Reflectometrul cu măsurarea timpului (Time Domain Reflectometer) TDR-410 – produs nou al SONEL S.A.

Reflectometrele cu măsurarea timpului există de mulți ani pe piață și folosesc cea mai rapidă și mai precisă  metodă pentru localizarea defectelor în cabluri metalice.

Dacă un cablu este metalic și are minim doi conductori separați de un dielectric (pereche torsadată sau cablu multicore) sau un conductor și ecran (cablu coaxial), el poate fi  testat de un TDR, care va măsura lungimea cablului și va identifica defectele din cablu în procesele de producție, conductorii rupți, deterioarea datorată apei, pierderii conectorilor și defectelor  învelișului izolator. În plus, un TDR poate fi utilizat pentru a testa cablurile pe tamburi pentru a identifica  eventuala deteriorare la transport,  lipsa unor porțiuni din cablu sau este folosit pentru a realiza inventarierea.

TDR-410

Principiul de bază în operare unui TDR este similar cu al unui RADAR, la care impulsurile de energie sunt trimise către o țintă, după care sunt reflectate înapoi, și se măsoară timpul scurs până întoarcerea impulsului, de unde rezultă distanța, dimensiunea și direcția țintei. TDR folosește același principiu, dar TDR necesită anumite informații despre caracteristicile cablului ce va fi testat, cum ar fi impedanța cablului și viteza de propagare (VP).

O serie de  impulsuri, cu o durată  prestabilită a pulsului și o tensiune adecvată a impulsului de ieșire sau a   sursei de generare a impulsurilor, sunt trimise pe cablul ce se testază sau care este defect, și sunt reflectate înapoi după care sunt multiplicate cu o constantă specifică tipului de cablu testat și vitezei de propagare. Impulsul returnat este afișat ca parte a unei forme de undă pe un ecran LCD.

Această formă de undă este cunoscută ca ”semnătura cablului“. Cursorul este aliniat la baza marginii crescătoare  a impulsului, indicând dacă este vorba de un defect sau la capătul cablului și distanța este citită de pe displayul LCD în picioare sau metri.

Viteza propagării pe cablu este viteza la care semnalul este transmis pe cablu, ceea ce este în mod normal definit în valori procentuale din viteza luminii în vid.

Valoarea VP este determinată de materialul dielectric și de grosimea izolației care acoperă și separă conductoarele. O valoare inițială a VP în cablu poate fi stabilită prin identificarea materialului dielectric, care poate fi PVC, PTFE etc. Valoarea VP nu este influențată semnificativ de materialul conductorului care poate fi oțel, aluminiu, cupru etc.

TDR poate fi descris ca un comparator, comparând impedanța cablului de testare cu cea setată de operator în TDR, schimbările semnificative în impedanță fiind identificate  fie ca impulsuri pozitive fie ca impulsuri negative. Fiecare ruptură a cablului testat sau capătul cablului vor fi prezentate ca un impuls pozitiv. Impulsul negativ înseamnă că este un scurtcuit sau este o foarte mică distanță între nucleele cablurilor testate în interiorul cablului (defect de izolație).

Zona moartă este intervalul  dintre ridicarea și coborârea impulsului emis,  și așa cum rezultă din nume, este distanța pentru care defectele pot să nu fie văzute, și în mod uzual, este adăugat  un segment suplimentar, mai lung decât lățimea de undă a impulsului trimis. TDR-410 are un foarte scurt impuls și o zonă moartă de 0,5 m, care împreună cu lungimea cablului de 0,6 m permit dezactivarea zonei moarte.

Share