interior.

O problemă actuală tratată în lucrarea prezentată de Prof. C. Bianchi și echipa CNRI a fost necesitatea ridicării la nivel european a calității mediului luminos urban de seară – noapte și în România, dar în special în București, care să asigure parametrii corespunzători fără poluare luminoasă, cu protejarea vizuală a zonelor de risc, cu respectarea tuturor normelor europene și internaționale, cu eliminarea solicitărilor vizuale, care pot conduce la accidente frecvente în traficul urban. De asemenea a fost sesizată încă odată, necesitatea unei legislații care să elimine apariția reclamelor imense, în special în București, de calitate total necorespunzătoare unei capitale europene, care reprezintă o degradare a esteticii urbane și un pericol de accidente, datorită solicitărilor vizuale.

Menționăm de asemenea alte aspecte interesante în lucrările descrise mai departe.

Prezentările au continuat cu expunerea Conf. dr. ing. Dorin Beu despre impactul noilor reglementări europene asupra iluminatului interior cu accent pe descrierea indicatorului LENI (kW/m2/an), care reflectă consumul de energie electrică pe metrul pătrat, folosit pentru iluminatul unei clădiri în decursul unui an. Standardul EN 15183 precizează modalitățile de calcul și de măsură pentru energia electrică consumată de iluminat. Utilizarea surselor de lumină eficiente, a aparatajului auxiliar modern, aparatele de iluminat optimizare, controlul inteligent al iluminatului, aportul iluminatului natural sunt câteva din metodele de eficientizare a ilumintului unui spațiu.

O situare între artă și tehnică a concepției sistemelor de iluminat interior a fost subiectul prezentat de arh. Andreea Biro, cu ilustrații sugerând trecerea de la aspectul funcțional al iluminatului electric la cel „multifuncțional” prin care, în opinia autoarei, se pot crea emoții și stări sufletești, se poate atrage atenția, se poate stimula puterea de concentrare, se poate mări sau micșora un spațiu etc.

Dl. Alex Laibăr a făcut o prezentare a activității de colectare și reciclare a surselor de lumină uzate efectuată de Recolamp, al cărui scop declarat este preluarea de la producători a responsabilității privind gestionarea deșeurilor de surse de lumină, colectarea și reciclarea becurilor economice și a tuburilor fluorescente arse și realizarea acestei operațiuni în condiții de siguranță pentru mediu și sănătatea populației.

Dl prof. dr. ing. Cătălin Gălățanu a prezentat rezultatele unei aplicații de monitorizare a eficienței sistemelor de iluminat pentru căi de circulație auto. Pentru porțiuni de drumuri s-au înregistrat parametrii luminotehnici ai sistemului utilizând aparate de măsură aflate într-un autovehicul aflat în mișcare. Rezultatele experimentului au fost analizate prin comparație critică a metodei utilizate cu metodele standard. Standardele europene indică principiile care trebuie respectate pentru ca măsurile realizate din autovehicule în mișcare să fie conforme. Acestea pot furniza o imagine globală a rezultatelor pentru parametrii luminotehnici măsurați ai unui sistem de iluminat ai unei căi de circulație auto. Arhivarea rezultatelor este utilă pentru urmărirea evoluției în timp a acestora. În acest mod, se poate optimiza programul de întreținere (mentenanță), care, astfel, poate fi adaptat situației obiectivului din teren.

Dl. Dipl. ing. Dan Vătăjelu directorul diviziei 4 a făcut o precizare interesantă asupra ultimei întâlniri a diviziei care a avut loc la Viena în septembrie și unde s-au discutat probleme actuale în iluminatul și semnalizarea destinată transportului.

Trebuie subliniat de asemenea că în discuțiile purtate s-au menționat următoarele aspecte actuale descrise mai departe.

  • Continuarea permanentă a activității de ridicare a nivelului în domeniul iluminatului prin cursurile postuniversitare de perfecționare profesională, organizate periodic de Comitetul Național Român de Iluminat și Catedra de Luminotehnică și Instalații Electrice a Facultății de Instalații.
  • Continuarea permanentă și periodică a atestării profesionale în iluminat demarată în 2003 – 2004 și care a condus la stimularea perfecționării celor care lucrează în domeniu și la eliminarea multor erori care se făceau în trecut datorită lipsei de pregătire și/sau superficialității.

Utilizarea corectă și profesională, fără exagerări comerciale, fără extinderi nejustificate și necorespunzătoare, a diodelor emițătoare de lumină (LED-uri), tendință care se manifestă azi și care pot conduce la degradarea mediului luminos interior și exterior.

În final, Simpozionul Național de Iluminat 2010 a reprezentat o manifestare tehnico-științifică foarte utilă prin analizarea profundă și discuțiile purtate care au reflectat problemele actuale și necesitatea alegerii soluțiilor moderne și de calitate la nivel european în domeniul luminii și iluminatului.

Share