Bosch : Siguranța pentru depozite – Camerele video împotriva incendiilor

Articol preluat din Gulf Fire magazine, Iulie 2018

Depozitele pot fi coșmarul unui pompier. Incendiile depozitelor duc, de obicei, la răniri corporale sau decese, iar lipsa tehnologiilor de detecție timpurie și încărcările imense cu material inflamabile din depozite duc adesea la apariția pompierilor pe teren doar pentru a vedea că este prea târziu, focul devenind deja prea periculos pentru a risca să intre în depozit. Pierderea totală a clădirii este de cele mai multe ori rezultatul tipic.

Tehnologia de detecție a incendiilor bazată pe tehnologia video promite detecția mai rapidă și mai precisă a unor astfel de incendii potențial devastatoare, permițând pompierilor să limiteze pagubele.
Cele mai multe depozite sunt caracterizate de tavane înalte și suprafețe foarte mari, având ca rezultat un volum mare de aer, în interiorul căruia detecția focului este o provocare majoră pentru tehnologiile tradiționale de detecție.
De obicei, astfel de tehnologii au fost dezvoltate pentru a descoperi prezența fumului, căldurii sau flăcărilor. În mediile de depozitare, detectarea căldurii prin sprinklere este o tehnologie frecvent utilizată, dar chiar și sistemele de aspersoare complet compatibile ar putea să nu poată stinge incendiul pe care l-au detectat. Utilizarea de sprinklere, de asemenea, posedă potențialul apei de a face mai mult rău decât focul în sine. Ele sunt concepute pentru a salva clădirea, nu mărfurile din interior.
Detecția fumului este considerată o opțiune fiabilă pentru detecția timpurie a incendiului. Fumul se produce de obicei înainte ca orice flacără să devină vizibilă. Cu toate acestea, detectoarele de fum tradiționale au nevoie de fum care să ajungă la locul lor de amplasare, ceea ce reprezintă o provocare în depozitele mari. Montate la nivelul plafonului, detectoarele sunt de obicei departe de sursa fumului. Mai mult, având în vedere volumul mare al unui depozit, fumul este puternic diluat. Un incendiu de pornire nu poate produce astfel suficient fum pentru a fi detectat sau o flotabilitate suficientă pentru a alimenta fumul până la tavanul în care sunt localizate detectoarele.
Singura tehnologie de detectare a fumului care nu are nevoie de fum pentru a migra la senzor este cea video. Detecția fumului bazată pe camere video se face în esență printr-un set de algoritmi într-o cameră inteligentă. Acești algoritmi procesează imaginea camerei pentru a determina dacă există fum și pot detecta un incendiu de îndată ce fumul intră în câmpul vizual. În acest fel, acestea pot acoperi
suprafețe și volume mai mari decât detec toarele punctuale, radiale sau cu aspirație, ceea ce le face o soluție mult mai accesibilă pentru mediile de depozitare. În plus, în astfel de medii, detecția video e mult mai rapidă decât detecția convențională a fumului. Se poate detecta un incendiu de pornire în secunde, în timp ce alte tehnologii vor avea nevoie de minute, datorită migrației lente a fumului – minute care pot face diferența între un incident minor și un dezastru.

 

Detectează fumul și flăcările

Dar camera video poate face mai mult decât detectarea fumului. Dacă utilizați un set de algoritmi pentru a identifica fumul, puteți pune în aplicare și un alt set pentru a face față flăcărilor. Caracteristicile flăcării diferitelor incendii sunt bine înțelese și detectarea flăcării prin algoritmi inteligenți este la fel de fiabilă ca detectarea fumului. Folosirea camerelor video pentru detectarea flăcărilor adaugă valoare suplimentară prin vizualizarea completă a scenei. Prin urmare, operatorul poate localiza cu precizie zona de inițiere a focului, precum și mărfurile implicate, oferind potențial timp prețios pentru lupta împotriva incendiilor. Imaginea video poate fi de asemenea utilizată pentru a verifica alarmele în primul rând, evitând astfel alarmele false costisitoare.
Cu toate acestea, detecția focului bazată pe camere video (VFD) este, în sine, imună împotriva unor astfel de alarme false. Algoritmii inteligenți ai camerei permit o diferențiere foarte precisă între un foc real și valori
perturbatoare, cum ar fi mișcarea, reflexiile sau schimbarea condițiilor de iluminare. În cadrul testelor interne, Bosch Security Systems a obținut, prin urmare, cea mai mare fiabilitate a detecției în toate încercările de incendiu (TF1 până la TF8) conform EN54.
Sistemele de detectare a incendiilor bazate pe sisteme video pot varia de la un singur dispozitiv până la un sistem de camere distribuite în rețea, cu o consolă centrală și un sistem de management. Ele pot transmite
alarme prin Ethernet către centrul de monitorizare sau chiar la un dispozitiv mobil, dar pot și să le transmită unui panou de alarmă existent. Dispozitivele inteligente acoperă zone largi, necesită o întreținere redusă și nici măcar nu necesită alimentări individuale. Cu Power over Ethernet (PoE), alimentarea  și datele video utilizează același cablu, permițând chiar acestor dispozitive să beneficieze de sursele de alimentare neîntreruptibile (UPS) ale switch-urilor Ethernet. Soluțiile bazate pe camere video au astfel cu valori foarte bune  ale TCO (Total Cost of Ownership).

Analiza video combină siguranța și securitatea
În timp ce detectarea incendiilor pe bază de imagini video poate fi mai fiabilă și mai accesibilă decât celelalte tehnologii în majoritatea scenariilor de depozitare, aceasta oferă un avantaj suplimentar pe care nicio altă opțiune nu o poate oferi: să combine siguranța și securitatea.
După instalarea unui sistem video de detectare a incendiilor, operatorul unui depozit poate folosi aceleași camere video pentru supraveghere video. Există o mulțime de motive pentru a monitoriza depozitul, evitarea furtului fiind cea mai evidentă. Dar, la fel cum algoritmii inteligenți pot identifica fumul sau flăcările, alții pot detecta mișcări neobișnuite, precum și coloane blocate sau ieșiri de urgență, sporind astfel siguranța și eficiența operațională.

Și, în cele din urmă, multe incendii din depozite sunt de fapt produse de incendierea intenționată, iar supravegherea video poate fi un mijloc foarte eficient de prevenire. În Statele Unite, NFIRS și NFPA (National Fire Protection Association) au publicat studii care indicau faptul că incendierea a reprezentat cauza a 13% din toate incendiile din depozite (al doilea, după cauzele electrice, cu 14%). Incendiile provocate cu intenție pentru distrugere provoacă mult mai multe pagube decât incendiile ocazionale.
Reprezentând 13% din incendii, autoincendierea a condus la 21% din pagubele produse. În Marea Britanie, Asociația pentru protecția împotriva incendiilor (FPA) a publicat chiar date care indică faptul că autoincendierea a fost responsabilă pentru 46% din toate incendiile mari din depozite la sfârșitul anilor 1990. Supravegherea video, combinată cu detecția focului bazată pe camera video, nu numai că poate oferi o detecție rapidă și fiabilă a incendiilor din depozite, dar poate împiedica, de asemenea, ca multe dintre acestea să înceapă sau să ajute la analiza cauzelor.

Există două abordări ale detecției video a incendiilor -VFD
VFD poate completa tehnologiile existente, cum ar fi sprinklerele sau detectoarele de fum, crescând în mare măsură viteza și precizia detectării incendiilor. Pe lângă cazul depozitelor, sunt multe alte situații în care există opțiuni, dar acestea sunt nesatisfăcătoare. Ele includ medii cu ca mere înalte, zone cu praf și umezeală sau spații deschise foarte mari. Pe de altă parte, VFD poate fi o soluție pentru aplicații
în care nu există altă soluție. Fabricile de cherestea cu materiale inflamabile în cantități mari – în co formitate cu NFIRS și NFPA lemnul tăiat este chiar cel mai comun material care se aprinde în depozite. Hangarele de avioane sau halele cu spații ample, ce necesită monitorizare, cum ar fi sala turbinelor din centralele electrice, sunt alte exemple.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Precondiții pentru VFD
O condiție naturală pentru detecția cu camera video -care este nativă la orice cameră video, este necesitatea iluminatului. Flăcările și/sau fumul trebuie să fie vizibile pentru a fi detectate de camera video. Astăzi Bosch oferă VFD cu camere IP de rețea selectate pentru condiții de iluminare foarte scăzute. Odată integrate, aceste componente de sistem sensibile la lumină și inteligență se adaugă la detecția incendiilor bazate pe camere video într-un mediu foarte nefavorabil. Deși detecția incendiilor bazate pe video oferă beneficii semnificative, inclusiv siguranță suplimentară, trebuie menționat că astăzi nu poate înlocui instalațiile EN54. Acesta este un element activ de lucru în ISO, însă FM3232 și UL286B sunt disponibile astăzi.

 

În 2017, Bosch a devenit primul pro ducător din lume care a obținut recunoașterea de către VdS Damage Prevention GmbH (VdS) pentru detectarea focului cu camera video AVIOTEC, o cameră video automată pentru supravegherea focului cu număr G217090. VdS este un organism independent armonizat pentru standardele
internaționale de siguranță. Emblema de calitate VdS este considerată un criteriu important de investiție și poate servi adesea drept bază pentru o standardizare EN ulterioară. Pentru operatori, VFD se poate dovedi cea mai bună opțiune disponibilă acolo unde nu există o soluție conformă EN54. VFD deține, de asemenea, potențialul de a permite acoperirea asigurărilor pentru un mediu care până acum a trebuit să funcționeze neasigurat. În alte situații, ar putea foarte bine să completeze sistemele existente de alarmă de incendiu pentru a crește nivelul de siguranță, pentru a integra supra vegherea video și pentru
a permite detectarea incendiilor cât mai curând posibil, pentru a minimiza daunele.
Pentru mai multe informații, vizitați www.boschsecurity.com

Share