Schimbă cu ușurință zona cu sistemul I/O WAGO

Schimbă cu ușurință zona cu sistemul I/O WAGO

Există norme speciale și chiar unele generale care complică construirea și operarea stațiillor tehnice de epurare a apelor uzate. Proiectanții și operatorii pot minimiza semnificativ costurile, prin alegerea unui sistem inteligent de control, care se pretează atât aplicațiilor normale cât și celor speciale.

Un lucru este sigur: este aproape imposibil a determina dinainte compoziția încărcării din stația de epurare. Poluanți, compuși inflamabili sau reacții chimice pot apărea în orice moment din cauza descărcărilor accidentale sau neautorizate. Acestea pot genera degazări, care trebuie încadrate drept medii cu atmosferă periculoasă.

În situațiile în care fluide puternic inflamabile, precum benzina, ajung în sistemul de canalizare, acestea plutesc la suprafață din cauza densității mici pe care o au. La fel ca materiale volatile, acestea se evaporă rapid și, în funcție de concentrație, creează un amestec nesănătos sau chiar exploziv. Deoarece vaporii generați sunt de obicei mai grei decât aerul, ei se adună inevitabil în punctul cel mai de jos la rețelei de canalizare. Astfel, rețeaua de canalizare în sine, precum și structurile acesteia, cum sunt bazinele închise de stocare a apei uzate, canalele de depozitare, pompele sau structurile de sifon inversat, sunt încadrate în Zona 1 sau Zona 2.

Clasificarea corectă a Zonelor

Aceleași condiții care se aplică rețelei de canalizare sunt valabile și pentru stațiile de epurare. Acestea sunt compuse, de obicei, din stația de pompare a apei uzate și structura de descărcare, ce sunt folosite pentru ghidarea încărcăturii direct în stația de epurare a apelor uzate. Dacă structurile sunt închise, ele trebuie încadrate în Zona 1. Aceleași cerințe se pot aplica și structurilor deschise dacă nu au niciun fel de sistem de ventilație. Amestecurile ușor explozive pot fi generate în interior, rezultat al procesului normal de degazare a încărcării, deoarece fecalele, care constituie o parte importantă a apei uzate, generează astfel de gaze. Totuși, aceste gaze fiind doar puțin mai ușoare ca aerul, nu se acumulează în partea superioară a camerelor sau a structurilor, ci se amestecă cu aerul. Compoziția exactă a amestecului aer-gaz astfel creat nu poate fi determinată – mișcarea continuă a apei uzate generează turbulențe în aer și, prin urmare, concentrația de gaz din amestecul aer-gaz se modifică constant.

O altă zonă în care se pot genera concentrații mari de gaze este zona de separare, unde sunt separate materialele grosiere de cele fine, precum crengile de copac, articole textile și de igienă. Prin urmare, această zonă este încadrată ca Zona 1 de risc, iar zonele adiacente ca Zona 2.

Această încadrare se aplică și rezervorului de apă cu nămol, precum și structurilor și puțurilor de îndepărtare a nămolului.

Procesele bacteriene anaerobe ce se desfășoară în timpul descompunerii nămolului din apele uzate sunt folosite în turnul digestor al stației de epurare a apelor uzate pentru extracția gazelor de nămol. Aceste gaze vor fi transformate în energie termică și electrică, într-un bloc de încălzire situat în aval, respectiv într-o centrală electrică, și au un efect pozitiv asupra bilanțului energetic al stației de epurare. Zonele de proces, de la îngroșarea nămolului la descompunerea acestuia, sunt de asemenea încadrate în Zona 1 și Zona 2, referitor la evaluarea riscului; aceleași criterii se aplică și zonelor exterioare containerelor de nămol și de gaz.

Construirea și automatizarea conform standardelor

Pornind de la aceste condiții generale dificile, este necesară aderarea la standarde și regulamente relevante, precum ATEX sau IECEx precum și la reglementările industriale de siguranță (BetrSichV).

Aceste condiții sunt suplimentare măsurilor constructive ce trebuie luate pentru reducerea riscului de explozie. Bazându-se pe aceste standarde, operatorii stațiilor de epurare a apei uzate sunt obligați să întocmească o documentație referitoare la măsurile de protecție in caz de explozie pentru zonele periculoase din sistemul lor. Acest document definește pericolul de explozie și conține specificații detaliate referitoare la măsurile de protecție ce trebuie luate.

Comunicatul german DWA 217 (DWA-M 217) “Protecția la explozie a stațiilor tehnice de epurare a apei uzate” (Iulie 2014) furnizează informații utile despre implementarea practică a acestor cerințe. Aceste standarde și aprobări trebuie folosite și la proiectarea echipamentelor electrice aferente stațiilor de epurare, valabil și pentru tablourile electrice de forță și automatizare.

Două zone – un singur sistem

Proiectantul și operatorul sunt, în mod normal, interesați de reducerea numărului de echipamente și sisteme ce trebuie folosite.

Dintr-un motiv bun: cerințele complexe impuse de stațiile de epurare sistemului de control au de asemenea efect asupra costurilor, ce trebuie anticipate de către proiectanți si operatori, ca parte a procesului de construire și ulterior, a celui de mentenanță. În consecință, aceștia preferă echipamente ce pot fi folosite atât în aplicații standard cât și în cele speciale, precum cele din medii periculoase, tipice stațiilor de epurare: atmosfera extrem de agresivă și atmosfera corozivă.

WAGO a proiectat sistemul I/O- SYSTEM 750 de așa natură încât aceleași platforme pot fi folosite atât în zonele periculoase cât și în cele nepericuloase. Bazat pe detaliile de proiectare, sistemul este extrem de versatil în timp ce aderă la standarde superioare. Prin 500 de module diferite, sistemul oferă opțiunea de a integra direct diferiți senzori de câmp și de a transmite diferite tipuri de semnal analogic și digital prin protocol TCP/IP către camera de control. În plus, sistemul WAGO I/O face posibilă înregistrarea de la distanță a mesajelor de eroare sau a nivelurilor de umplere a bazinelor cu apă de ploaie, putând astfel să controleze afluxurile în stația de epurare. Pe lângă sistemele fieldbus și posibilitatea utilizării unor protocoale standardizate (deschise) pentru integrarea echipamentelor din sistem, WAGO pune la dispoziție și sistemul de comunicații HART, compatibilitate ce va face ca o viitoare extindere a sistemului să fie mult mai facilă.

Mai puțin efort pentru proiectanți și operatori

Principiul proiectării modulare adoptat de către WAGO permite proiectanților să dezvolte aplicații atât în zonele periculoase cât și în cele nepericuloase în mod economic și eficient, fără a fi nevoie de o programare laborioasă. Prin intermediul componentelor sistemului de automatizare, operatorii pot implementa și soluții speciale, precum contorizarea parțială a energiei și stocarea tuturor datelor de proces. Astfel, este posibilă implementarea unui sistem de management și monitorizare ce poate afișa valori istorice.

Beneficiile funcționale pe care le furnizează sistemul WAGO pentru ingineri sunt completate de programatori prin disponibilitatea librăriilor funcționale gratuite pentru sisteme de apă și de proces.

Conexiunile electrice ale sistemului WAGO sunt la fel de versatile precum componentele de automatizare.

Gama WAGO Top Job deține aprobările ATEX/-IECEX. Cablând transversal conductori de 0.15 mm2 până la 95 mm2, utilizatorul poate realiza conexiuni sigure folosind terminalele WAGO pentru șină în orice zonă.

Informații suplimentare:
WAGO Kontakttechnik GmbH & Co. KG –
Reprezentanța România
Șos. Pipera Tunari 1/1,
Voluntari, Ilfov, România
Tel: +40314218568;
Fax: +40314218569;
Mobil: +40753934300
info-ro@wago.com;
www.wago.com

Share